Dopunske škole

Udruženje za razvoj saradnje domovine i dijaspore: Čuvajmo bosanski jezik u dijaspori

banner

Širom svijeta pripadnici naše dijaspore uspjeli su da očuvaju bosanski jezik na različite načine. Bilo da je riječ o njegovanju bosanskog jezika u svojim domovima, putem bosanskih dopunskih škola ili džemata, dijaspora je u velikoj mjeri uspjela očuvati glavni stub svoga identiteta. Zahvaljujući vrijednim aktivistima, bosanski jezik se uči širom svijeta, gdje god postoji organizirana skupina bošnjačke i bosanskohercegovačke dijaspore.

Bosanske dopunske škole kao pokretači ovih aktivnosti postoje od Velike Britanije do Australije, a koliko je našoj dijaspori stalo do očuvanja bosanskog jezika govori i činjenica da se devedesetih godina prošlog stoljeća bosanski jezik učio i na dalekom Islandu, u kojem boravi svega nekoliko stotina naših sugrađana. Danas je bosanski jezik u mnogim evropskim državama priznat kao strani jezik, a čemu su zaslužni naši mnogobrojni aktivisti iz dijaspore koji su uprkos svim svojim obavezama u zemljama kojim žive ostali vezani za svoj maternji – bosanski jezik. Činjenica je da u pojedinim zemljama gdje je naša dijaspora organizirana kroz različite klubove, udruženja ili džemate opada interes za bosanskim jezikom, što je alarm da se aktivnosti u kontekstu privlačenja mladih građana koji imaju bh. porijeklo moraju dodatno poboljšati.

Državne institucije Bosne i Hercegovine imaju dužnost da budu na raspolaganju svojim državljanima u dijaspori kada je riječ o osmišljavanju strategija i provođenju istih, a sa krajnjim ciljem povećanja interesa za očuvanjem bosanskog jezika. Naravno, ključnu ulogu u ovom procesu imaju roditelji, koji svoju djecu moraju ohrabriti i stimulirati da budu opredjeljeni za učenje bosanskog jezika, jer bez jezika nema ni identiteta. Udruženje za razvoj saradnje domovine i dijaspore, kroz dosadašnje projekte, ali i buduće, nastoji u fokus staviti bosanski jezik kao glavnu poveznicu naših sugrađana u domovini i dijaspori. Stoga pozivamo sve relevantne institucije, nevladine organizacije i aktivne pojedince da sve raspoložive resurse stave na raspolaganje, a sve u cilju očuvanja bosanskog jezika u svim državama u kojima naša zajednica egzistira.

Udruženje za razvoj saradnje domovine i dijaspore

Related posts

SVI, A POSEBNO DJECA, ZASLUŽUJU DA ŽIVE U MIRU

Urednik BiH Info Desk

Bosanska škola Stuttgart-Nord priprema se za nastup na manifestaciji Domovini s ljubavlju

BHD Info Desk Administrator

U tri grada u njemačkim školama djeca se mogu prijaviti za učenje bosanskog jezika

Editor

Leave a Comment