Pogledi

Venecijanska komisija: Puno zamjerki na Grubešin zakon o sukobu interesa

banner

Tijelo Vijeća Evrope analiziralo nacrt zakona koji je jedan od ključnih uvjeta da BiH dobije kandidatski status u EU

Venecijanska komisija Vijeća Evrope izdala je jutros zvanično mišljenje o Nacrtu zakona o sukobu interesa BiH koje je sačinilo Ministarstvo pravde BiH na čelu sa ministrom Josipom Grubešom. Nacrt ovog zakona je jedan od ključnih uvjeta da BiH dobije kandidatski status u EU.

Piše: A. DUČIĆ

Pohvaljujući vlasti na njihovoj spremnosti da bolje osiguraju integritet i odgovornost javnih službenika, Venecijanska komisija u uvodnom dijelu naglašava da je neophodno uskladiti relevantne zakonske propise na svim nivoima – država, entiteti, Distriktu Brčko i kantonima.
Prema mišljenju Venecijanske komisije, bilo bi poželjno prenijeti ove nadležnosti na državni nivo. Međutim, ako je to nemoguće iz političkih razloga, entiteti i Distrikt Brčko trebali bi barem uskladiti svoje zakone i povjeriti provedbu tijelu na državnom nivou, ili, barem, imati mogućnost žalbe na takvo tijelo.

Kada je riječ o Nacrtu zakona na državnom nivou, Venecijanska komisija ističe da uvodi gotovo identična pravila o sukobu interesa, poklonima i nespojivostima imenovanih zvaničnika i poslanika. Međutim, iako bi doista trebala postojati pravila o sukobu interesa koja se primjenjuju na narodne poslanike, takva se pravila moraju prilagoditi njihovoj ustavnoj ulozi i usvojiti i provoditi na takav način da se sačuvaju, kao i autonomija Parlamenta.

-Venecijanska komisija također izražava ozbiljne rezerve u pogledu primjenjivosti sankcije i mehanizam sankcionisanja predviđen nacrtom zakona za narodne poslanike. U mnogim ustavnim sistemima samo Parlament može odlučiti o prestanku / suspenziji mandata. Ustavno je problematično čak i definirati nekompatibilnosti poslanika uobičajenim zakonodavstvom. U specifičnom kontekstu Bosne i Hercegovine, uspostavljanje tih pravila pod ustavom nivo bi mogao biti teško postići. S tim u vezi, Venecijanska komisija naglašava da parlamentarni imunitet ne izuzima poslanike od krivične odgovornosti za uobičajena krivična djela i kazne sankcije definisane Krivičnim zakonom. Nadalje, trebala bi postojati pravila o sukobu od interesa za poslanike, ali takva pravila moraju se prvo prilagoditi ustavnoj ulozi poslanici, i, drugo, usvojili i izvršili na takav način da se očuva ustavnost uloga poslanika i autonomija parlamenta – navodi se u mišljenju Venecijanske komisije.

Zakon o sukobu interesa, smatra Venecijanska komisija, mora jasno predvidjeti dužnost javnih službenika da prijave sukob svom nadređenom i / ili nadzornom tijelu, da definiraju oblik takvih izjava i preciziraju ko i kako nalaže izuzeće, u slučaju sukoba kamata.

-Sukob interesa ne treba stavljati na isti nivo kao zloupotreba položaja iz lične koristi. Zabranjeni poklon nije isto što i mito, iako to može postati ako postoji quid pro quo razmjena. Zabrana paralelnog zapošljavanja ili poslovne aktivnosti imenovanih službenika trebala bi biti gotovo apsolutna. Nova pravila o prijavi imovine dobrodošli su dodatak važećem zakonu, ali u ovom mišljenju traži se uključivanje dodatnih informacija, posebno o imovini članova porodice koja dijele isto domaćinstvo sa službenim licem i imovini u vlasništvu nekoga drugog, ali koju koristi dotični zvaničnik – ističe se u mišljenju Venecijanske komisije.

Što se tiče mehanizma provedbe, članovi Komisije za sukob interesa trebali bi biti imenovani kvalificiranom većinom glasova u Parlamentu ili putem nekog oblika proporcionalne zastupljenosti glavnih političkih snaga.

-Treba napustiti etničke kvote, a članove treba birati samo na osnovu njihovih kompetencija i reputacije. Komisija bi trebala postati administrativno i financijski neovisna. Konačno, ozbiljno kršenje pravila o sukobu interesa trebalo bi jasno definirati kao disciplinski prekršaj, a uporno nepodnošenje tačne prijave imovine trebalo bi biti krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora – ističe se u Mišljenju Venecijanske komsije u kojem je uočeno niz nedostataka ovo nacrta Grubešinog ministarstva.

Treba naglasiti da je Ministarstvo pravde ranije odbilo dvije trećine prijedloga koje je Transparency International u BiH putem e-konsultacija dostavio na nacrt Zakona o sukobu interesa. Odbijeni su svi ključni prijedlozi koji bi doveli do unapređenja ove oblasti što od BiH traži Evropska unija a
Iz TI BiH su poručili da “Ministarstvo očigledno ne odustaje od namjere da unazadi postojeći zakon i uspostavi još niže standarde od onih koje sada imamo.

Venecijanska komisija: Puno zamjerki na Grubešin zakon o sukobu interesa (fokus.ba)

Related posts

Nova godina u Sarajevu: Ponosan na svoj grad, baš je onakav za kakvog sam se borio…

KOMISIJA ZA NEGIRANJE GENOCIDA TRAŽI PODATKE OD MC POTOČARI

Urednik BiH Info Desk

POGLED IZ AMERIKE: ODBRANA I ZAŠTITA DRŽAVE MORA BITI PRIORITET UNUTARNJE I VANJSKE POLITIKE BIH

Editor

Leave a Comment