BiH dijaspora

Zahtjevi i inicijative građana: Što hitnije usvojiti Zakon o dijaspori

banner

Inicijativa građana BiH, koji privremeno ili trajno žive i stvaraju van granica BiH uputili su nadležnim institucijama zahtjeve u kojima se traže određene mjere. Pismo su poslali I Semihi Borovac, ministrici za ljudska prava BiH.

Zahtjeve inicijative građana BiH van granica BiH iz zemalja prijema (AU, AT, CA, USA, EU, UK, CH) prenosimo u cjelosti.

– Ispunjavanje važećeg zaključka Predstavničkog doma BiH iz 2015. godine da Vijeće ministara treba da izradi i u proceduru usvajanja uputi ZAKON O DIJASPORI i omogućavanje punog učešća iste u izradi tog zakona, bez dovođena pred svršen čin i pozivanja da komentarišemo nešto što su predstavnici vladajućih stranaka već dogovorili i ne žele mijenjati.

– Osnivanje odgovarajuće institucije na nivou BiH koja će eksplicitno biti nadležna za sva pitanja koja se odnose na građane van BiH, uključujući razvoj ozbiljne mreže ekonomske diplomatije BiH u svakom DKP BiH, u koju će biti uključeni predstavnici dijaspore u skladu sa svojim kvalifikacijama i pokazanim rezultatima u toj oblasti.

– Obavezno uključivanje višegodišnjih zahtjeva građana BiH van granica BiH u novi Izborni zakon BiH, koji je u pripremi (tj. ukidanje aktivne registracije, online glasanje, osnivanje posebne izorne jedinice i direktno biranje predstavnika građana BiH van BiH u najviše zakonodavno tijelo BiH – Parlamentarnu skupštinu BiH, tj. njen Predstavnički dom) jer postojeća rješenja otvoreno diskriminiraju nas, građane BiH van granica BiH kada je u pitanju pravo na pristup glasanju.

– Hitno pristupanje pokretanju pregovora o dvojnom državljanstvu sa svim zemljama u kojima žive državljani BiH.

– Popis građana BiH van granica BIH (što nije bilo urađeno na prethodnom Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, koji je obavljen u oktobru 2013. godine) – posebna aktivnost prije narednog popisa stanovništva BiH.

– Hitno uvođenje olakšane (online) procedure za podnošenje prijava za upis u matične knjige državljana, kao i naknadni upis u matične knjige BiH za djecu državljana BiH rođenu u inostranstvu.

– Puno poštivanje postojećeg multietničkog i svakog drugog načina organizovanja, bez nametanja etničkog koncepta predstavljanja iz BiH, koji se u državama u kojima mi živimo smatra diskriminirajućim.

Zahtjevamo da odmah pokrenete aktivnosti na ispunjavanju ovih 7 zahtjeva i da širu javnost u BiH i van BiH redovno i detaljno izvještavate o rezultatima. Budući da nam je stalo do napretka i dobrobiti naše domovine, želimo biti aktivno uključeni u izradu rješenja koja se odnose na nas, a ne pasivni primatelji bilo čijih, naročito diskriminirajućih, rješenja – navodi se u dopisu.

 

Related posts

Zeničanka Majda Turkić doktorski kandidat u Beču

Editor

Bijeg od pogane vlasti: Ovi što sada bježe, nikome neće slati devize

U ORGANIZACIJI BH. GRADJANA I NGOS: ODRŽANA DVODNEVNA MANIFESTACIJA U BEČU POVODOM DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Leave a Comment