Tag : k prof. dr. Dejan Milošević

Dopunske škole

Profesori Univerziteta u Sarajevu i članovi ANUBiH na listi 2% najznačajnijih naučnika na svijetu

Urednik BiH Info Desk
Predsjedavajući Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, akademik prof. dr. Dejan Milošević, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr. Izudin Džafić, redovni profesor Elektrotehničkog...