Moj stav Pogledi

Zatražimo od EU da otvori granice svojih država i organizovano prihvate migrante

Zatražimo od EU da otvori granice svojih država i organizovano prihvati migrante, izbjegle, prognane, ma odakle dolazili. Oni su ljudska bića, a ne životinje.

Zatražimo od vlasti BiH da ravnomjerno podjele teret izbjegličke krize na cijelo područje države.Zatražimo od EU da pravilno podijeli teret izbjegličke krize na sve zemlje EU. 

Pozivajmo nadležne institucije i odgovorne pojedince putem medija, šaljimo im svaki dan poruke, organizujmo protestna skupljnja, zahtjevajmo od njih da odgovorno i neodložno preduzmu sve da se agonija očajnika koja traje već 4-tu godinu okonča. Iako su većinom Muslimani, to su ljudi. Ni psi više ne skapavaju na ulicama.

Kamp “Lipa” je neuslovan za zimske uslove. 

Šatori koje su u kampu postavile oružane snage BiH mogu poslužiti kratko da se skloni glava, ali ne mogu biti utočište u zimskim uslovima, kakvi vladaju na tom području. 

Migranti, izbjegli i prognani treba da budu smješteni u čvrste objekte ili kontejnerska naselja, a ne kao stoka pušteni na livadu na kojoj više ni trava ne raste. Kako da se ugriju, gdje da se okupaju i obave nuždu, na koji način da ubiju vrijeme beznađa samo u jednom danu, koji za njih traje godinama? To je bespuće u kojem jedni druge treba izjedu, kao ljudožderi. Da li će se to shvatiti tek onda kada se u kampu dogode neke mnogo gore stvari ili raširi neka nova zaraza, još teža i posljedičnija od od Covid 19 ?

Vapaji očajnika šire se nebom Bosne i Hercegovine, ali nema dovoljnog odjeka u Evropi. Ogorčeni na neljudski postupak prema njima Očajnici s pravom već drugi dan odbijaju da prime hranu, iako i nju dobivaju jednom dnevno. 

Sve ogovorne za izbjegličku krizu trebalo bi istjerati iz njihovih domova i ureda i poslati u kamp “Lipa” da tamo prezime zimu.

Možemo li nakon svega što se pred nama događa  vjerovati  u svoju i opštu ljudskost i humanost?

Možemo li vjerovati da će Nova godina migrantima, izbjeglim i prognanim konačno pokazati svjetlo na kraju tunela? 

Za njih tražimo spas od Boga, jer ljudi su ih ostavili na cjedilu.

Poželimo da ovi i svi budući migranti, izbjeglice i prognanici budu prihvaćeni humano i smješteni kao ljudi u čvrste objekte ili kontejnerska naselja, a ne ostavljeni na livadu da na njoj skapavaju.

Poželimo da se agonija očajnika iz kampa “Lipa” više nikad nikom ne dogodi!

Burlington, 2.1.2021             

Zijad Bećirević

Related posts

HADŽIKADIĆEVA RUKA SPASA

Sanski Most – demografski bankrot

Ovo su države koje su do sada usvojile Rezoluciju o genocidu u Srebrenici

Editor

Leave a Comment