BiH

„Društvo historičara“ Tuzla obilježilo 20 godina postojanja i rada

banner

U velikoj Sali TC Dramar Tuzla ,“ Društvo historičara“ Tuzla polovinom decembra uz bogat program obilježio je svoj jubilej 20 godina postojanja i rada, posebnost svečanog obilježavanja ovog jubileja je i izložba „Sve godine „Društva historičara“koja je ukrasila i uljepšala cijeli prostor sa svojim predstavljanjem svih godina uz podsjećanje na mnoge momente predstavljanja svih godina i raznovrsna dešavanja koja su ostala iza njih , ali vjećna podsjećanja.

Posebnost je i predstavljanje kataloga za naučni skup u kojem je predstavljen naziv naučnog skupa „Doprinos Društva historičara Tuzle i drugih kantonalnih kulturnih društava historičara Tuzle i drugih kantona na unapređenju i afirmaciji znanja iz oblasti kulture i historije na području Tuzlanskog kantona (2002-2022). Predstavljen je i program rada i obraćanja uglednih profesora , članova ovog društva, među kojima su: dr.sc.Salkan Užičanin, prof.dr. Edin Mutapčić, akademik Ivan Balta,prof.dr. Zejčir Ramčilović, Davorin Taslidžin, Ćazim Suljević, Nijaz Burbutović , Vedran Petrović , a svakako i prof.dr.Azem Kožar. Društvo historičara Tuzle je osnovao sa svrhom da organizira historičare sa područja TK i šire radi realizacije od zajedničkog interesa, među kojima su i rad na unapređenju nastave historije na svim nivoima obrazovanja, na unapređenju naučno-istraživačke djelatnosti, pripreme i izdavanje časopisa, pomoć razvoju stručnih i naučnih institucija i udruženja, saradnje sa svih administrativnim društvima i udruženjima, unapređenju i promovisanju naučnih historijskih znanja.

Kako je istakao prof.dr. Azem Kožar, predsjednik „Društva historičara“Tuzla, u minulim 20 godina pripremao je i objavio 10 brojeva časopisa za historiju „Saznanje“, 2563 stranica teksta 114 članaka (1981str) , 43 prikaza (33,32 str)brojne informacije o radu organa Duštva , redovne izborne Skupštine, Programi i rad Upravnog odbora , Nadzornog odbora, kao i prateći sadžaji .Priprema i objavljuje 20 stručnih i naučnih skupova , te objavljivanje zbornika radova sa 7 održanih skupova, 113 članaka, na 2031 stranica teksta, doprinosi objavi pet studija iz oblasti historije i srodnih naučnih disciplina na 2138 stranica teksta. Učešće je uzelo više desetina domaćih i inozemnih autora u pripremi članaka za sve brojeve „Saznanja“ i sve objavljene Zbornike radova i u radu svih Stručnih skupova . Članovi Društva su učestvovali u bh i inozemnim naučnim skupovima, istakao je između ostalog predsjednik Društva historičara Tuzle, Kožar.

Za 20 godina jubileja „Društva historičara“ Tuzle pripremljena je i izložba „ Dvadeset godina rada Društva istoričara 2002-2022“.Ove godine među prisutnima nije bilo akademika Galiba Šljive , mada je iako je otišao na drugi svijet nedavno, bio je opet među nama potpuno prisutan .Uz podsjećanje na divnog čovjeka , nezaboravnog diljem svijeta uz odavanje počasti i uz podsjećanje na njegovo neprocijenjeno djelo koje je ostalo pravi dokumenat za sva vremena opet je oživjeo na jedan drugi način i bio je među nama, a na videu linku dok su drugi za govornicom podsjećali na njega, on je sa video linka kao oživjeo baš na ovaj jubilej 20 godina „Društva historičara“ Tuzle i sve posmatrao. Ovog jubileja je bilo i posebno predstavljanje osvrta „Lik i djelo akademika Galiba Šljive“ .O akademcu Galibu Šljivi govorili su i predsjednik Društva historičara Tuzla, Azem Kožar, dr.sc.Salkan Užičanin, prof.dr .Nikola Samardžić iz Beograda i drugi, a tolko se ima napisati i podsjetiti na njegovo djelo , a trebalo bi organiozovati poseban skup . Ipak cijenjeći naućni i pedagoški i naučni rad akademika Galiba Šljive u proteklom periodu ovaj vrijedni poslenik historijske nauke dobio je više priznanja.Među njima je izbor i zvanje redovnog člana BANU iz Sarajeva, Akademije društveno-humanističkih nauka iz Tuzle i Bosanskohercegovačke akademije Kulin Ban iz Sarajeva.

Pripremila: Duška REBIĆ

Related posts

DAN PRIJEDORSKIH BIJELIH TRAKA

Urednik BiH Info Desk

Potpisan Sporazum o pružanju finansijske podrške Grada Tuzle radu Memorijalnog centra Srebrenica- Potočari

Editor

“Jedna si jedina” himna Bosne i Hercegovine usvojena prije 25 godina

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment