Govor zemlje moje

Potur-Šahidija, prvi rječnik na južnoslavenskom prostoru

 Muhamed Hevai Uskufi (skraćeno: Muhamed Uskufi ili Muhamed Hevai), bošnjački alhamijado pjesnik i sastavljač tursko-bosanskog rječnika. Rođen je u mjestu Dobrnja kod Tuzle 1601. godine, a umro poslije 1651. godine. Pjesnički pseudonim mu je bio Hevai (Zračni). 16. septembra 2016. u naselju Dobrnja podignuta je spomen-ploča s njegovim imenom i godinama rođenja i smrti.

Ostavši rano bez roditelja, otisnuo se u svijet i došao do Carigrada, gdje se bavio raznim poslovima. Osim toga što je bio jedan od prvih bošnjačkih pjesnika na orijentalnim jezicima, prvi je sastavio tursko-bosanski rječnik u stihovima.

Pisac je u radu isticao da je Bošnjak, a jezik kojim govori bosanski. Tako počinje i jednu svoju pjesmu: “Bosanski da vam besidim, bratani, da slušaju dobrotelji, prijatelji znani…”

Najpoznatije djelo mu je tursko-bosanski stihovani rječnik Potur-Šahidija (Makbuli-arif), napisan 1631.

Makbuli-arif ili Potur-Šahidija smatra se jednim od najstarijih rječnika na južnoslavenskim prostorimaOtto Blau, njemački diplomat, prvi je pronašao i objavio rječnik. Uskufi piše o progonima, pohlepi, podmitljivosti, jelima i sličnim temama.

U uvodu svog tursko-bosanskog rječnika piše:

“Mnogo je lijepih rječnika napisano,
Sve kao dragi kamen probranih i omiljenih,
Ali nema napisana na bosanskom jeziku,
Ni sastavljena u prozi ni skićena u pjesmu,
Moje je započeti, a Božije da mi dade da uspijem.”
https://volimobosanskijezik.blogspot.com/

 Postoje četiri sačuvana primjerka ovog rječnika; jedan od njih se nalazi pohranjen u univerzitetskoj biblioteci u Uppsali (Švedska). Muhamed Hevai Uskufi je postavio snažne temelje bosanskom jeziku, što se potvrđuje mišljenjem modernog britanskog historičara NoelaMalcoma koji kaže: “Kako je bosanski jezik bio treći jezik Osmanlijskog Carstva, nije nikakvo čudo što je i dio osmanlijske književnosti napisan na tom jeziku”. Bosanski pisac iz 18. stoljeća, ljetopisac Mula Mustafa Bašeskija koji je u svom Ljetopisu pridodao i zbirku pjesama na bosanskom jeziku, rekao je da je taj jezik mnogo bogatiji od arapskog, zato što ima 45 riječi za glagol “ići”. Čak je 1601. godine Marvo Orbini zapisao da “Od svih naroda koji govore slavenski, bosanci imaju najglađi i najelegantniji jezik i diče se činjenicom da jedini oni danas paze na čistoću slavenskog jezika”.

    Sam rječnik, bez nekog posebnog sistematiziranja u njemu, pisan je na turskom jeziku u stihovima i sadrži oko 700 riječi bosanskog jezika u oko 330 stihova.

                                                                                                                                            

 by Tahir Behlić / Volimo bosanski jezik: Potur-Šahidija, prvi rječnik na južnoslavenskom prostoru

Related posts

London: “Basic Bosnian in 10 Lessons” – udžbenik bosanskog jezika za strance

Urednik BiH Info Desk

Grad Beč razvio jezičku aplikaciju i na bosanskom jeziku

IGK na Međunarodni dan pismenosti upozorava: Bošnjaci u RS nemaju pristup učenju na bosanskom jeziku

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment