Sport

Saopštenje FS/NS BiH: Ivica Osim ostaje počasni predsjednik

banner

Svjedoci smo da se poslijednjih dana u javnosti a od strane pojedinih medija i portala objavljuju tekstovi koji bez argumenata, a po principu „slobodnog“ uvjerenja i uz analize „nezavisnih“ eksperata, iznose zaključke koji ozbiljno štete ugledu Fudbalskog saveza BiH, naveli su iz ove nogometne ustanove.

Njihovo saopštenje prenosimo u cijelosti:

“Iz većine objavljenih tekstova može se zaključiti da se radi o smišljenom, orkestriranom i nedobronamjernom napadu od strane pojedinih autora, koji na isti ili sličan način, koristeći „alternativnu“ istinu i uobičajenu zamjenu teza na sve načine pokušavaju dezavuirati rad Saveza i aktuelnog Predsjednika.

Rezultat svega je njihovo jednostrano viđenje istine iskazano u autorskim radovima koje su objavili, ne tražeći očitovanje i druge strane.

Ovo sve se može potvrditi pažljivom analizom objavljenih tekstova.

U principu, za sagovornike se pronalaze dokazani negatori svih promjena u NS/FS BiH, kao i bivši članovi tijela i organa NS/FS BiH koji se ne mogu pohvaliti bilo kakvim uspjehom tokom svog angažmana u nogometu/fudbalu.

Dosadašnji rad tih pojedinaca u NS/FS BiH nije polučio neki mjerljiv rezultat, dok se njihov angažman tokom cijelog mandata svodio na latentan nerad i opstruisanje.

Na žalost, u svu priču su uvučena i neka poznata sportska imena sa namjerom da komentarišu „alternativnu“ istinu.

Rezultat su zamjene teza, bez bilo kakvog jasnog uporišta u izrečenim stavovima.

Ovo je vec oproban recept kako bi se iz nogometa/fudbala uklonili ljudi koji su tokom svojih mandata predanim radom dosta uradili za nogomet/fudbal i napravili značajne pomake, te im se sa takvim izjavama udara na čast i obraz – pogotovo u sadašnjem vremenu izbornih aktivnosti u Savezu.

Možda odgovore možemo naći u ovih nekoliko pitanja:

Zašto se baš u ovom trenutku polemizira stanje, sada kada smo na pragu izbora i kada je izvjestan dolazak novih ljudi na čelne pozicije u NS/FSBiH?
Zašto se koriste neistine i pogrešno tumače dokumenti i Statut NS/FSBiH?
Zašto se u ovu polemiku uvlače poznata sportska imena uz pogrešna tumačenja i uvlačenje politike u nogomet/fudbal?

Istina se može prepoznati u nekoliko provjerljivih činjenica:

Izmjene i dopune Statuta NS/FS BiH su dio procesa koji se godinama rade postepeno, u skladu sa utvrđenim procedurama, standardima i preporukama, a shodno okolnostima i okruženju u kojem živimo;
Sve što se radi ima legitimno uporište u principima i saglasnost krovnih kuća (UEFA i FIFA) nogometa/fudbala, uvažavajući državno uređenje i specifičnosti naših prostora;
Sve izmjene i dopune imaju karakter poboljšanja rada i funkcionisanja, a da pritom ne ugrožavaju bilo koji konstitutivni narod ili budućnost Saveza sa jasnim otklanjanjem uočenih prepreka.
Iz svega prethodnog, a zbog zaštite digniteta naše kuće, dostavljamo informaciju široj javnosti u vezi sa odlukom o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH koja je izazvala određene polemike.

IVICA OSIM OSTAJE POČASNI PREDSJEDNIK NS/FS BiH

Prva informacija koju su tokom prethodnih dana objavili pojedini mediji je bila da će gosp. Ivica Osim nakon usvajanja odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH biti uskraćen obnašanja funkcije počasnog Predsjednika NS/FS BiH. Iz dubokog pijeteta i dužnog poštovanja za sve ono što je gosp. Ivica Osim napravio u prethodnom periodu za naš nogomet/fudbal i NS/FS BiH općenito, želimo potvrditi da je titula počasnog Predsjednika trajna kategorija bez vremenskog ograničenja. Zbog svih rezultata koje je ostvario tokom svoje bogate sportske karijere, kao i nesebičnog angažmana u periodu aktivnog rada za NS/FS BiH, gosp. Ivici Osimu je na izbornoj sjednici Generalne skupštine održanoj prije četiri godine u Sarajevu dodijeljena titula prvog počasnog Predsjednika NS/FS BiH.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA

Na osnovu preporuka koje su stigle krajem prošle kalendarske godine iz UEFA i FIFA o potrebi usklađivanja statuta entitetskih saveza (NS FBiH i FSRS) i Statuta NS/FS BiH za naredni izborni proces, Izvršni odbor NS/FS BiH je donio „MAPU PUTA“ sa precizno definisanim zadacima i rokovima za provođenje izbornih procesa u NS/FS BiH za 2020. godinu. Početkom godine je formirana radna grupa koju su sačinjavali predstavnici pravnog komiteta NS/FS BiH i pravnih komisija entitetskih saveza. Nakon usaglašavnja teksta prijedloga sa neophodnim izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH, isti je dostavljen pravnim odjelima UEFA i FIFA koji su dostavili pozitivan odgovor na dostavljeni prijedlog teksta. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH je nakon provođenja redovne procedure dostave mišljenja Pravnog komiteta NS/FS BiH upućen prema IO NS/FS BiH na dalje usvajanje. Generalna skupština NS/FS BiH je na sjednici održanoj 25.08.2020. godine jednoglasno usvojila odluku o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH.

Sadržaj teksta izmjena i dopuna Statuta NS/FS BiH je urađen na osnovu pisanih dokumenata UEFA i FIFA u kojima su jasno definisane smjernice za pripremu i usklađivanje teksta statuta, kako bi se ubuduće omogućilo nesmetano odvijanje izbornog procesa na svim organizacionim nivoima u okviru NS/FS BiH. Poseban akcenat je stavljen na uvažavanju specifičnosti ustavnog uređenja naše zemlje, sa iskazanom potrebom za senzbilitetom i uvažanjem volje predstavnika entitetskih saveza koji participiraju u radu NS/FS BiH. Izmjene i dopune Statuta NS/FS BiH su napravljene zajedničkom voljom predstavnika oba entitetska saveza, čime su ispoštovane smjernice UEFA i FIFA, a Statut NS/FS BiH je usklađen sa njihovim preporukama za nesmetan rad NS/FS BiH u budućnosti”, navodi se u saopćenju NSBiH.

Related posts

Bostonski maraton: Bosanka se kvalifikovala za ovu prestižnu trku

Editor

Šimunovićeva greška u koracima: Šta je to promaklo stoperu Celtica?

U susret 18. SP dijaspore BiH u futsalu: Bosanski Finci u podmlađenom sastavu dolaze u Sarajevo

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment