BiH dijaspora

Bliže se izbori: Nezavisni blok organizirao savjetovanje o dijaspori u Bihaću

banner

U organizaciji Nezavisnog bloka u Bihaću je danas održan sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici organizacija dijaspore iz cijelog svijeta, privrede i civilnog društva, a na kojem je predstavljena vizija ove političke stranke za izgradnju partnerskih odnosa sa dijasporom.

Kako je istaknuto, ova stranka želi osloboditi potencijal ljudi koji žive i rade u inostranstvu i pokrenuti politiku koja dijasporu prihvata kao partnera i koja uključuje mlade, stručne, poduzetne i biznisu okrenute ljude iz dijaspore kako bi zajedno učestvovali u razvoju BiH.

Prema riječima Senada Šepića, predsjednika Nezavisnog bloka, ova stranka se zalaže da se na svakom nivou vlasti uspostavi jasan plan i strategija odnosa, otvorenosti i podrške države našim ljudima koji žive u inostranstvu, a na nivou BiH, usvoji Zakon o dijaspori i Strategija razvoja i izgradnje novog pristupa sa bh. dijasporom te osnuje odgovarajuće tijelo i institucija koja će imati direktnu nadležnost saradnje sa bh. dijasporom.

“S njihovim iskustvom i željom da ostanu vezani za Bosnu i Hercegovinu ja sam uvjeren da se mi kao društvo možemo puno bolje pokrenuti. Ne treba ni govoriti o njihovim o mogućnostima za investiranje, pokretanje biznisa, i slično. Koristim ovu priliku da pozovem sve ljude koji žive u dijaspori da budu partneri ove države, jer oni su naš veliki kapital i potencijal, kako bismo pokrenuli društvo u cjelini”, rekao je Šepić.

On je naveo kako država konkretno može pomoći ljudima iz dijaspore, primjerice onima u Krajini.

“Vi imate naše ljude koji po nekoliko sati svaki put čekaju na graničnim prijelazima kako bi došli svojim kućama. Najmanje što država može uraditi jeste povećati kapacitet tih prijelaza, odnosno povećati broj šaltera za očitavanje dokumenata, kako bi se ubrzao proces čekanja na granicama”, istakao je Šepić.

U ovoj stranci istakli su da zagovaraju aktivno učešće predstavnika dijaspore u procesima donošenja odluka i s tim u vezi, na izbornim listama će osigurati adekvatan broj mjesta za aktivne predstavnike dijaspore, naročito uspješne i realizirane ljude te su ih javno pozvali da im se priključe.

Napomenuli su i da je, kako u samoj BiH, tako i u dijaspori, potrebno osigurati fer i pošten izborni proces. Smatraju da se treba afirmirati glasanje ukidanjem aktivne registracije za građane koji žive u inostranstvu, elektronski način glasanja se posebno može osigurati u izbornim mjestima van BiH, kako bi se što više steklo povjerenje u izborni proces, a što je tretirano u našem Prijedlogu izbornog zakona koji je u prvom čitanju usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.

Iz Nezavisnog bloka su istakli da bh. dijasporu vide kao partnera, a ne samo kao nekoga ko će slati novac u BiH za potrošnju. Istakli su da planiraju uraditi sve što je moguće kako bi se olakšale procedure registracije pravnih lica, osigurale poreske olakšice za investitore, bh. državljane koji žive van granica BiH, kako vremenski, tako i finansijski, te osigurale elektronske platforme za upis u matične knjige rođenih i naknadni upis u matične knjige BiH za djecu rođenu u inostranstvu.

Prema njihovom mišljenju, koordinacija, okupljanje, umrežavanje i uvezivanje stručnih i uspješnih ljudi koji žive i rade van granica BiH je ključno ukoliko želimo da ti ljudi pomognu BiH. Nezavisni blok u tom kontekstu predlaže osnivanje Stručnog savjeta bh. dijaspore, koji bi okupljao najbolje i omogućio razmjenu ideja i pronalaska prilika za pomoć i podršku u svakom smislu za BiH.

Pored okupljanja stručnih i uspješnih ljudi u dijaspori, potrebno je ideje, prijedloge i rješenja ponuditi svim zainteresovanim bh. državljanima. Stoga, Nezavisni blok planira u dijaspori organizovati javne tribine i razmjene mišljenja, u saradnji sa našim koordinatorima koji žive i rade u inostranstvu.

Detaljan  koncept razvoja odnosa s dijasporom u 12 tačaka 

 1. NEZAVISNI BLOK želi osloboditi potencijal naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu i pokrenuti politiku koja našu dijasporu prihvata kao partnera i koja uključuje mlade, stručne, poduzetne i biznisu okrenute ljude iz dijaspore kako bi zajedno učestvovali u razvoju BiH.
 2. NEZAVISNI BLOK se zalaže da se na svakom nivou vlasti uspostavi jasan plan i strategija odnosa, otvorenosti i podrške države našim ljudima koji žive u inostranstvu, a na nivou BiH, usvoji Zakon o dijaspori i Strategija razvoja i izgradnje novog pristupa sa bh. dijasporom, te osnuje odgovarajuće tijelo i institucija koja će imati direktnu nadležnost saradnje sa bh. dijasporom.
 3. NEZAVISNI BLOK zagovara aktivno učešće predstavnika dijaspore u procesima donošenja odluka i s tim u vezi, na izbornim listama će osigurati adekvatan broj mjesta za aktivne predstavnike dijaspore, naročito uspješne i realizirane ljude, te ih javno pozivamo da nam se priključe. Svi zainteresirani, u narednom periodu će biti imenovani za prve koordinatore NB u gradu u kojem žive u inostranstvu.
 4. Kako u samoj BiH, tako i u dijaspori, potrebno je osigurati fer i pošten izborni proces. NEZAVISNI BLOK smatra da se treba afirmirati glasanje ukidanjem aktivne registracije za građane koji žive u inostranstvu, elektronski način glasanja se posebno može osigurati u izbornim mjestima van BiH, kako bi se što više steklo povjerenje u izborni proces, a što je tretirano u našem Prijedlogu izbornog zakona koji je u prvom čitanju usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta BiH.
 5. Bh. dijasporu vidimo kao partnera, a ne samo kao nekoga ko će slati novac u BiH za potrošnju. Stoga, NEZAVISNI BLOK planira uraditi sve što je moguće kako bi se olakšale procedure registracije pravnih lica, osigurale poreske olakšice za investitore, bh. državljane koji žive van granica BiH, kako vremenski, tako i finansijski, te osigurale elektronske platforme za upis u matične knjige rođenih i naknadni upis u matične knjige BiH za djecu rođenu u inostranstvu.
 6. Bitan segment je očuvanje jezika i kulture naroda BiH u dijaspori. Stoga, NEZAVISNI BLOK će učiniti sve da se usvoji Program zaštite jezika i kulture naroda BiH, dijelom i kroz osiguranje udžbenika na maternjem jeziku, kao i nacionalne grupe predmeta.
 7. Radi zaštite naših građana koji žive vani, NEZAVISNI BLOK zagovara pokretanje procedure za osiguravanje mogućnosti korištenja dvojnog državljanstva sa svim zemljama u kojima živi značajan broj građana porijeklom iz BiH.
 8. Za gradove i mjesta, koja su značajno udaljena od ambasada i konzulata, NEZAVISNI BLOK će se zalagati za osiguravanje principa organizovanja tzv. KONZULARNIH DANA u tim mjestima, kako bi našim građanima koji žive vani institucije Bosne i Hercegovine bile što pristupačnije i servis za rješavanje njihovih potreba.
 9. U pravcu zaštite granice i osiguravanja brzog i dostojanstvenog prelaska, te eliminaciji postojećih gužvi i zastoja, na frekventnim graničnim prelazima NEZAVISNI BLOK zagovara stavljanje u funkciju dodatnih saobraćajnih traka, te otvaranje većeg broja šaltera za očitavanje dokumenata, posebno u danima vikenda i praznika. Također, u cilju smanjenja gužvi i redova za zamjenu dokumenata, tokom ljetnih i zimskih praznika predviđa se obaveza uspostavljanja posebnog šaltera, te rad subotom samo za građane BiH koji žive u dijaspori.
 10. Na svim nivoima vlasti, osigurati posebnu kancelariju i službenika nadležnog isključivo za pitanja i saradnju sa dijasporom, te također osigurati centralnu otvorenu telefonsku liniju za informacije i podršku koja će biti u funkciji 24h dnevno, a tokom ljetnih i zimskih odmora osigurati Dane dijaspore, kao javni događaj na kojem bi najviši zvaničnici tog nivoa vlasti, zajedno sa svojim saradnicima, odgovarali na sva pitanja važna za bh. državljanstvo.
 11. Koordinacija, okupljanje, umrežavanje i uvezivanje stručnih i uspješnih ljudi koji žive i rade van granica BiH je ključno ukoliko želimo da ti ljudi pomognu BiH. NEZAVISNI BLOK, u tom kontekstu predlaže osnivanje Stručnog savjeta bh. dijaspore, koji bi okupljao najbolje i omogućio razmjenu ideja i pronalaska prilika za pomoć i podršku u svakom smislu za BiH.
 12. Pored okupljanja stručnih i uspješnih ljudi u dijaspori, potrebno je ideje, prijedloge i rješenja ponuditi svim zainteresovanim bh. državljanima. Stoga, NEZAVISNI BLOK planira u dijaspori organizovati javne tribine i razmjene mišljenja, u saradnji sa našim koordinatorima koji žive i rade u inostranstvu.

Related posts

Maestro Sead Siočić zahvalio se Nizozemskoj na gostoprimstvu i vratio se u domovinu

Urednik BiH Info Desk

Veliki dan za Bošnjake u Frankfurtu: Konačno dobili ključeve svog centra

Editor

Vratio se iz Norveške na svoju zemlju i započeo proizvodnju eko hrane

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment