Moj stav

Istraživanje: Većina građana Srbije smatra da je Kosovo izgubljeno

banner

Većina građana Srbije smatra da je Kosovo izgubljeno i da Srbija nije u mogućnosti da ponovo uspostaviti suverenitet, pokazalo je istraživanje Institita za evropske poslove.

Građani Srbije vjeruju da Vlada Srbije neće priznati Kosovo i ogromnom većinom bi bili protiv priznavanja na eventualnom referendumu.

Većina navodi da nije učestvovala u unutrašnjem dijalogu i da ne znaju šta se podrazumijeva pod razgraničenjem, ali se tom prijedlogu većinski protive. Na kraju, zanimljivo je da se više građana protivi priznavanju Kosova ukoliko bi to ubrzalo evropske integracije u odnosu na to kako bi glasali na referendumu o nezavisnosti Kosova, prenosi Patria.

Četvrtu godinu zaredom, Institut za evropske poslove u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom, proveo je u periodu od 8. do 14. marta 2019. istraživanje javnog mnijenja prema Kosovu. Istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku od 1207 ispitanika.

Teme istraživanja su bile: da li je Kosovo izgubljeno, učešće građana u unutrašnjem dijalogu, (ne)priznanje nezavisnosti Kosova, razgraničenje i referendum.

Da je Kosovo izgubljeno smatra 47 posto ispitanika, dok 41 posto ima suprotan stav, a 12 posto ne zna da se izjasni. Da je Kosovo izgubljeno u nešto većem procentu smatraju ispitanici starosti od 30 do 60 godina, sa srednjim i visokim stepenom obrazovanja, kao i ispitanici iz svih regiona osim istočne i južne Srbije.

U unutrašnjem dijalogu o kosovu nije učestvovalo 93 posto ispitanika, 4 posto ne zna, dok 3 posto navodi da su učestvovali i među njima je nešto više muškaraca i ispitanika sa najmanje završenom srednjom školom.

Više od polovine ispitanika (54%) smatra da sadašnja vlada neće priznati nezavisnost Kosova i to većinom navode stariji od 60 godina, stanovnici regiona zapadna Srbija sa Šumadijom, dok sa porastom nivoa obrazovanja opada broj ispitanika koji smatraju da vlada neće priznati nezavisnost Kosova.Da će vlada priznati nezavisnost smatra 27 posto, dok 19 posto ne zna odgovor na ovo pitanje.

Na pitanje da li bi podržali nezavisnost Kosova da bi Srbija brže postala članica EU, 78 posto ispitanika navodi da ne bi, i to u većoj meri izjavljuju muškarci, dok sa porastom godina starosti ovaj broj raste. Nezavisnost Kosova bi podržalo 13 posto, kako bi Srbija brže postala članica, dok 9 posto ne zna.

Gotovo polovina ispitanika (49%) smatra da nije ostvarivo da Srbija opet ima punu kontrolu i suverenitet na Kosovu i to češće navode žene, stariji od 30 godina, ispitanici najmanje srednjeg stepena obrazovanja i stanovnici regiona Beograd. Da je ostvarivo smatra 36 posto, dok 15 posto ne zna da odgovori na ovo pitanje.

Odgovor na pitanje šta podrazumeva ideja razgraničenja između Srbije i Kosova nije znalo 57 posto ispitanika i ovaj odgovor češće navode žene i stanovnici istočne i južne Srbije, a sa porastom stepena obrazovanja opada broj ispitanika koji navode da ne razumiju ideju razgraničenja. Pod idejom razgraničenja 29 posto građana podrazumijeva uspostavljanje granice pri čemu bi sjever Kosova pripao Srbiji, a Preševska dolina Kosovu, dok 14 posto smatra da je to uspostavljanje granice u skladu sa trenutno postojećom administrativnom linijom.

Razgraničenje ne podržava 41.8 posto i to češće navode muškarci, ispitanici starosti od 30 do 44, kao i stanovnici svih regiona izuzev Vojvodine. Razgraničenje podržava 24.5 posto ispitanika, (nešto više navode stariji od 60 godina i ispitanici iz regiona Vojvodine), petina građana navodi da je čula, ali da im nije jasno šta se podrazumeva pod razgraničenjem, 9.9 posto ne umije da se izjasni po ovom pitanju, a 3.8 posto nije čulo za razgraničenje.

Ukoliko bi se referendum o nezavisnosti Kosova održao sutra 74.5 posto građana navodi da bi glasali protiv i to su u većoj mjeri muškarci, građani stariji od 45 godina i ispitanici osnovnog i srednjeg stepena obrazovanja. Na referendumu bi za nezavisnost Kosova glasalo 6.2 posto, 11.0 posto ispitanika ne bi izašlo na referendum, dok 8,3 posto nije znalo da se izjasni, navodi se u istraživanju Instituta za evropske poslove.

BHDINFODESK

Related posts

J A J A R A

BHD Info Desk Administrator

KO SU GARANTI A KO SVJEDOCI DEJTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA???

Urednik BiH Info Desk

Progovorio Kemal Čaušević: Kako je Nikola Špirić “završio” šećer, a Dragan Čović zgradu a ko je kupio Sulejmanu Tihiću dva stana

Editor

Leave a Comment