BiH

Zločini protiv čovječnosti u Foči: Radovan Paprica i Slavko Ognjenović osuđeni na po osam godina zatvora

Sud Bosne i Hercegovine, Odjel I za ratne zločine, donio je, dana 3.12.2020. godine, i javno objavio presudu u predmetu Radovan Paprica i drugi kojom su optuženi Radovan Paprica i Slavko Ognjenović oglašeni krivim što su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti. Sud je optužene Radovana Papricu i Slavka Ognjenovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od po osam (8) godina.

 Optuženi Radovan Paprica i Slavko Ognjenović krivi su što su od početka aprila 1992. godine, pa najmanje do septembra 1992. godine, u kome periodu se odvijao širok i sistematičan napad vojnih, paravojnih i policijskih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njihove radnje čine dio napada, kao pripadnici vojnih snaga tzv. Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, upotrebom sile i prijetnje počinili silovanje. .

Na osnovu odredbe člana 198. stav 2. ZKP BiH, u vezi s odredbama članova 200. i 202. Zakona o obligacionim odnosima djelomično je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene, pa se optuženi obavezuju da oštećenoj, na ime naknade nematerijalne štete, solidarno isplate ukupan iznos od 37.000,00 KM – i to: na ime duševnih bolova zbog povrede slobode ili prava ličnosti iznos od 12.000,00 KM, te duševnih bolova zbog smanjenja životne aktivnosti iznos od 25.000,00 KM, a sve sa zakonskim zateznim kamatama od dana donošenja prvostepene presude 3.12.2020. godine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. U preostalom dijelu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, oštećena se upućuje da zahtjev može ostvariti u parničnom postupku.

BIRN

Related posts

Bijeli golub ponovo (ne)leti 325: „IMAM PETLJU“

Editor

Nerasvijetljeni zločin: Ko je 8. januara 1993. ubio Hakiju Turajlića

Urednik BiH Info Desk

KOSTAJNIČKI BISERI: “Feniks” – kostajnički omladinski klub, nakon zemljotresa, ispisuje novu historiju grada

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment