Društvo

Usvojena rezolucija: Evropska Unija očekuje jedinstvenu, cjelovitu i funkcionalnu BiH

banner

Evropski parlament usvojio je danas većinom Rezoluciju izvjestioca Kristijana Dan Prede (Cristian) o Bosni i Hercegovini. Za Rezoluciju je glasalo 468 zastupnika, 123 su bila protiv, a 83 suzdržano, od ukupno 674 evropska zastupnika koji su pristupili glasanju.

Jasenko Selimović, poslanik Evropskog parlamenta, istakao je za “Avaz” kako EU očekuje jedinstvenu, cjelovitu i funkcionalnu BiH.

I on je učestvovao u diskusiji o BiH koja je održana na plenarnom zasjedanju u Strazburu. U svom govoru istakao je i da stanje u BiH nije tako crno, kako se često nastoji predstaviti. Tekst Rezolucije EP-a o BiH, kako je planirano, usvojen je danas.

– Dakle, ideja nekakve federalizacije je propala i to je dobro. A dobro je i da se u Prijedlogu rezolucije navodi puno stvari koje Unija očekuje od BiH. Radi se o istinskim reformama kojih nema ili su urađene vrlo sporo i nisu završene. Posebno se ističu poboljšanje stanja vladavine prava, depolitizacija sudstva, završetak reforme javne uprave. Jednom riječju, reforme koje daju efikasniju upravu i osiguravaju bolji život građana – pojasnio je Selimović.

adržaj rezolucije

U izglasanoj rezoluciji piše da su reforme u Bosni i Hercegovini usporene od 2017. godine. Zastupnici Evropskog parlamenta smatraju da su političari BiH izražavali posvećenost reformama, međutim da je integracija u EU “sveobuhvatan proces koji zahtijeva političku volju, zajedničke napore svih sudionika i konsenzus o reformskoj agendi”. U tekstu se naglašava da deklarativna predanost evropskom putu od strane vlasti BiH, mora biti usklađena sa dosljednom implementacijom reformi koje proizlaze iz Reformske agende i pretočena u konkretne rezultate.

U dokumentu se izražava zabrinutost zbog rasprostranjene korupcije u BiH i konstantnog jaza između deklarisane političke volje za borbu i nedostatka konkretnih rezultata. U Rezoluciji se naglašava da je “slab i neadekvatan” pravni i institucionalni okvir za borbu protiv sistemske korupcije u oblastima kao što su finansiranje političkih partija, javne nabavke, sukobi interesa i prijavljivanje imovine. Takođe se izražava žaljenje zbog činjenice da vlasti na svim nivoima i dalje ignorišu ili odbijaju obavezujuće odluke pravosuđa, te da time ozbiljno osporavaju vladavinu prava.

S druge strane, Rezolucija pozdravlja smanjenje zaostalih predmeta ratnih zločina, kao i nastavak pozitivnog trenda u procesuiranju predmeta ratnih zločina koji uključuju seksualno nasilje, kao i poboljšanje u pružanju podrške žrtvama i sudskim svjedocima.

Evropski parlament osuđuje svaku glorifikaciju osoba osuđenih za najteže zločine protiv čovečnosti. “Pozivaju se svi politički lideri i institucije u BiH da odgovorno i objektivno, u interesu istine, pomirenja kao i mirne budućnosti, ocjenjuju ratne događaje i izbjegnu zloupotrebu pravosuđa u političke svrhe”, poručuje se u izglasanoj Rezoluciji.

Europoslanici smatraju da BiH i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, u predmetu Sejdić-Finci i sličnim predmetima. Putem ovog dokumenta se upozorava da je Savjet EU dobio zadatak da posebnu pažnju posveti ovom pitanju prilikom sastavljanja mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo.

“Što bliže BiH dođe do članstva u EU, to će postati hitnija potreba za ustavnom reformom, čiji je cilj jačanje funkcionalnosti i osiguranje zaštite ljudskih prava; budući da, do sada, političko rukovodstvo zemlje nije bilo u stanju da otkloni nedostatke u Ustavu BiH”, navodi se u tekstu.

Evropski parlament žali što je “etnonacionalistička” retorika podjela još jednom dominirala u izbornoj kampanji i nastavlja da karakteriše politički diskurs. “Evropski parlament osuđuje nacionalističku i zapaljivu predizbornu retoriku koja produbljuje jaz između tri konstitutivna naroda”, poruka je Rezolucije.

Pozivaju se svi politički lideri da se bez odlaganja uključe u formiranje vlada na svim nivoima, radeći konstruktivno zajedno i u interesu građana svoje zemlje. U izglasanoj rezoluciji se izražava žaljenje zbog toga što prije izbora nije postignut kompromis u pogledu izmjena izbornog zakonodavstva.

Napominje se da je BiH i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima. Pozivaju se vlasti BiH da poboljšaju upravljanje granicom i jačanje specijalizovanih jedinica za istragu trgovine ljudima, kako bi se djelotvorno borila protiv krijumčara. Takođe se sa zabrinutošću primjećuje sve veći broj migranata koji dolaze u BiH u posljednje vrijeme i nedostatak koordinacije između različitih nivoa vlasti u reagiranju na ovu situaciju.

S druge strane, zastupnici Evropskog parlamenta pohvaljuju napore bosanskohercegovačkih vlasti da zaustave odlaske svojih građana na strana ratišta, te ih poziva da primjene odgovarajuće kazne za one koji odu, kao i da se pozabave njihovom kasnijom socijalnom reintegracijom. Međutim, u dokumentu se sa zabrinutošću napominje da su “ćelije radikalizacije prijavljene na određenim lokacijama u zemlji”.

Evropski parlament je takođe naveo kako je zabrinut zbog nedovoljnih obrazovnih i ekonomskih reformi, koje dovode do visokog nivoa nezaposlenosti mladih i ekonomske emigracije. Stoga su bh. vlasti pozvane da se pozabave visokim stepenom neravnopravnosti spolova kod radne snage, te značajnim isključivanjem mladih iz manjinskih grupa iz mjera obrazovanja i zapošljavanja.

Izglasana rezolucija pozdravlja konstruktivne i stabilne bilateralne odnose BiH sa susjedima i potpisivanje brojnih bilateralnih sporazuma. Dokument poziva na jačanje dobrosusjedskih odnosa sa zemljama u regionu i na dalje napore za rješavanje svih otvorenih bilateralnih pitanja, uključujući demarkaciju granice sa Srbijom i Hrvatskom.

Dok evropski poslanici primjećuju da postoji sve veći uticaj stranih sila u BiH, ova institucija “čvrsto vjeruje da jači angažman EU na strani BiH ostaje najbolji način da se osigura napredak ka evropskim vrijednostima, stabilnosti i prosperitetu u zemlji”.

BHDINFODESK

Related posts

Martina i zastava na pola koplja: Kad ljudskost nadvlada diplomatiju

Urednik BiH Info Desk

Prije 32 godine zavihorila se zastava sa ljiljanima ispred zgrade UN-a

BHD Info Desk Administrator

Foča: Zbog zločina nad bošnjačkim civilima uhapšeni Radovan Paprica i Slavko Ognjenović

Editor

1 comment

Began 15/02/2019 at 07:36

Bez konkretne akcije Deklaracija je mrtvo slovo na papiru.

Reply

Leave a Comment