BiH dijaspora

Odnos bh. vlasti spram iseljeništva/Politika mnogo “misli” na bosanskohercegovačku dijasporu te je nakon vise od dvije decenije uspjela je usvojiti prvi dokumenat?

banner

Vijeće ministara BiH na zadnjoj sjednici usvojilo je Politiku odnosa sa iseljeništvom BiH. Riječ je o prvom dokumentu kojim se institucionalizira saradnja između BiH i njenog iseljeništva, a koji je plod saradnje Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i brojnih drugih institucija u našoj zemlji s ciljem unapređenja saradnje sa iseljeništvom na obostrani interes.

Politika predstavlja putokaz i izraz volje dugoročne saradnje između BiH i njenog iseljeništva. Ovim dokumentom se definiraju principi kojim će se rukovoditi sve institucije prilikom poduzimanja aktivnosti i stvaranja uslova za saradnju sa iseljeništvom. Postavljena su tri osnovna cilja, i to razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta, pružanje podrške iseljeništvu i unaprjeđenje saradnje te stvaranje uslova za veći doprinos iseljeništva razvoju BiH.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je nakon sjednice istaknula kako o značaju dokumenta govori i podatak da u svijetu živi oko dva miliona Bosanaca i Hercegovaca i to neračunajući “staru emigraciju”.

“U ogromnoj većini to je ekonomski jako i obrazovano iseljeništvo koje je snažno privrženo domovini BiH”, kazala je Borovac.

Kao najvažnija karika u procesu saradnje sa iseljeništvom prepoznate su lokalne zajednice. Pored jačanja kapaciteta lokalnih zajednica za saradnju sa iseljeništvom, planirana je i izrada liste investicijskih projekata koja će biti dostupna iseljeništvu i na taj način se stvaraju pretpostavke da iseljeništvo investira svoj kapital s ciljem pružanja podrške ekonomskom razvoju svoje domovine, a istovremeno i sticanja dobiti iz pomenutih investicija.

Politikom se predviđa i izrada razvojnog dokumenta kojim će se uspostaviti program za investiranje i štednju iseljeništva, kao i uklanjanje administrativnih barijera.

“Usvajanjem Politike, BiH šalje snažnu poruku kako nije zaboravila na svoje iseljeništvo”, poručila je ministrica Borovac najavivši kako će u narednom periodu pristupiti izradi strategije i akcionog plana saradnje sa iseljeništvom BiH čime će dodatno biti konkretizirana ova oblast od koje će korist imati i iseljeništvo i bosanskohercegovački građani.

BHDINFODESK

Related posts

CHICAGO: GENERALNI KONZUL BIH RESIĆ UPUTIO PISMO ŠKOLI U PARK RIDGEU, SA UPITOM O NASTAVNOM PROGRAMU O GENOCIDU U BIH

Urednik BiH Info Desk

Sve diplome stečene u inostranstvu, nakon aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane

Pročitajte koji ambasadori BiH školuju djecu o trošku države

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment