Moj stav

Moj stav/ Zijad Bećirević /PODRŠKA SRPSKOM FAŠIZMU OD ŠEFA MISIJE OSCE JONATHANA MOORA

banner

Moj anex otvorenom pismu upućenom šefu misije OSCE Jonathanu Mooru od grupe “Zahtjev za povrat u život Ustava RBiH”

 Srpska genocidna mašinerija iz devedseteih godina prošlog vijeka , podmlađena i ojačana ovih mjeseci i dana, u sadejstvu sa secesionistima HDZ BiH predvođenim jastrebom Draganom Čovićem,  prešla je u ofanzivu da sruši Pravo na Bošnjačku istinu i pravdu, kao posljednju mirnodopsku barijeru u odbrani  cjelovitosti suverene i nezavisne države  BiH, kao zajednice suverenih naroda i građana. Kao što se devedestih godina prošlog vijeka  patriotskim snagama bih onemogućavalo da  nas brane od oružane agresije iz Srbije i Hrvatske, sada  se državi BiH i njenim građanima pokušava osporiti pravo da svoju nezavisnost i suvreneitet brane i odbrane  pravnim sredstvima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Ofanziva srpskih agresora protiv revizije Haške presude o agresiji i genocidu

Kako se više primicao rok za obnovu postupka po tužbi BiH protiv Srbije i C.Gore za agresiju i genocid otpor srpskih  agresora, u sprezi sa sponzorima i istomišljenicima iz EU i sa hrvatskim secesionistima predvođenim Draganom Čovićem,  pretvorio se u ofanzivu protiv partija,  organa i pojedinaca u BiH koji su podržali  pravo na obnovu tužbe. Posebno oštre reakcije usljedile su prije par dana  nakon izjave bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da će“Haškom sudu biti upućen zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije.” U Rs odluka o reviziji odmah je protumačena kao “žrtvovanje stabilnosti BiH”, što će “dovesti do zastoja u zemlji, “koji vodi u nestanak BiH.” Predsjednik Rs M. Dodik odmah je uputio poziv srpskim strankama u koaliciji sa SDA da napuste institucije BiH najkasnije do isteka roka obnove postupka protiv Srbije, a  Ministar inostranih poslova Srbije I. Dačić se oglasio saopštenjem da će “tužba narušiti odnos Srbije i BiH”. Za predsjednika SDS Vukota Govedaricu “revizija tužbe je otvaranje jedne vrste hladnog rata.” Predsjednik Predsjedništva BiH Mladen Ivanić je  nastavio sa osporavanjem prava na reviziju tužbe svojim ranijim upozorenjima  da“u BiH nema saglasnosti u vezi sa revizijom tužbe, da ona nema legitimitet u BiH.” Pritisak na nosioce prava za reviziju presude je toliko jak,da se zastupniku Softiću prijete krivičnom prijavom, ako ne odustane od revizije.  Na čelo jurišnih jedinica koje se protive tužbi i nezaustavljivo  jurišaju  na bedeme odbrane teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i nezavisnosti  države BiH, svrstao se ovih dana i Šef misije OSCE u BiH, Dodikov veliki prijatelj Johnatan Moor.

Negatorima genocida pridružio se i Jonathan Moor

Svojom neprimjernom izjavom grupi negatora genocida nad Bošnjacima pridružio se ovih dana i  američki diplomata i Šef misije OSCE Jonathan Moore  pod izgovorom da brani mir na Balkanu, ali sa očitom namjerom da zaplaši bošnjačku žrtvu i odgovori  je od pokušaja da se brani i svoje pravo na odbranu od srpskih agresora odbrani legalnim i legitimnim mirnodopskim sredstvima pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Na takav korak ne bi imao pravu ni Moor ni bilo ko od međunarodnih mešetara u BiH, koji  se sve otvorenije svrstavaju na stranu okupatora , čak ni u uslovima da je Srbija otvoreno priznala učešće u agresiji i saučesništvo u genocidu, da se izvinila bošnjačkim žrtvama i sama bez pritiska ponudila državi i građanima BiH dogovor o obeštećenju. I u takvim okolnostima sudska poravnanja su zakonita i poželjna, ako se sa njima rješavaju sporna pitanja koja se mirnim dijalogom ne mogu postići.

U svojoj izjavi Jonathan Moor ističe da podržava traženje pravde, ali  “za pravu i uspješnu reviziju BiH mora imati nove i konkretne dokaze”, pa u ovakvim uslovima kada nema novih dokaza i kada je veoma upitna punomoć Sakiba Softića i kad je moguće da će biti puno političkih posljedica bez rezultata, on savjetuje  da se to zaustavi i da se sve snage skoncentrišu na budućnost.” Moor posebno naglašava da je revizija postuka očajnički pokušaj za koji BiH nema nikakva osnova.

Iz Moorove izjave se vidi da je u BiH i 20 godina nakon Dejtona bošn jačka žrtva ostala usamljena na jednoj strani, a na drugoj se sve više skoncentrišu snage agresora i njihovi  sponzori i saradnici. Indikatiovno je da tom Mooru i bilo kome iz MZ i EU nije palo na um da kaže da su Bošnjaci izgubili i živote i imovinu i dio domovine i da je njihovo legitimno pravo da traže pravdu i odbrane ono što im je još ostalo, a što im pokušavaju naknadno uzeti. Mogli su sebe, nas i MZ da potsjete da agresija na BiH još nije prestala i da porodice žrtava još obilaze stratišta i masovne grobnice i traže kosti svojih najmilijih da ih dostojno sahrane. Mogli su, ali nisu i neće!

Bošnjačkoj žrtvi “ne dozvoliti  da se oporavi”

  1. Moor, vaša poruka upućena državi BiH, a adresirana na Bošnjake, nije u interesu mira na Balkanu i prilog suživotu naroda BiH, već podrška zločinu i zločincima, politički sadizam i iživljavanje nad grobovima žrtava srpskog genocida, što rodoljubi BiH i porodice žrtava doživljavaju kao pobjednički ratnički poklić nad žrtvom koja se još nije ni ohladila.

Vaša poruka je političko iživljavanje političkog moćnika nad žrtvom koju želite da dotučete svojom nezdravom logikom u bolesnom uvjerenju da žrtvi ne treba dati da se oporavi i živi. Da se tako postupalo u obračunu sa nacistima Trećeg rajha jednog malog naroda kao što je Bošnjački danas ne bi bilo. Okrenite se sebi g. Moor i vidjećete primjetnu drsklost, bezosjećajnost i oholost na svom licu i u svojim očima.

 

Siguran sam da su se mnogi od vas kao i ja sam često pitali sa koje to strane antidržavni režim Rs dobiva vjetar u leđa, ko ih savjetuje i  suflira,  od koga  vlastodršciuma Srbije i Rs stiže tako jaka podrška, koja im jača uvjerenje da mogu sve što hoćeiI žele. Znamo da nije samo iz Rusije. Takva podrška  je liderima Rs podigla samouvjrenje, ojačala i  dala posebnu moć, što ih je oihrabrilo za nove antidržavne korake i secesiju. To se moglo potvrditi posebno kroz istupe predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića…. i drugih.  Skoro horski, prijeteći  i ucjenjivački , sa toliko prava i samouvjerenosti  od Bošnjaka BiH, koji su na pragu 21. stoljeća doživjeli  11. i do sada najteži genocid, traži  se da odustanu od sebe… da odustanu od svog osnovnog prava koje im je dao Međunarodni sud pravde u Hagu, da se brane i odbrane od agresije koja je počela 90-tih godina i koja do danas traje.

Deset godina od izricanja presude od strane Međunarodnog suda u Hagu, kojom Srbija nije osuđena za počinjeni  genocid nad Bošnjacima, iako je bila učesnik i saučesnik u genocidu, već je osuđena samo za to što nije učinila ništa da genocid spriječi i što nije nakon toga preduzela ništa da odgovorne za počinjene  genocide preda sudu.

Genocid nad Bošnjacima nije počinila samo Rs i njene vojnei paravojne jedinice. Sav svijet  zna da je učesnik u genocidu bila i Srbija. Za to postoje hiljade dokaza i potrebno ih je pokazati svijetu.

Poruku Jonatana Moora  treba dobro poslušati i upamtiti, jer to nije samo njegova lična poruka, već poruka iz vrha MZ i EU. Tom porukom se traži da porodice žrtava zaborave  svoje mrtve,  da stradalnici zaborave pretrpljene udarce i stradanja, da se zaboravi sve dobro što smo imali a što nam je oteto i uništeno; da se  zaboravi  istina o Bosni da bi se na Balkanu i u Evropi moglo nastaviti živjeti po dvojnim standardima EU, koji nisu nimalo imuni od licemjerja, dvoličnosti, ucjena i obmana. BiH se sa oreolom istine o događajima 92-95 ne uklapa u takav kliše, jer se sa istinom o BiH generalno podriva i razobličava dvoIičnost  ne samo zapadne demokratije, već mnogih  njenih najviših institucija u oblasti zakonodavne, izvršne i sudske vlasti,  a ne amnestira se ni odgovornost UN za genocid nad Bošnjacima Srebrenice i Podrinja.

BiH je u dva svjetska rata  žrtvovana i progutana, a to joj se ponovno dogodilo devedesetih godina prošlog vijeka, a  događa se i sada…. Ako je namjera Jonathana Moora i njegov zadatak da čuva leđa EU na račun BiH, da podmeće glavu bh države umjesto glavu EU, onda je to… nastavak agresije na BiH.

Onemogućavanjem  države  BiH da možda jedinim preostalim legalnim sredstvom dokaže punu istinu o događajima iz 90-tih godina prošlog vijeka (koju znaju svi koji hoće da znaju) ruši se možda posljednja prepreka Srbiji i Hrvatskoj da dovrše projekat započet devedesetih godina prošlog vijeka, sa kojim se ostvaruju  megalomanski planovi veliko- srpskih i velkiko- hrvatskih nacioanlista i uspostavlja neka vrsta granice između ruskog istoka i američkog zapada, sa kojom svi  dobivaju i profitiraju, osim multietničke  BiH države i njenih Bošnjaka.

Revizija haške presude kao posljednja mirnodopska linija odbrane državne cjelovitosti BiH

Revizija postupka pred Haškim  sudom je možda posljednja mirnodopska linija odbrane države BiH od  nove agresije i prijetnje Bošnjacima novim 12-im genocidom.  Ako ne dođe do obnove postupka, odnosno ako BiH bude spriječena da proces obnovi, srpskom i hrvatskom agresoru ostaju širom otvrena  vrata da ušetaju u BiH i bez ikakva ograničenja rade u njoj šta žele. To se zadnjih mjesec  dana moglo osjetiti u prijetećim izjavama vlasti i opozicionih lidera Srbije i  Rs, a ovih dana postalo još  prepoznatljivije kroz Čovićev model “federalizacije”BiH, na kojem se u HDZ BiH intenzivno radi, a pojedinačno o tome niko ništa ne zna, naročito ne predsjednik HDZ Dragan Čović.

Revizija haške presude , bez obzira na njen ishod,  potrebna je najviše radi satisfakcije žrtvama i moralne odgovornosti  prema istini i pravdi. Vladajuće strukture bh susjeda, EU i njene lidere nisu posebno uznemiravale stalne provokacije, antidržavno djelovanje Milorada Dodika,  niti su ih previše uznemirile tenzije izazvane referendumom i  proslavom Dana Rs  te angažovanje oružanih snaga BiH pri proslavi 9. Januara, niti bilo koga od njih posebno uznemirava ubrzano naoružavanje Srbije, Hrvatske , C.Gore, a smeta im, podiže tenzije i prijeti miru legalno zakonsko traženje pravde putem legalnih evropskih sudskih organa.

Ako obnova tužbe nema osnova, zašto je pokušavaju zaustaviti 

Ako  Moor i srpski političari u Srbiji i Rs raspolažu informacijama da obnova tužbe nema osnova i da će biti odbačena, zašto  dižu prašinu i zašto ih obnova postupka zabrinjava? Zašto naprosto ne puste Haškom sudu da postupi po zakonu? Tendenciozno javno kalkulisanje međunarodnih predstavnika  o tome da li će obnova tužbe biti prihvaćena, odbijena  u startu ili tokom procesa  je dobro sračunato sredstvo kojim se žrtva nastoji obeshrabriti u izvršenju  svojih dužnosti i ostvarivanju svojih prava.

Iako  je Međunrodni sud u Hagu  više politička nego pravna institucija (što se moglo vidjeti iz njegove dosadašnje sudske prakse),  pa se može očekivati  da će njegovi organi i u ovom predmetu  države BiH protiv Srbije odlučivati  više na osnovu političkih nego pravnih činjenica, želimo vjerovati da će njihove odluke biti u duhu međunrodnog prava, svjesne historijske odgovornosti pred generacijama ovog i budućeg vremena,  koja će se efektirati na budući život ne samo ovog regiona, već diljem  svijeta.

Ako je Srbija čista od odgovornosti za agresiju i genocide počinjenje u BiH, zašto se boji i suprostavlja reviziji ranije donesene presude, koja bi  joj u slučaju oslobađajuće presude dala punu satisfakciju i oslobodila  je svake odgovornosti?!

Postoji objektivno uvjerenje, zasnovano na činjenicama, da EU i njeni zapadni saveznici na svaki način nastoje što prije uvući Srbiju u EU, kako bi je što više odvojile od Rusije, a to mogu samo ako je oslobode od odgovornosti za agresiju i genocide u BiH. Tu cijenu opet će platiti Bošnjaci BiH, jer sa tavim opredelenjem  MZ i  EU će učiniti sve da bosanske muslimane zadrže u Dejtonskim okovima. U suprotnom,  ako se obnovom tužbe dokaže da je Srbija izvršila agresiju i učestvovala u genocidu, Dejtonska tamnica bi morala otvoriti svoja vrata, a dejtonske tvorevine kao što je genocidna Rs bi morale biti ukinute.

Iako ključni lideri MZ i EU znaju da je Srbija izvršila agresiju na BiH i učestvovala u genocidu ne samo u Srebrenici, već širom BiH, ne čine ništa niti će činiti da se uloga Srbije rasvijetli i pokaže , već  istrajno nastoje da se zločini Srba minimaliziraju i prikrije učešće Srbije u agresiji  i genocidu. Tu se radi o nasljeđenoj strategiji.  Ne zaboravimo da su MZ i EU mirne duše i bez imalo gržnje savjesti založili Srebrenicu radi mira na Balkanu po njihovom modelu. Sada postupaju još beskupuloznije . Radi mira na Balkanu zalažu BiH.

Postoje zahtjevi  i  očekivanja  da će Predsjedništvo BiH raspravljati o obnovi  zahtjeva za reviziju Haške presude protiv Srbije, s ciljem da se umjesto nastavka procesa prekinutog prije 10 godina država BiH preusmjeri  na zanavljanje procesa, što bi u startu onemogućilo reviziju ranije presude, je od tri člana Predsjedništva BiH dvojica su protiv revizije presude. Nadamo se da se to neće dogoditi i da će odgovorni za poktretanje revizije sudske presude uspješno odoljeti svim pritiscima koji dolaze iz Srbije, Rs i moćnika MZ i EU kao što je Jonathan  Moor, koji sebi uzimaju za pravo da u ime najviših sudskih organa svijeta  odlučuju o pravdi i dijele je po svojim aršinima i nahođenjima.

Svima vama  koji  svoje opredjelenje u predmetu tužbe države BiH protiv Srbije (i C. Gore) želite potkrijepiti sa više saznanja,  činjenica i agumenata  predlažem da pročitate  tekst  grupe “Zahtjev za povrat u život Ustava RBiH” objavljen na FB pod naslovom “Otvoreno pismo Jonathanu Moore, Šefu misije OSCCE –a u BiH”.

Burlington, Februra 12, 2017.

Zijad Bećirević

Related posts

Zašto u izvještaju State departmenta nema Dodika i Čovića, je li Konaković najgori?

Editor

Akademik Kurjak napustio BANU: Polovina članova bez kvalitetnog znanstvenog rada

Urednik BiH Info Desk

Jedni odlaze drugi dolaze/ 11.463 osobe naturalizacijom stekle bh. državljanstvo

Leave a Comment