“KLUB 100-PLUS” pisao ministru Milošu Lučiću: Zahtjevi bh.dijaspore još na čekanju!

Bosna i Hercegovina Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine n/r ministra Miloša Lučića Predmet: Pismo članova “KLUBA 100-PLUS”  Poštovani gospodine ministre,  prije svega želimo Vam čestitati na izboru na mjesto ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, na funkciju koja je veoma bitna … Continue reading “KLUB 100-PLUS” pisao ministru Milošu Lučiću: Zahtjevi bh.dijaspore još na čekanju!