BiH dijaspora

Savjeti advokata: Ostavinski postupak u Bosni i Hercegovini

banner

U saradnji sa advokatskom kancelarijom Karabdić (karabdic.ba) iz Sarajeva, redakcija portala BHDINFODESK-a iz Birminghama, u narednom periodu u rubrici “SAVJETI ADVOKATA” će objavljivati njihove priloge o aktuelnim pravnim temama koje mogu biti interesantne bosanskohercegovačkoj dijaspori.

Poštovani čitaoci, pozivamo vas da nominujete pravna pitanja na koja želite stručan odgovor.

Advokati Kerim Karabdić i Amar Isović

Ostavinski postupak u Bosni i Hercegovini

Često nam se obraćaju naši ljudi koji žive u inostranstvu vezano za vodjenje ostavinskog postupka u BiH. U ostavinskom postupku se utvrdjuje ko su nasljednici ostavitelja – umrle osobe, koja imovina čini ostavinu i koja prava pripadaju nasljednicima i drugim osobama.

Vi ne morate dolaziti iz Kanade, USA ili druge strane zemlje u BiH da bi ostavinski postupak bio uspješno proveden, odnosno da bi dobili nasljedstvo koje vam pripada po zakonu ili testamentu. Cjelokupno zastupanje u BiH za vas može obaviti advokat na osnovu vaše punomoći koja mora biti notarski ovjerena. Zanemarivanje ostavinskog postupka često dovodi do gubitka prava. Nekretnine mogu biti zauzete od drugih lica ili „harmonizacijom“ prenesene na opštinu a bankovni računi mogu biti ugašeni.

Prije pokretanja postupka vaš advokat će u BiH pribaviti ažurnu dokumentaciju o imovini ostavioca – zemljištu, kući, stanovima, bankovnim računima, vozilima i drugoj. Kod pribavljanja ove dokumentacije, često se utvrdi da pojedine nekretnine nisu ni upisane u zemljišne knjige ili da su pogrešno upisane, što je naravno potrebno prethodno ispraviti.
Vaša punomoć ovlašćuje advokata da u vaše ime da nasljedničku izjavu – da se prihvata ili odriče od dijela nasljedstva koje vama pripada po osnovu zakona, ugovora o nasljedjivanju ili testamenta. Ako su medju strankama sporne odredjene činjenice od kojih zavisi neko njihovo pravo, sud će prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnicu – sudski spor ili postupak pred upravnim organom.

Naša preporuka je da se prije postupka ostvari kontakt i dogovor medju nasljednicima, koji često žive u različitim državama i ne poznaju naše propise, kako bi se izbjegli nesporazumi i sporne situacije. Uloga advokata je i da stranke upozna o njihovim pravima i zakonskom postupku, kako bi isti bio proveden bez problema.

Važno je napomenuti i da ukoliko bude naknadno pronadjena odredjena imovina, sud može na vaš zahtjev donijeti dopunsko rješenje o nasljedjivanju.

Svaki slučaj je specifičan, ukoliko imate daljih ili konkretnih pitanja o ostavinskom postupku možete se obratiti na naš email karabdic@bih.net.ba

Advokat Kerim Karabdić

Related posts

Derby: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

Editor

Ključ: Dani dijaspore

Urednik BiH Info Desk

Kanadska premijera filma dokumentarnog filma „Operacija Vlašić“

Editor

Leave a Comment