Dopunske škole

U Minhenu održan sastanak bosanskih dopunskih škola: Roditelji žele da njihova djeca znaju bosanski jezik i više o svojoj domovini

banner

Zajednički sastanak roditelja, nastavnika i koordinatora djece koja pohađaju tri dopunske škole BiH na bosanskom jeziku u Munchenu održan je u nedelju.

Na sastanku je analiziran rad dopunskih škola BiH u Minhenu u ovoj godini i plan aktivnosti za narednu 2018/19 školsku godinu.

Prisutni su se dotakli svih problema koji prate dopunsko obrazovanje djece građana BiH u dijaspori na maternjem jeziku, ali i iskazali svoju putu podršku bosanskim dopunskim školama.

U svojim izvještajima nastavnici, Hidajeta Radonja, Adisa Varcar i Munib Salkanović upoznali su roditelje o programu po kome su djeca učila u ovoj školskoj godini ističući pohvale učenicima na ažurnosti na časovima, ali i probleme sa kojima se susreću u kombinovanim odjeljenjima u kojima su učenici uzrasta od sedam do 15 godina, različitog obrazovnog predznanja i poznavanja bosanskog jezika.

Roditelji su istakli zahvalnost nastavnicima na njihovom zalaganju i novim znanjima njihove djece. Zaključak svih prisutnih je da država BiH treba što prije regulisati oblast dopunskog obrazovanja, da je bosanskim dopunskim školama neophodan bolji, adekvatniji i jedinstven nastavni plan i program, a nastavit će se i vannastavne aktivnosti poput izleta i druženja roditelja i djece.

Na sastanku je dogovoreno i da se svečanost povodom završetka 2017/18 školske godine održi 21.07.2018. godine, na kojoj će svoje učešće u programu uzeti svi polaznici bosanskih dopunskih škola u Minhenu.

Nastava u dopunskim školama BiH u Minhenu, kao i u ostalim gradovima Njemačke odvija se po planu, programu i udženiku MCP-a BiH, a škole opstaju zahvaljujući aktivnosti roditelja i bh. aktivista u ovoj zemlji. Finansiranje škola u Minhenu i plaćanje nastavnika, za sada vrše isključivo roditelji čija djeca pohađaju nastavu.

Sastanku u Minhenu prisustvovao je i predsjednik Saveza dopunskih škola BiH Haris Halilović, bivši generalni konzul BiH u Stuttgartu. Halilović je čestitao roditeljima, nastavnicima i koordinatorima na aktivnostima u projektu Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole BiH i kulturne djelatnosti, istakavši da je to trenutno najhumaniji i najznačajniji.

BHDINFODESK

BiH dopunska škola  u Minhenu BiH dopunska škola  u Minhenu BiH dopunska škola  u Minhenu BiH dopunska škola  u Minhenu BiH dopunska škola  u Minhenu BiH dopunska škola  u Minhenu

Related posts

Kopenhagen : Bosanskohercegovačku dopunsku školu pohađa 36 učenika

BHD Info Desk Administrator

Domovini za rođendan: Bh. učenici osvojili tri zlatne medalje na Yaleu

Bosanska etnička škola Sydney: Naša djeca u Australiji gaje duboku privrženost svemu što ima veze sa BiH

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment