BiH dijaspora

BURLINGTONSKA PODRŠKA HADŽIKADIĆEVOJ PLATFORMI ZA PROGRES

banner

Bosanci i Hercegovci Burlintona  vjeruju u Hadžikadića, žele mu uspjeh na oktobarskim izborima u BiH i daju podršku njegovoj Platformi za progres“

Lider Pokreta za progres“ Bosne i Hercegovine Banjalučanin prof. dr. Mirsad Hadžikadić, prvi kandidat za člana Predsjedništva BiH iz Bosansko-Hercegovačke dijaspore od Dejtona do danas,  je velika nada  zabrinutih, napuštenih, obespravljenih, zaboravljenih građana u BiH i dijaspori. To je pokazala i prva njegova  debata u okviru amričke turneje, održana 13.4.2018.g. u vermontskom  gradu Bulingtonu.

Hadžikadić  je nezavisni kandidat, sa čvrstim uvjerenjem da kao nezavisni kandidat može razgovarati sa svakom strankom i njenim liderima i biti vodilja. Uvjeren je da svojim istupom ne polovi glasove ljevice…jer on je ljevica.

Hadžikadić je pola životnog vijeka živio, obrazovao se i radio u BiH, a od 1984. do danas živi i radi u SAD. Poznavanje oba sistema je njegova velika prednost u nastojanju da kao član Predsjedništva BiH liječi ratne rane i  učestvuje u gradnji BiH države po mjeri svih njenih naroda i građana.

Burlingtonska tribina

Svoju američku turneju u okviru predizborne kampanje za oktobarske izbore u BiH prof. dr. Mirsad Hadžikadić počeo je na sjeveroistoku SAD, u američkoj državi Vermont, gradu Burlingtonu. Tribina je održana u City Hall 13.4.2018. i bila je dobro posjećena. Tribinu je otvorio g. Enver Šehović, pozdravio prisutne i goste i predstavio Hadžikadića i njegov tim.

Hadžikadić je rođen 1955.  u Banja Luci, gdje je završio gimnaziju  i diplomirao telekomunikacije na Elektro-tehničkiom fakultetu, a 1981. magistrirao. Radio je  u “Rudi Ćajevcu“ , oženio se i steko dvoje djece. Godine 1984. s porodicom odlazi u Ameriku, gdje upotpunjuje već stečeno visoko obrazovanje. Godine 1987. doktorira na temu “Umjetna inteligencija“ i nastavlja uspješnu radnu karijeru – kao predavač na Univerzitetu Sjeverne Karoline, profesor i šef Katedre računske tehnike, direktor Škole za informacijsku tehnologiju, a 2000-te ga biraju za Prvog dekana Koledža Sjeverne Karoline. Paralelno s njim obrazuju se njegova supruga Mirzeta, kćerka i sin i stiču visoko fakultetsko obrazovanje i rade na značajnim poslovima.

Hadžikadićeva nepresušna stvaralačka energija

Iako je Mirsad Hadžikadić jedan od najobrazovanijih ljudi Amerike, sa dva magistrata i doktoratom, njegova glavna odlika koja ga ističe je njegova nesalomljiva volja i nepresušna energija da stvara. Jedostavan je, prisupačan, ljubazan… Sa njim razgovarate kao sa svojim dugogodišnjim drugom, bratom, a on vam uzvraća jezikom koji svako razumije i prihvata za dijalog. Dokaz za to je i  veoma plodna diskusija na Burlingtonskoj debati, vođena kroz opušten razgovor, koja je trajala znatno duže nego njegovo kratko ali rodoljubljem nadahnuto uvodno izlaganje.

Hadžikadić vjeruje u BiH

Hadžikadić vjeruje u Bosnu. Veliki je optimista. Želi da bude  pokretač,  nosilac i katalizator promjena, koje će ispuniti očekivanja sviju nas. Svijestan je da se mnogo dobrog i lošeg ne događa samo Bosni. Vjera u BiH je osnova njegove Platforme za progres. Izvori njegova optimizma su u BiH. Ona je po njemu najljepša zemlja na svijetu. Živio je, obrazovao se, radio i stvarao i u BiH i u Sjedinjenim državama, zbrojio 2 i 2 , uporedio stečena iskustva i saznanja iz ta dva  i drugih svijetova i izveo zaključak da je potencijal BiH, u  poređenju s drugima po broju stanovnika, izuzetan. “Samo, moramo sazreti. Moramo se okrenuti sebi. Nema naše zemlje nigdje! Ako sami ne sredimo stvari, neće niko drugi. Treba nam samo volja. U Americi se pokušaj cijeni, samo se neuspjeh ne prašta!“

Ni nacionalizam nije  samo naša mora. Nacionalizam razara i druge u svijetu. Svjedoci smo aktuelnih događanja u Mađarskoj…Vrijeme je da se sve okrene, samo neko to mora početi.

Ključna pitan ja Hadžikadićeve Platforma za progres“

Hadžikadićeva “Platforma za progres” u BiH predviđa strateške ekonomske i političke pravce na kraći i duži rok.  Na sličan način razmišlja o predstojećem i budućem toku bh izbora. Ako na oktobarskim izborima dobije očekivani broj glasova, vjeruje da će pobijediti! Ako dobije 15% ili manje, to bi značilo da ima solidnu podršku, što bi ga preusmjerilo na put da formira svoju stranku i nastavi pravcem kojim je krenuo, do pobjede. Hadžikadiću je poznato da u BiH ima veliki broj stranaka, ali smatra da nisu vezane za ideje, već za ljude.

Neka od ključnih pitanja “Platforme za proges”, pomenuta u uvodnom izlaganju i raspravi su: ekonomija, porezi i investicije, obrazovanje, zdravstvo i briga o mladima.

Poseban akcenat Hadžikadić daje na investicije. Investicije traže sigurnost, moraju biti zaštićene, ali se na njih može uticati. Hadžikadić već računa na značajan broj investitora iz SAD, koji pokazuju interes za BiH, ako se stvore bolji uslovi. Pri tom podsjeća“da u zemlji gdje vlada korupcija nema investicija, a bez investicija nema napretka”. U BiH smo navikli na korupciju, a bez pravne države se korupcija ne može iskorijeniti.

Veliku važnost za Hadžikadića imaju porezi.  Za njih smatra da trebaju biti više u funkciji razvoja, te da bi u tom cilju nove poduzetnike koji investiraju u prve 2-3 godine trebalo osloboditi poreza.

Briga za mlade je, po Hadžikadiću,  ključno pitanje, a u tom kontestu demografija, u kojoj su mladi strateška komponenta. Zaustaviti loš demografski trend – znači zadržati mlade. A mladi će ostati kada budu imali obrazovne i radne uslove, jer oni ne žele da idu, oni jedva čekaju da ostanu. Mladima moramo dati šansu, ali se i oni moraju obavezati da urade što se od njih očekuje. Ako nemaju posla – izgubili smo mlade.

Glasovi dijaspore u oktobarskim izborima

“Dijaspora može dići BiH da bude ne samo balkanska sila, već prepoznatljiva i cijenjena u svijetu”, smatra Hadžikadić. Za njega su glasovi dijaspore od posebne važnosti.

Glas Dijaspore treba da se čuje. Stanje u BiH možemo promjeniti samo našim glasom, samo glasanjem…Porazno je i zabrinjavajuće da se 1996. za glasanje iz dijaspore registriralo 458.000 osoba, a 2010. svega 33.000.  Zašto je to tako? To treba ozbiljno da nas zabrine.

Svako od nas se treba registrirati i glasati. Uticati na druge oko nas da glasaju. On vjeruje da će dijaspora na ovim izborima masovnije glasati – jer je primjetan veći interes kod naših mladih. Ključno pitanje u tom pravcu je – kako uključiti dijasporu i iskoristiti potencijal dijaspore? A jedna od formi je Eksportna grupa, preko koje bi se uključili ljudi uz vana.

Hadžikadić napominje da je od CIK- Centralne izborne komisije BiH  zatražio skeniranje i elektronsko glasanje, mada ne vjeruje da će to biti prihvaćeno, jer to ne odgovara strankama na vlasti.

Ko izvan BiH može glasati na izborima?

Prema obavjesti koju je Hadžikadićev tim podijelio prisutnim na Burlingtonskoj tribini za glasanje može da se prijavi izbjegla osoba koja privremeno živi u inostranstvu, ako je državljanin BiH, ako ima prebivalište u BiH u skladu sa zakonom i ako je starija od 18 godina, s tim: da popuni obrazac PRP-2 kad ga dobije od Centralne izborne komisije i uz njega dostavi foto kopiju važećeg identifikacionog dokumenta sa slikom – lična karta, vozačka dozvola ili pasoš…Širi tekst Obavjesti o glasanju izvan BiH biće objavljen naknadno, kako bi se o svemu mogli detaljno informisati.

Sada imamao za koga glasati

Potsjećamo da je Hadžikadić u martu boravio u BiH i održao tribinu u Tuzli i Banja Luci, koje su bile veoma posjećene. Gostovao je 12.1.2018.  i na TV Face i poslije emisije od mnogih primio  zahvale i podsticaje, koji kako kaže “jačaju osjećaj nade”. Posebnu podršku preko FB i drugih medija daju mu mladi, penzioneri i nezadovoljni ljudi, koji su ga prepoznali kao iskrenog, poštenog, obrazovanog… Mladi ga pitaju kako mogu pomoći, što ga je potstaklo da osnuje Grupu za mlade.

Neke od njihovih poruka su:  “Nismo nikad do sad imali za koga glasati. Sada imamo!“ Trebamo te! Puno sreće na putu spasa!”

Mi smo svi proizvod genetike i ovog društva. Ljudi su u BiH dobri, samo zavedeni na drugu stranu. U zadnjih četvrt stoljeća prevlađuje težnja da bude bolje samo mom narodu i mojoj stranci, a u takvom stanju nema ni ljudi ni države. Državi je stalo do našeg novca, ali ne do nas. To se mora promijeniti. Svako od nas mora voditi računa o svakom, jer smo u istom rodu. Hadikadićeva je težnja da svima bude bolje. Zato želi biti član „porodice“ i voditi računa o svima, za dobro Srba, Hrvata, Bošnjaka, Ostalih…

Neka od pitanja upućena sa Burlingtonske tribine

Jedno od prvih pitanja postavljenih Hadžikadiću bilo je – Zašto se odlučio na ovaj korak?

Kad se odlučio da krene u kampanju, a to je bio slučajno, svi su mu rekli da nema šanse. Ide da uništi svoju karijeru, ugrozi familiju… jer sam sve finansira. Svjestan je da ide u gubitak, jer ono što sad ima u SAD teško može negdje drugdje stvoriti. Ali se odlučio se zato – što je osjetio da BiH treba nova nada, i da bi on to mogao biti. Jer po nekima zloslutnicima beznađa, “nakon ovih izbora neće biti drugih izbora u BiH“.

Neka od pitanja bila su: Kako vidi saradnju sa dva člana Predsjedništva BiH, koji mrze BiH, Ima li plan za bh zdravstvo,  Kako spriječiti komšije i susjede da se ne mješaju u unutarnje stvari BiH, itd…?

Iz njegova odgovora moglo se zaključiti da on aktuelne članove Predsjedništva BiH ne vidi kao ideologe. Ideologije se ne poklapaju, pa je s njima teško. Postali su najveći nacionalisti, kad su uvidjeli da nacionalizam pali. A prije 15 godina bili su drugačiji. Zato pritisak na njih mora doći sa strane. On ne bi razgovarao s njima, već sa onima koji sa njima upravljaju.

Po Hadžikadiću za zdrastvo treba više izdvajati, ali je potrebna i veća odgovornost zdravstvenih ustanova i jača privreda da može obezbjediti veća sredstva.  Slično je sa obrazovanjem i penzionim sistemom…

Na pitanje kako zaustaviti komšije i susjede da se ne mješaju u unutarnja pitanja BiH, odgovorio je – Na nama je da ne budemo plijen.. Dok nas vide slabe…bićemo ugrožavani.

Osnova Hadžikadićevo uvjerenje je da se i unutar ovog sada u BiH može više, a koliko se tek može više kada u BiH bude bolje. Nacionalne stranke odvajaju, odbacuju različlite, a on želi približiti i voditi zajedno različlitosti, da idemno zajedno, nek svak poštuje svoje, da svima bude bolje!

Na kraju druženja Hadžikadić je zahvalio prisutnima na pažnji i podršci i  svoju sljedeću tribinu u okviru preizborne kampanje u dijaspori najavio za naredni dan u Bostonu.

Bosanci i Hercegovci vermonskog grada Burlingtona i okolnih gradova, vjeruju u Hadžikadića, podržavaju njegovu “Platformu za progres“ i žele mu pun uspjeh na okotobarskim izborima u BiH.

Burlington, 16. Aprila 2018.                                      Zijad Bećirević

Related posts

Kladanj: Dijaspora nastavlja pomagati rodnom gradu

BHD Info Desk Administrator

South Palm Beach: Na Floridi obilježen 31. Maj – Dan bijelih traka u BiH i Memorial day u Americi

BHD Info Desk Administrator

Živinice: Program manifestacije “Dani dijaspore 2017”

Leave a Comment