Bosnia Appeal

Nova prevara/Lažna liječenja u inostranstvu novi vid prosjačenja

banner

Rijetko se otkrije prevara u u humanitarnim akcijama za liječenje u inostranstvu, a bilo je slučajeva da su neke osobe godinama varala građane u Bosni i Hercegovini i skuplja novac za bolesnog sina, brata, majku ili oca, a onda se ustanovi da je to bila teška prevara.

Ovakvih naslova u medijima bilo je mnogo, jer iz dana u dan povećava se broj apela za liječenje u inostranstvu, a sada je to postao i novi način prosjačenja na ulicama svih većih gradova u BiH, a posebno je ovaj problem izražen u Sarajevu.

Građanima upućujemo apel na oprez, a policiji poziv da se aktiviraju na razotkrivanju lažnih pacijenata, makar da se humani ljudi ne bi osjećali kao budale. Koliko ste se puta našli u situaciji da bi dali svoj prilog za humantarnu akciju, a onda odustanete vidite da je prevara, jer svaki dan prolazite ulicama grada i već mjesecima prolazite kraj kutije za pomoć nekoj bolesnoj osobi.

U sarajevskoj policiji kažu osobe koje prikupljaju humanitarnu pomoć za to moraju imati dozvolu općine, koja se dobiva uz prateću medicinsku  dokumentaciju. Toga se uglavnom pridržavaju nevladine humanitarne organizacije, ali oni koji to želi zloupotrebiti ne obraćaju se nikome i ovo su razvili kao novi vid prosjačenja.

Sa lažnom medicinskom dokumentacijom često posjećuju stanare u zgradama tražeći pomoć od vrata do vrata i na to najsjednu mnogi humani ljudi.

Nije problem ni u bankama otvoriti račun za prikupljanje pomoći, jer niko ne skenira temeljito medicinske dokumente i tako se prevare šire do neslućenih razmjera.

Najveći broj preporuka za nastavak liječenja u inostranstvu daju klinike za Neurohirurgiju, Pedijatrijska klinika i klinike za očne bolesti i za nuklearnu medicinu, kažu u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Federalno ministarstvo zdravstva donijelo je Pravilnik o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo.

U Pravilniku se navodi kada se iscrpe sve mogućnosti za liječenje u Bosni i Hercegovini tek onda se pacijentu ovjerava medicinska dokumentacija za liječenje u inostranstvu.

To predlaže klinika na kojoj se pacijent liječio, sa mišljenjem liječničkog konzilija. U medicinskoj dokumentaciji obavezno se navodi da postoji mogućnost uspješnog ishoda liječenja u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu. Zatim, da je liječenje koje se preporučuje naučno dokazano i prihvaćeno u praksi, kao i da ne predstavlja eksperimentalni oblik liječenja.

Uz to piše da će predloženo liječenje dovesti do značajnog produženja i poboljšanja kvaliteta života pacijenta.

Predsjednik Stručne komisije, zavisno od oboljenja, navodi se u Pravilniku, u svakom konkretnom slučaju, određuje promjenljive članove sa Liste promjenjivih članova Stručne komisije, koji će dati svoju ocjenu i mišljenje o opravdanosti liječenja u inostranstvu.

Faktor/BHDINFODESK

Related posts

Merhamet dopremio pomoć za poplavljena područja u Krajini, u pripremi i drugi konvoj

Urednik BiH Info Desk

Dobitnici ‘Merhametove’ nagrade reisu-l-ulema IZ u BiH i posthumno Paddy Ashdown

Josip Pejaković izašao iz bolnice oporavlja se u Sarajevu

Leave a Comment