BiH dijaspora

Još jedna umjetnička instalacija Almira Derviševića realizovana u Hagu

banner

Konceptualni umjetnik iz Bosne i Hercegovine koji živi u Hagu Almir Dervišević, realizovao je novu instalaciju ispred Međunarodnog suda za pravdu. Instalacija je realizovana 10. septembra 2021 u Den Hagu ispred Internacionalnoga suda  pravde, palače mira. 

Razlog realizacije ove instalacije jeste moj pokušaj da ukazivanjem na prošlost bolje razumijemo sadašnjost i da se ispravno pozicioniramo prema budućnosti. Pri tome mislim na sve one koji državu Bosnu i Hercegovinu iskreno doživljavaju kao svoju domovinu. 

Pored toga nadam se da će realizacija ove instalacije inspirisati iskrene istraživače da istražuju,         dokazuju i ukazuju na odgovorne za rat protiv Bosne i Hercegovine, da istražuju rat protiv            bosanskoga identiteta i na taj naćin da doprinesu utvrđivanju istine i ostvarenjem pravde bez koje nema istinskoga mira. Zapravo bez koje postoji samo nepravedan mir koji kao takav predstavalja zatočeništvo, ropstvo.

Hag/Private album

Inače, ovaj Bosanac sa nizozemskom adresom je u više navrata, u posljednjih 20-ak godina, postavio instalacije ispred Međunarodnog suda pravde ali i Vlade Nizozemske, čime je nastojao ukazati na potrebu intenzivnijeg i efikasnijeg rada na planetarnom ostvarenju pravde, kako Međunarodnog suda pravde tako i društva općenito. “Sa istinom do pravde, sa pravdom do mira, sa mirom do pobjede. Pobjede nema bez mira, mira nema bez pravde, pravde nema bez istine.”

A.D.

Related posts

Mladi Ali Ćeman, vratio se iz Turske i osnovao firmu

RIFAT ALIHODŽIĆ-UMJETNOST, ARHITEKTURA I BORBA ZA BOŠNJAČKI IDENTITET

Copo Sejo

Sve diplome stečene u inostranstvu, nakon aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane

Leave a Comment