BiH dijaspora

Malmö: Konzularni dani

banner

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu održat će konzularne dane u mjestu Malmö, Švedska, u prostorijama Bosanskog kulturnog udruženja Sarajevo, Malmö, ulica Ystadvägen 42, 214 45 Malmö, dana 05.06.2021. godine u vremenskom periodu 09:00-14:00.

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne I Hercegovine u Stockholmu će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

 • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH
 • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
 • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave … i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji
 • Izrada novih putnih isprava

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati na e-mail Ambasade BiH u Stockholmu akarahodza@mvp.gov.ba (skenirane) ili putem pošte na našu adresu Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm (kopirane, najkasnije do 28.05.2021. godine) slijedeće dokumente:

 • Kopiju pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine koji se mijenja; ukoliko je putna isprava istekla, potrebno je poslati kopiju bh važeće lične karte. Ukoliko lice ne posjeduje bh važeću ličnu kartu, potrebno je dostaviti rodni list i uvjerenje u državljanstvu BiH ne starije od 12 mjeseci.
 • Kopiju o regulisanom boravku u Švedskoj (važeća boravišna dozvola)
 • Rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (za maloljetna lica)
 • Broj telefona
 • Kopiju dokaza o uplati konzularne takse (u cijenu je uključena poštarina od 70,00 SEK za dostavu nove putne isprave BiH, za četri i više pasoša po porodici 120,00 SEK)

1331,00 SEK za punoljetna lica (putna isprava/pasoš)

805,00 SEK za maloljetna lica od 3-18 godina ili (putna isprava/pasoš)

753,00 SEK za maloljetna lica do 3 godine (putna isprava/pasoš)

Plaćanje se može izvršiti na licu mjesta.

Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem
e-maila ili pošte, obavezno je donijeti u originalu na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!

Ovjere dokumenata

(punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.) u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

Ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)

Važeću putnu ispravu Bosne i Hercegovine ili CIPS-ovu ličnu kartu Bosne i Hercegovine

Dokaz o uplati konzularne takse. Konzularna taksa za ovjere dokumenata iznosi:

 • Izjave, potvrde, povrde o životu i sl. – 268,00 SEK
 • Punomoć – 114,00 SEK
 • Ovjere kopija – 62,00 SEK (prva strana, svaka slijedeća 31,00 SEK)
 • Ovjera saglasnosti roditelja – 165,00 SEK

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Ambasadu BiH u Stockholmu, svakim radnim danom 10:00 – 12:00, putem telefona +46 (0)8 440 05 40 (pritisnuti opciju 1, administrativne usluge)ili putem e-maila: akarahodza@mvp.gov.ba

Related posts

Parižanka Lola napravila čudo u Hercegovini, pravi mali raj kraj Nevesinja

Editor

Stuttgart: Domovini s ljubavlju – za Dan nezavisnosti BiH

BHD Info Desk Administrator

Bosansko akademsko društvo u Austriji: Online upis u knjigu žalosti i sjećanja na akademika Dževada Karahasana

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment