Moj stav

Islamska zajednica BiH: Ured za zekat će podnijeti detaljan izvještaj o rezultatima prikupljanja i distribucije zekata Saboru IZ u BiH

banner

Ured za zekat Islamske zajednice u BiH oglasio se saopćenjem zbog, kako se navodi, kampanje koja se u nekim medijima ovih dana vodila protiv institucionalnog prikupljanja zekata u IZ u BiH i pokušaja da se među članove i pripadnike zajednice unese sumnja u transparentnost procesa prikupljanja i distribucije zekata.

U saopćenju se navodi:

– Ured za zekat želi obavijestiti pripadnike Islamske zajednice i javnost da je Ured blagovremeno upozorio na djelovanje nekih medija i organizacija koji su krivim navodima i prilozima dezinformirali javnost kako se obaveza zekata osim preko Islamske zajednice, može obaviti i preko njih. To je nekompetentno i netačno tumačenje koje nikako ne može obavezivati pripadnike Islamske zajednice.

Obaveza i dužnost

Ured za zekat, ali i svi organi Islamske zajednice kao i svi njeni odgovorni članovi će istrajati na putu očuvanja institucije Bejtu-l-mala kao temelja opstanka i razvoja Islamske zajednice. To je obaveza i dužnost i od toga se bez obzira na pritiske ne može odustati.

Ured za zekat još jednom podsjeća javnost da su vjerski organi i nosioci vjerskog autoriteta Islamske zajednice u BiH na ovim prostorima jedini mjerodavni tumačiti propise o namazu, postu, zekatu, hadžu, braku, poslovnoj etici i drugim pitanjima koja su značajna za život, kako vjernika na ličnom planu, tako i za njihovu zajednicu, i da su ti stavovi jedini obavezujući za pripadnike Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Pitanje zekata i sadekatu-l-fitra spada u domen vjerskog naučavanja, tumačenja i praktične primjene islamskih propisa i normu u zajednici muslimana. Zekat je jedan od pet stubova vjere. On je od vremena Poslanika, a.s. preko hazreti Ebu Bekra pa do osmanskih halifa bio suvereno pravo ulu-l-emra muslimana koji je odlučivao o različitim modelima njegovog prikupljanja i distribucije. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini ne može odustati od ovoga prava koje je od šejhu-l-islama i halifa preneseno na instituciju reisu-l-uleme, jer bi to značilo odustajanje od legitimiteta Islamske zajednice. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini se ne može ovog prava odreći jer bi se time odrekla svog izvornog vjerskog karaktera i temeljnog ustavnog određenja. Zato to nije samo pitanje finansijske održivosti Islamske zajednice, nego njenog legitimiteta i autoriteta.

Organi Islamske zajednice imaju obavezu ove propise pojasniti muslimanima, ali i podsjetiti da je to propis koji omogućava da njihova zajednica funkcionira u mnogim segmentima svog društvenog života.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini prikuplja zekat i sadekatu-l-fitr godinama i decenijama i nastavit će to i dalje raditi. Radimo to savjesno i odgovorno, od mutevelija u džematima, preko imama, glavnih imama, muftija i reisu-l-uleme. To su sredstva iz kojih se pomažu socijalno ugroženi, prezaduženi i drugi u socijalnoj potrebi. Ali od tih sredstava se izdvajaju i sredstva fi sebilillah odnosno od njih se školuju naša djeca u našim obrazovnim ustanovama i mektebima, štampaju knjige i udžbenici, popravljaju i održavaju objekti, stipendiraju učenici i studenti, podižu djeca u obdaništima, finansiraju biblioteke, održavaju povratnički džemati, pomažu povratnici, muhadžiri i migranti, humanitarne organizacije i udruženja osoba s posebnim potrebama i još mnogo toga. Raspodjelu tih sredstava, a prema jasno utvrđenim propisima, vrši Vijeće muftija, kao najviši vjerski organ, a odobrava i kontrolira Sabor kao najviši predstavnički organ Zajednice. Oni to rade transparentno i za svoj rad odgovaraju izabranim predstavnicima muslimana u predstavničkim tijelima, skupštinama medžlisa i Saboru. Ti izvještaji nisu tajna i dostupni su preko sabornika svim članovima zajednice.

Otvoreni napadi

Ovim putem, Ured za zekat još jednom podsjeća pripadnike Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini da će i ove godine kao i svake organi zajednice podnijeti detaljan izvještaj o svome radu, pa tako i rezultatima prikupljanja i distribucije zekata Saboru IZ u BiH i drugim nadležnim tijelima.

Na kraju, Islamska zajednica je otvorena za dobronamjernu kritiku i sugestije svojih članova ali i šire javnosti, ali neće podleći uvredama, ucjenama i pritiscima a naročito ne otvorenim napadima na vrhovne autoritete, odnosno instituciju reisu-l-uleme – stoji u saopćenju Ureda za zekat.

Related posts

Paralelna diplomatija: RS neće otvarati nova predstavništva u svijetu, ali hoće urede

Senad Hadžifejzović povodom 8. rođendana Face TV-a: Sa ovakvim jezikom pare se ne zarađuju

Osam pripadnika MUP-a Republike Srpske direktni počinioci otmice i UBISTVA Davida Dragičevića!?

Leave a Comment