BiH

Obilježen Međunarodni dan Roma – Obrazovanje je ključ budućnosti

banner

Član Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić je danas u Sarajevu na događaju organiziranom  povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, kazao da je Bosna i Hercegovina u socijalnoj inkluziji Roma uradila ograničen napredak u procesu obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite.

– Pred nama stoje mnogi izazovi, da razvojem antidiskriminacionih politika i politika za Rome uradimo dalju dodatnu socijalnu integraciju, uključujući Rome u planiranje, implementaciju i odlučivanje o pitanjima kada je tema dnevnog reda romska agenda – kazao je Sejdić.

Izrazio je očekivanje da će zajedno, romska zajednica, institucije BiH, s partnerima iz međunarodne zajednice, uraditi mnogo više da kvalitetnom provedbom zacrtanih sektorskih politika dođu do poboljšanja ekonomske i socijalne situacije u romskoj zajednici.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana Roma održan je i okrugli sto o temi „ Izazovi i problemi u provođenju obrazovnih politika usmjerenih prema Romima i Romkinjama u BiH“.

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić je kazao da Ministarstvo daje veliki doprinos u angažiranju da se Romi što više uključe u sistem obrazovanja.

Naveo je da pored sistema obrazovanje, ulažu napore i da Romi budu u sistemu zdravstvenog osiguranja, te stambenog zbrinjavanja.

–  Obrazovanje je ključ budućnosti. Ne želim tu djecu da gledam na ulici. Želim da ta djeca završe osnovno i srednje obrazovanje i fakultet – naveo je ministar Hurtić.

Dodao je da su mnogi Romi završili fakultet, što je dokaz da se može učiti i živjeti od svog rada.

Kazao je da će ove godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice izdvojiti dva miliona KM za romsku populaciju.

Šef Misije OSCE u BiH Brian Aggeler je kazao da je Međunarodni dan Roma prilika da se proslavi bogata romska kultura i istovremeno da se istaknu mnoge prepreke s kojima se romske zajednice suočavaju širom svijeta.

Ponovio je značaj promocije i očuvanja romske kulture i identiteta i naglasio hitnost rješavanja diskriminacije nad Romima, te prepreka u mnogim oblastima koje ih sprečavaju da u potpunosti realiziraju svoja prava.

Kazao je rekao,Misija OSCE-a u BiH izražava zadovoljstvo zbog činjenice što je BiH usvojila relativno napredan zakon na polju ljudskih prava, koji ima za cilj zaštitu Roma i očuvanje njihovih prava.

– Potrebno je dalje raditi na ubrzanju reformi kako bi se poboljšala sveukupna pozicija Roma u društvu. U tom smislu, pozivam donosioce odluka da osiguraju dovoljno finansijskih sredstava izdvojenih za inicijative za inkluziju Roma – naveo je Aggeler.

Dodao je da to podrazumijeva važno finansiranje akcionih planova za Rome u vezi sa stambenim smještajem, zdravstvenom zaštitom, obrazovanjem i zapošljavanjem, kao i za ostale programe.

– U isto vrijeme, snažno podržavamo veću inkluziju, uključenost Roma u izradu politika rada, u provedbu politika rada, kao i u sveukupno političko predstavljanje. Iako su najveća nacionalna manjina u BiH, romsko političko predstavljanje na svim nivoima vlasti je na izrazito niskom nivou, posebno kada su u pitanju žene – ocijenio je Aggeler.

Napomenuo je da je Misija OSCE-a u BiH spremna podržati vlasti u BiH u postizanju potpune realizacije prava i veće socijalno-ekonomske i političke uključenosti Roma u BiH.

Šefica Ureda Vijeća Evrope u BiH Bojana Urumova je kazala da je obrazovanje ključno s aspekta uključenosti, ali i za bolje poznavanje istorije romske zajednice.

Po njenim riječima, Vijeće Evrope je tu imalo važnu ulogu zbog toga što su pripremljeni dokumenti i materijali koji više ukazuju na bogatu istoriju romskog naroda svuda u Evropi i na njihov važan doprinos evropskoj kulturi uopšte.

– Ne treba potcjenjivati značaj ovog naroda niti njegovog doprinosa evropskoj i svjetskoj kulturi. Afirmacija ove kulture je veoma značajna – navela je Urumova.

Pozvala je sve da rade još više na njihovoj potpunoj uključenosti i afirmaciji.

Predstavnik Delegacije EU u BiH Alessandro De Giacomo je kazao da je EU u potpunosti predana poboljšanju socio-ekonomske integracije Roma u Evropskoj uniji, u zemljama proširenja i u svim drugim područjima.

Po njegovim riječima, Romska populacija u BiH, koja se procjenjuje na između 40 i 80 hiljada osoba, i dalje su žrtve duboko ukorijenjene socijalne ekskluzije.

– Kako bi se adresirala ova pitanja EU je angažovana u smislu pružanja političke i finansijske pomoći. Od 2007. godine Evropska unija podržava socijalnu inkluziju Roma u BiH. Ta pomoć je iznosila više od šest miliona eura, a pružena je kroz regionalne projekte, IPA projekte i tematski program za ljudska prava i demokraciju, te kroz evropski instrument za ljudska prava i demokraciju – naveo je De Giacomo.

Fena

Related posts

Predsjednik VSTV-a: Informacije iz Sky aplikacije možda neće biti biti priznate kao dokazi

Editor

PARALELE: PLEMENITOST, HRABROST I ODLUČNOST

Editor

Sarajevo: Uhapšen migrant osumnjičen za brutalno ubistvo Jasmina Berovića

Editor

Leave a Comment