Književnost

Predstavljanja poetskog stvaralaštva Bošnjakinja, Crne Gore: Šefka Begović-Ličina

banner

U sklopu pripreme projekta predstavljanja poetskog stvaralaštva Bošnjakinja, Crne Gore i pripremljenje knjige-panorame “Lirske hedije” predstavljamo vam: Šefku Begović-Ličina je rođena 1949. godine u Rasovu, naselju kod Bijelog Polja. Od svoje sedme godine živi u Novom Pazaru gdje je, po završetku Srednje i Više ekonomske škole, zasnovala svoju porodicu. Ljubav prema peru gaji još iz školskih dana, po završenoj misiji odgoja i školovanja svoje troje djece, kao penzionisani službenik ,,Dunav osiguranja” u Novom Pazaru, počinje intenzivno pisati. Objavila je 2009. godine svoju prvu knjigu ,,Duša u leptiru”, zbirku priča, zapisa i putopisa. 

Sa bratom Džavidom Begovićem, magistrom tehničkih nauka iz Sarajeva, 2012. kao koautor objavljuje ,,Sandžački rječnik”, prvi u historiji Sandžaka, sa 10.000 riječi, 3.000 fraza i 11.000 objašnjenja.  ,,Niska od merdžana” je njeno treće djelo i sadrži  dvadeset i četiri sandžačke priče, inspirisane istinitim događajima i prilog od sto trideset crnobijelih fotografija sandžačkih hanuma u narodnoj nošnji. Četvrta knjiga je zbirka priča ,,Vrisak krvi” sa dvadeset i četiri potresne ratne priče iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka, napisane po istinitim događajima, dok je peta knjiga ,,Brezđetka”, roman u kom je ispisana  sudbina pešterske i bihorske žene

Knjiga ,,Đulizara”, zbirka od dvadeset i šest sandžačkih priča, ispisanih po istinitim životnim sudbinama i sa prilogom od pedeset fotografija sandžačkih intelektualki u vjenčanici i alaturko nošnji, je njeno šesto djelo, a zatim slijede zbirke humoreski i anegdota ,,Edepsuz“ i  ,,Hamalska idara“ i roman ,,Inadžija“. Njeno deseto djelo je zbirka zapisa i putopisa ,,Nejmin krš, a u pripremi su i  roman ,,Crveno plaču makovi“, još jednua zbirka sandžačkih priča, te zbirka sandžačkih i bosanskih sevdalinki ,,Sudbinom ponovo rođena“.

Šefka piše i tekstove za zabavnu muziku pa joj je pjesma „Staro ćemane“ , u izvedbi Novopazarca Enesa Ukića, u Maglaju 2008. godine na Studentskom festivalu  zabavne muzike, zauzela prvo mjesto, a po njenim tekstovima ,,Zeleni svatovi”, ,,Ne halalim ti, junače”,  ,,Tebi, gospođo Evropo”,  ,,Ne plači, kćeri”, ,,Ne boj se, sine”, posvećenim nevino stradalim žrtvama u Bosni i Hercegovini iz knjige ,,Vrisak krvi” 11. jula širom Evrope prikazuju se pozorišne predstave, monodrame i recitali. Po Šefkinim tekstovima Regionalno pozorište Novi Pazar je, 2008. prikazalo predstave ,,Dunje žute a ljute”,  a 2016. po istoimenoj priči, izuzetoj iz knjige ,,Niska od merdžana”, predstavu ,,Džinsko kolo” , zatim 2013. i 2014. za Dan grada Novog Pazara, izvedena je monodrama  ,,Hamalska idara”.

Za svoj rad i objavljena djela, Šefka je prva dobitnica nagrade ,,Amir Dautović” Kulturnog centra Novi Pazar, kao i mnogih drugih. Priče i odlomci iz njenih knjiga su uvršteni u petnestak antologija raznih autora, kao i u ,,Enciklopediji Bošnjaka”( autora prof.dr Nazifa Veledara). Šefkine knjige ,,Niska od merdžana” ( Gerdan merganlik) i ,,Vrisak krvi” ( Kanli ciglik) su prevedene na turski jezik. Promocije Šefkinih djela su održane širom Evrope i svijeta, a trenutno živi u Novom Pazaru, povremeno u Sarajevu i piše kolumne za nekoliko magazina i portala iz regiona i svijeta.

IZ knjige u pripremi” SUDBINOM PONOVO ROĐENA”

AGAR ĐULIZARA

Na Parice sred Novog Pazara  

zadvorjela agar Đulizara

čim pisnuše zurle i darbuke

na mendilju sklopiše se ruke.

Na glavi joj fešče od dukata

na parlanti groznica od zlata

niz grlo joj niske od merdžana

na đerdanu stotine silana.

Na miljtanu almasli joj grana 

niz dimije širit klobodana

na prsa joj holta od bisera 

kolan šatri od srme edzela.

Sa ramena sjaju se bešlije

na talasu bočanke još dvije.

bjele ruke prepune halhala

majci pruža, ište joj halala.

Zalud majko zlato i biseri

jer se moje srce ne veseli

kad me rodi što me ne udavi

da ne vehnem pod duvak krvavi.

Što me majko dade za zlatara

za njegova imanja i blaga

da Bog da ti noćas teslim bila

od verema dušu ispustila. 

STARO ĆEMANE

Sjenka pade na ruku njenu 

i pronađe suzu sakrivenu

tužna pjesma svježu ranu dira

dok Ciganin na ćemane svira.

Na prozorska okna pahulje su pale 

od njenih se suza brzo otapale

u ćošku za njihovim stolom

zagrljen sjedio je sa djevojkom novom.

Pjesmo moja noćas meni kaži

srce moje makar malo slaži

nek ne staje žica na ćemane

tuga moja na njoj nek ostane. 

Nepomično ona preko gustog dima

nijemo gleda u staro ćemane

u njenom srcu odavno je zima

klela ga je suzom i brojila rane.

Pjesmo moja noćas meni kaži

srce moje makar malo slaži

nek ne staje žica na ćemane

tuga moja na njoj nek ostane.

Prođe teška zima Ciganin nestade

otopi se snijeg, a bol ostade

pjesme stare izgubiše notu

donese proljeće nadu u životu.                                 

JORDAMLI   SUADA

Biser niže jordamli Suada

sred Sjenice lijepoga grada

biser će joj krasit grlo mlado

na ašikluk kad joj dođe Avdo.

Mlad Sjeničak bisere brojio

poljupcima curu zavodio

od sevdaha zan’je joj se duša

majčin savjet Suada ne sluša.

Kćeri moja pričuvaj se 

alčak Avdu ne predaj se

kidaće ti bisere sa vrata

slagaće te bićeš neudata.

Mladi Avdo biser izbrojio

poljupcima curu prevario 

od sevdaha zanese se duša

adžamija savjet ne posluša. 

 SAJMA KRAJ BUNARA

Ko ti Sajmo, kujruke raspleo

ko razniza zlatne mahmudije

ko pokida oje sa šamije 

ko razdvoji čelične platije 

ko polomi grane razdelije.

Kujruke mi vjetar rasontao

mahmudije grana prekinula

spotakoh se, šamija mi pala 

pendžer stari platije izvali  

vjetar puhnu, razdeliju obali.

Ne laži nas Sajmo živa bila 

vidjeli smo s’ kim si sinoć bila

na pendžer smo nazreli Halila

srce si mu serbes ponudila

čar očima njega zavodila 

 Mrsio ti kujruke kroz ruke

Razniz’o ti zlatne mahmudije

i ojice strg’o sa šamije.

razmakao čelične platije.

i stresao zrele razdelije. 

PRIPSANA NIDŽARA

U Sandžaku sred Novog Pazara

vezak vezla pripsana Nidžara

na čevreta stavila pozlate

htjela s’ njima okititi svate.

Kosa joj se do pasa rasula 

na grudi je ružu zadjenula

zamiris’o  sokak u večere

njenom Ahmu pod pendžere.

Ahmo će je povest svome dvoru 

ugasiće Nidžarinu moru

prosuće joj biser po dušeku

cjelivaće mladu u đerdeku.

Pjeva Ahmo s vrha bezistana

glas odzvanja sve do šadrvana

obradovah  svoju majku staru

ljubih noćas pripsanu Nidžaru.

STARA HAJRA

Kraj kamene Latinske ćuprije

starica Hajra sa prosjačkim štapom

suze svoje od Miljacke krije

starom mostu žali se šapatom.

Sjetila se paša i sultana

i lijepih Baš-čaršijskih dana

kad je kolo igrala do Salka

oživje joj živa želja žarka.

Gdje su sada paše carigradski 

i sultani moćni anadolski

gdje su oni prošli divni dani

kad su srećom sjali bezistani.

Pašaluci nestadoše davno

i sultani umriješe rano

ostaše im kuće na Bistriku

puste kule na staromVratniku.

Priredio: BOŽIDAR PROROČIĆ, književnik i publicista

Related posts

IN MEMORIAM: MURATKA EĆO-NURKOVIĆ

Copo Sejo

Sarajevska Sapfa Ajla Osmanović: „Sapfina večer poezije“

Urednik BiH Info Desk

BKC-Tuzla: Promovisana knjiga „Ubijeni i protjerani“ prof.dr. Seada Selimovića

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment