Izbori BiH

CIK utvrdio rezultate Lokalnih izbora za sve opštine osim za Srebrenicu i Doboj

banner

Centralna izborna komisija BiH je na 94. (hitnoj) sjednici održanoj 05.12.2020. godine donijela Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Protiv je glasao samo Vlado Rogić koji je bio mišljenja da se trebaju potvrditi rezultati i za Srebrenicu i Doboj. 

Odluka o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 05.12.2020. godine na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba, i smatrat će se da je danom objave ista dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu.

Dani 06., 07. i 08.12.2020. godine su tri dana za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića.

U skladu sa članom 6.9 stav (1) i (2) Izbornog zakona BiH protiv Odluke o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine može se putem Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na web stranici Centralne izborne komisije BiH. Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene rezultate i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine se dostavljaju isključivo putem fax aparata na broj 033/251-329, elektronskom poštom na e-mail adresu zzov@izbori.ba ili lično u sjedište Centralne izborne komisije BiH (Sarajevo, ul. Danijela Ozme 7).

Protokol Centralne izborne komisije BiH će raditi i u nedjelju, 06.12.2020. godine u vremenu od 08 do 16 sati. Centralna izborna komisija BiH naređuje ponovno brojanje glasačkih listića ako utvrdi da je učinjena povreda Izbornog zakona BiH i da ta povreda utječe na dodjelu mandata. (Naredbe će biti objavljivane na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da su na taj način dostavljene svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati i kandidat s liste pripadnika nacionalnih manjina koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.)

Procedura podnošenja zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića propisana je odredbama člana 5.30 Izbornog zakona BiH. Centralna izborna komisija BiH može razmatrati zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, ako su ispunjeni slјedeći uslovi:

1) da je zahtjev podnesen u pisanoj formi i da ga je potpisao akreditirani posmatrač, grupa od 50 ili više birača koji su glasali na istom biračkom mjestu, nezavisni kandidat, predsjednik političke stranke ili bilo koji od predsjednika političkih stranaka koje su formirale koaliciju, ili općinska izborna komisija;

2) da su u zahtjevu tačno navedene činjenice koje opravdavaju ponovno brojanje, uklјučujući članove Izbornog zakona BiH koji nisu poštovani ili su prekršeni;

3) da je u zahtjevu naveden približan broj glasačkih listića za koje se vjeruje da nisu ispravni;

4) da je u zahtjevu navedeno kako bi ta povreda zakona utjecala na izborne rezultate;

5) da je zahtjev podnesen Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od tri dana od dana

kada je Centralna izborna komisija BiH objavila utvrđene izborne rezultate. Centralna izborna komisija BiH može i po službenoj dužnosti narediti ponovno brojanje glasačkih listića.

Za načelnika Srebrenice i Skupštinu Srebrenice te gradonačelnika Doboja i Skupštinu Dobaja, rezultati će biti utvrđeni dopunskom odlukom CIK-a “po sticanju neophodnih uvjeta za utvrđivanje rezultata za navedene nivoe vlasti”, rečeno je na današnjoj sjednici.

CIK BiH

Related posts

SPINOVANJE: Pogledajte kako Bosanci i Hercegovci postaju Bošnjaci

BHD Info Desk Administrator

POGLED IZ AMERIKE: BILANS OPĆIH IZBORA U BiH

Urednik BiH Info Desk

Zašto Facebook “na prvu” ne odobrava sve političke oglase u BiH?

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment