Promo

VELIKA BRITANIJA: ADVANTAGE LAW OSNIVA PRVU FIRMU ZA SPORTSKO PRAVO U BIH

banner

Pravno savjetovanje u BiH po Engleskim standardima s ciljem jačanja integriteta sportskog sistema

 

Advokatska firma Advantage Law iz Velike Britanije čiji je vlasnik i direktor porijeklom iz BiH, Fahrudin (Rudi) Kešić, u partnerstvu sa Dinom Osmanovićem, prvim BiH pravnim savjetnikom sportskog prava, osniva u Sarajevu prvu full-service firmu specijaliziranu za sportsko pravo, Advantage Sports Law, primjenjujući medjunarodne standarde i Britanski know-how, radi poboljšanja uvjeta za dalji razvoj sporta na ovom području.
Advantage Law je advokatska firma sa sjedištem u Londonu sa dugogodišnjom praksom i prepoznatljivom reputacijom u pružanju širokog obima usluga počevši od radno-pravnih, imigracionih, poreznih, do investicionih, trgovinskih, business i IP oblasti, sa iskusnim timom sa više od 100 profesionalaca iz različitih sektora kao i dobro povezanom mrežom ureda u više od deset zemalja svijeta.

Pravni i sportski sistem Velike Britanije je poznat kao vrlo striktno reguliran uz obaveznu primjenu najviših medjunarodnih standarda, ali i uspješan, o čemu dovoljno govori podatak da je samo Engleska Premier Liga po prihodima u rangu UEFA-ine Lige Prvaka. Uzimajući u obzir iskustvo na ovom području, i činjenicu da Advantage Law ima kontakte i suradnju sa vodećim klubovima Engleske i Europe, kao i sa priznatim sportašima i trenerima iz niza sportova, sport u BiH zasigurno može imati velike koristi od prijenosa znanja i iskustava kroz direktnu vezu ureda iz Velike Britanije i BiH.

Fokus djelovanja je, pored općih pravnih oblasti kao što su radno-pravni sporovi i pravo intelektualnog vlasništva, i na specifičnim sportskim aspektima prava kao što su disciplinske i anti-doping procedure, transfer sporovi, sporovi trening kompenzacije, solidarne kontribucije i transfer certifikata, registracija sportista, arbitraža i medijacija, primjena propisa FiFA-e i UEFA-e. Primarni cilj je prema riječima direktora Fahrudina Kešića prije svega podići nivo integriteta i transparentnosti cjelokupnog sportskog sistema u BiH kroz suradnju sa državnim sportskim asocijacijama i savezima, a posebno kroz unapredjenje regulative i zakona te implementiranja inovativnih rješenja u financiranju.

˝Bosna i Hercegovina posjeduje veliki sportski talenat i potencijal, što je vidljivo iz iznimnih individualnih rezultata naših sportista diljem svijeta u različitim disciplinama, unatoč svim izazovima i preprekama sa kojima se suočavaju najčešće sami. Cilj nam je omogućiti prije svega pravnu podršku sportašima, ali i klubovima i savezima čiji timski rezultati nažalost izostaju, iz BiH i regiona, po najvišim svjetskim standardima, po prilagodjenim tarifama i na lokalnom jeziku, olakšavajući im napredovanje i izlazak na svjetsku scenu. Ovo je jedan dugoročan projekat koji bi nakon implementiranja odredjenih rješenja i popravljanja cjelokupnog ambijenta trebao rezultirati domaćinstvom jednog od vodećih sportskih dogadjaja koji bi zasigurno doprinio promociji i razvoju ovog područja˝, izjavio je direktor Advantage Law grupacije, Fahrudin (Rudi) Kešić.

Advantage Sports Law je posebno specijalizirana za komplikovane i visoko budžetne sporove pred tijelima FIFA-e, i to Komiteta za rješavanje sporova i Komiteta za status igrača, sporove pred Medjunarodnim Arbitražnim Tribunalom za Sport u Laussanu, kao i sporove pred tijelima državnih sportskih saveza. Ovi postupci zahtijevaju visoke troškove, a kad se tome dodaju visoke tarife najčešće inostrano angažovanih advokata onda je jasno zašto se klubovi u većini slučajeva i ne odlučuju pokrenuti postupak pred FIFA-om ili CAS-om. Sve ovo stvara utisak kod inostranih klubova i saveza da upozorenja BiH sportskih subjekata za procesuiranje spora pred nadležnim tijelima često budu shvaćena olako i neozbiljno što onemogućuje klubove, saveze i sportaše da ostvare svoja prava na adekvatan način gubeći značajna financijska sredstva ali i sportske rezultate i karijere.

˝Nažalost svjedoci smo mnogih malverzacija i skandala u sportu u čitavom regionu Balkana što se umnogome odražava na integritet cjelokupnog sistema te reputaciju na globalnom nivou. Bazirajući svoj rad na medjunarodno priznatim standardima kredibiliteta, poštovanja, povjerenja i transparentnosti, želimo prenijeti dokazana rješenja iz Velike Britanije u BiH, kao i raditi na kreiranju novih, a sve sa ciljem jačanja integriteta. Posebnu pažnju poklanjamo mladim sportskim nadama koji su često ostavljeni da se sami bore sa svim problemima koje ovo društvo nosi, izlažući se često sumnjivim radnjama, prevarama i iskorištavanju, što je posebno izraženo u segmentu agentskog posredovanja u transferima. Iz tih razloga smo i pokrenuli program besplatnog pravnog savjetovanja maloljetnih sportaša po Britanskim standardima, što oni sebi ne bi mogli priuštiti s obzirom na razliku u životnom standardu izmedju Velike Britanije i BiH, pružajući im pravnu sigurnost na svjetskom nivou kako bi se oni oslobodjeni psihičkog pritiska mogli fokusirati na svoje sportske aktivnosti˝, izjavio je magistar sportskog prava i pravni savjetnik Advantage Law-a, Dino Osmanović.

Ovakva vrsta usluge koja je već razvijena i ustaljena praksa u državama EU mogla bi značajno doprinijeti prije svega usvajanju EU regulative iz oblasti sporta kojoj EU poklanja sve više pažnje kao bitnom ekonomskom faktoru razvoja, medjunarodnih standarda rada, i poboljšanju transparentnosti i reputacije na globalnom nivou, što bi u konačnici omogućilo bolje uvjete za razvoj mladih sportista, privuklo više investicija u sport, a time dovelo i do stabilnosti i boljih ekipnih i reprezentativnih rezultata.

###

Advantage Law Limited je SRA, Lexcel & CQS akreditovana kompanija sa ograničenom odgovornošću registrovana u Engleskoj i Walesu, autorizovana i regulirana od strane engleskog advokatskog regulatornog tijela radi pružanja pravnih usluga od 2008 godine.

 

Kontakt: Dino Osmanović, pravni savjetnik
Tel: +387 (0)33 590 430
Email: dosmanovic@advantagelaw.co.uk
Main Company Website: www.advantagelaw.co.uk
Sports Law Website: www.advantagesportslaw.com
Group Website: www.advantage-ba.com

Related posts

Agencija AdiX Events d.o.o Sarajevo: Naš cilj je biti na usluzi bh. dijaspori

Panonska jezera u Tuzli najbolja i najprivlačnija destinacija u BiH, regiji i šire

Editor

Halid Bešlić, Željko Bebek i „Crvena jabuka“ 6. novembra u Cirihu

Editor

Leave a Comment