BiH dijaspora Najčitanije

“KLUB 100-PLUS” pisao ministru Milošu Lučiću: Zahtjevi bh.dijaspore još na čekanju!

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

n/r ministra Miloša Lučića

Predmet: Pismo članova “KLUBA 100-PLUS” 

Poštovani gospodine ministre, 

prije svega želimo Vam čestitati na izboru na mjesto ministra u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, na funkciju koja je veoma bitna za bosanskohercegovačku dijasporu. Mnogo nam je drago da je na takvu jednu važnu funkciju imenovan mlad čovjek, pun znanja i svježih ideja.

Kao što sigurno znate u bh. dijaspori trenutno živi preko dva miliona bh. građana koji svojim finansijskim donacijama i ulaganjima predstavljaju najveće investitore u domovinu. Naime, zvaničan iznos doznaka iz dijaspore za prošlu godinu iznosio je preko 2,4 milijarde KM, a nezvanično, ta cifra je trostruko veća. Uz to treba dodati da je od 2000. godine do danas bosanskohercegovačka dijaspora u privredu Bosne i Hercegovine „ubrizgala“ preko 50 milijardi KM nepovratnih sredstava. Iz Centralne banke navode da posljednjih godina novčane doznake iznose oko osam posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).
Ovo Vam pišemo zbog toga da imate u vidu značaj bosanskohercegovačke dijaspore za održavanje socijalnog mira u domovini.

S druge strane, bosanskohercegovačka dijaspora već niz godina od nadležnih vlasti u Bosni i Hercegovini traži rješavanje bitnih pitanja od značaja za bh. dijasporu. Od završetka rata do danas u više navrata mnoge organizacije i pojedinci iz dijaspore zvanično su na raznim kongresima, manifestacijama i direktnim sastancima isticali te svoje zahtjeve i u pismenoj formi dostavljale i Vašem Ministarstvu. Nažalost, do sada nije bilo sluha za njihovo rješavanje.

Izdvojit ćemo najznačajnije zahtjeve bh. dijaspore:

  • Zakon o dijaspori,
  • Ministarstvo za dijasporu,
  • Promjena Izbornog zakona i uvođenje elektronskog glasanja i registracije za glasanje tj. ukidanje aktivne registracije, osnivanje posebne izborne jedinice za dijasporu,
  • Finansiranje dopunskih škola u dijaspori,
  • Definitivno regulisanje dvojnog državljanstvu,
  • Konačna i potpuna provedba Aneksa VII Dejtonskog sporazuma (koji govori o održivom povratku),
  • Provedba odluke Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga (slučaj Sejdić -Finci i ostali),
  • Jednostrana nostrifikacija diploma stečenih u inostranstvu za mlade stručnjake koji se vraćaju u BiH – Bolonjska deklaracija,
  • Obnova Matice iseljenika
  • Olakšice investitorima iz dijaspore u privredu i dosljedna borba bh. vlasti sa “endemskom” korupcijom u zemlji.

Ministarstvo na čijem ste sada čelu u prošlosti je donosilo razne strategije o saradnji s bh. dijasporom koje su ostale mrtvo slovo na papiru. Uz potpuno razumijevanje društveno-političke situacije u Bosni i Hercegovini, iskreno se nadamo da ćete sa svojim timom naći načina da za vrijeme Vašeg mandata zajedno sa partnerskim ministarstvima riješite ova pitanja.
Nažalost, Vaši prethodnici na istoj funkciji mnogo su obećavali, ali nisu u tome uspjeli.

Mi Vam stojimo na raspolaganju u vezi sa svim detaljnim obrazloženjima zahtjeva bosanskohercegovačke dijaspore.

Svako dobro!

Članovi “KLUB 100-PLUS” 

P. S. “KLUB 100-PLUS” za sada čini 131 građanin i prijatelj Bosne i Hercegovine iz 27 zemalja. Spisak članova imate u prilogu pisma.

Print

“KLUB 100-PLUS” za sada čini 131 građanin i prijatelj Bosne i Hercegovine iz 27 zemalja.

Australija / Australia
Dragan Bombek
Senada Bosnić Ekić
Hariz Halilovich
Danina Sedlarević
Senada Softić- Telalović
Nijaz Sofić

Austrija / Republic of Austria
Nadin Ćošić
Emsud Hebibović
Amir Medjić
Amir Paratušić
Fuad Ustamujić

Belgija / Kingdom of Belgium
Renata Karadžić

Bosna i Hercegovina / Bosnia and Herzegovina
Arnel Hodžić
Avdo Huseinović
Milan Jovičić
Slađana Kifić
Jusuf Malkić
Arif Mujkanović
Samir Smajić
Ismail Šehić
Munib Prošić
Denis Švrakić
Mugdim Tuzlak

Crna Gora / Montenegro
Muzafer Čaušić
Božidar Proročić

Danska / Denmark
Vezuv Bašić
Muharem Čanić
Mirsada Deliu
Jasminka Hasanbašić
Emina Terzić

Finska / Finland
Dževad Haskić
Damir Dado Mehmedović

Francuska / France
Huso Budović
Nisad Jakupović
Edin Osmanović

Hrvatska / Croatia
Jagoda Glagolić
Angelo Damir Kazalac
Milen Matijević

Republika Irska / Republic of Ireland
Mirza Ćatibušić
Elvedina Dina Dizdarević

Italija / Italy
Erman Jakupi
Dževad Velić

Izrael / Israel
Marjan Hajnal

Kanada / Canada
Maid Bahonjić
Mirela Beširević
Midhat Ćehajić
Ernad Čaušević
Ibrahim Halilović
Sanija Hodžić
Suad Hotić
Suvad Hotić
Emina Kekić
Emir Ramić
Esad Trokić

Kosovo / Republic of Kosovo
Ćerim Bajrami
Raif Kasi

Luksemburg / Luxembourg
Sulejman Aličković
Senad Arnautović

Njemačka / Germany
Ajdina Bešić
Ernad Deni Čomaga
Azim Adi Čaušević
Senad Gavranović
Haris Halilović
Adela Kadrić
Fatima Kahrimanović
Senad Kahrimanović
Edina Klopić
Jasmin Malkić
Mirsad Mehanović
Fehim Okanović
Hasan Sajtović
Saida Husagić Schroder
Anto Tomić
Omer Vrače

Nizozemska / Netherlands
Zlatan Medarić
Satko Mujagić
Hamdija Draganović

Norveška / Norway
Refka Kovač
Miralem Medić
Šukrija Meholjić
Sanel Oručević

Sjeverna Makedonija / Republic of North Macedonia
Šerif Ajradinoski
Almira Papić

SAD / he United States of America
Senad Ahmetović
Murat Alibašić
Zijad Bećirević
Mirsada Busuladžić
Mirsad Čaušević
Bedrudin Gušić
Alma Filipović
Esad Krcić
Nihad Mehanović
Abdulah Polovina
Damir Topić
Alma Vilogorac

Slovenija
Biserka Hotić
Meisad Kugić

Srbija / Serbia
Indira Hadžibulić

Švedska / Sweden
Hajro Ališić
Željko Bajrić
Muhamed Cerić
Damir Cvrk
Hasan Dizdarević
Fermane Dizdarević
Nijaz Dizdarević
Edina Dobrić
Amna Hadžić
Mirsad Hadžić
Senad Hujić
Hazim Imamović
Fikret Kadić
Merima Kadunić
Meho Kapo
Mirza Ljutić
Sanja Nezirević
Švicarska / Switzerland
Adnan Jakupović
Berina Hadžidedić
Safet Saračević
Saud Tadžić

Turska/Turkey
Enisa Hrštić

Velika Britanija / Great Britain
Namik Alimajstorović
Adis Burazerović
Facebook grupa: Djeca Boraca Srebrenice
Kelima Dautović
Džana Delić
Lejla Delić
Mujo Delić
Amna Dumpor
Nihad Filipović
Amir Murić

Novi Zeland / New Zealand
Zuhra Arnautović-Wootton

Related posts

Apel aktivista za upis u bh. dopunsku školu u Melburnu: Australija nam nudi besplatno učenje, a mi spavamo

Mladi Srebrenice pozvali izbjegle i raseljene da se registruju za izbore

Editor

Dr. Mirsad Hadžikadić za Patriju: Imamo snažnu nadu, moramo naprijed

1 comment

Marina Ševkušić u ime Miloša Lučića ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odgovorila na Pismo “KLUBA 100-PLUS” – BHDINFODESK 02/06/2020 at 07:08

[…] “KLUB 100-PLUS” pisao ministru Milošu Lučiću: Zahtjevi bh.dijaspore još na čekanju! […]

Reply

Leave a Comment