Dopunske škole

Napokon: Izdat udžbenik za dopunsku nastavu od 5-9. razreda osnovne škole za djecu u dijaspori

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine  nedavno je izdalo udžbenik (Kulturna i društvena povijest / (h)istorija naroda Bosne i Hercegovine) za dopunsku nastavu od 5-9.  razreda osnovne škole za djecu koja pohadjaju dopunsko obrazovanje u dijaspori. Na ovaj školski materijal čekalo se dugi niz godina, i ova knjiga će učiteljima i učenicima  u dijaspori itekako olakšati njihov  rad.

Knjiga  je usklađena  sa Nastavnim planom i programom za predmete dopunske nastave i sadržajno prilagođen uzrastu đaka.Udžbinkom su obuhvaćeni najvažniji elementi društvenog i kulturno-historijskog identiteta Bosne i Hercegovin,  te poglavlja koja se bave jezicima i književnosti naroda Bosne i Hercegovine, muzičkom i likovnom kulturom, geografijom i historijom. Autori udžebnika su ispoštovali normu standardnih jezika u onome što je zajedničko za službeni bosanski, hrvatski i srpski jezik u Bosni i Hercegovini i dva pisma koja su u upotrebi.

Do  početka nove školske godine knjige bi trebale biti distribuirane u bosanskohercegovačke dopunske škole koje rade  širom svijeta

Kulturna i društvena povijest / (h)istorija naroda Bosne i Hercegovine možete pogledati na ovom linku:http://www.mcp.gov.ba/org_jedinice/sektor_obrazovanje/dopunska_nastava_doc/default.aspx?id=9356&langTag=bs-BA

Kulturna i društvena povijest / (h)istorija naroda Bosne i Hercegovine

Related posts

Iz Saveza dopunskih škola BiH, povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

Editor

HISTORIJSKI PROJEKAT: Novi pravopis bosanskog jezika

BHD Info Desk Administrator

Naš zlatni matematičar: Ervin Macić donio zlato Bosni i Hercegovini

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment