BiH dijaspora

Po ko zna koji put građani u dijaspori traže od bh. vlasti da konačno ispune zahtjeve bosanskohercegovačke dijaspore

Inicijativa građana BiH van granica BiH iz zemalja (AU, AT, CA, USA, EU, UK, CH, IR) uputila je zahtjev Predsjedništvu BiH, Parlamentu BiH i Vijeću ministara za poboljšanje položaja dijaspore, a prije svega zahtjev za donošenje Zakona o dijaspori.

„Tražimo ispunjavanje važećeg zaključka Predstavničkog doma BiH iz 2015. godine i da Vijeće ministara u proceduru usvajanja uputi ZAKON O DIJASPORI i omogućavanje punog učešća iste u izradi tog zakona, bez dovođenja pred svršen čin i pozivanja da komentarišemo nešto što su predstavnici vladajućih stranaka već dogovorili i ne žele mijenjati. Također, tražimo i osnivanje odgovarajuće institucije na nivou BiH koja će eksplicitno biti nadležna za sva pitanja koja se odnose na građane van BiH, uključujući razvoj ozbiljne mreže ekonomske diplomatije BiH u svakom DKP BiH, u koju će biti uključeni predstavnici dijaspore u skladu sa svojim kvalifikacijama i pokazanim rezultatima u toj oblasti“, navodi se u pismu upućenom bh. institucijama.

Zahtijevamo obavezno uključivanje višegodišnjih zahtjeva građana BiH van granica BiH u novi Izborni zakon BiH, koji je u pripremi (tj. ukidanje aktivne registracije, online glasanje, osnivanje posebne izorne jedinice i direktno biranje predstavnika građana BiH van BiH u najviše zakonodavno tijelo BiH – Parlamentarnu skupštinu BiH, tj. njen Predstavnički dom) jer postojeća rješenja otvoreno diskriminiraju nas, građane BiH van granica BiH kada je u pitanju pravo na pristup glasanju.

Ističu i potrebu za hitnim pristupanjem pokretanju pregovora o dvojnom državljanstvu sa svim zemljama u kojima žive državljani BiH.

„Tražimo i popis građana BiH van granica BIH (što nije bilo urađeno na prethodnom Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH, koji je obavljen u oktobru 2013. godine) – posebna aktivnost prije narednog popisa stanovništva BiH, te hitno uvođenje olakšane (online) procedure za podnošenje prijava za upis u matične knjige državljana, kao i naknadni upis u matične knjige BiH za djecu državljana BiH rođenu u inostranstvu“, navodi se u pismu.

Građani BiH u dijaspori traže puno poštivanje postojećeg multietničkog i svakog drugog načina organizovanja, bez nametanja etničkog koncepta predstavljanja iz BiH, koji se u državama u kojima žive smatra diskriminirajućim.

„Zahtjevamo da odmah pokrenete aktivnosti na ispunjavanju ovih sedam zahtjeva i da širu javnost u BiH i van BiH redovno i detaljno izvještavate o rezultatima.Budući da nam je stalo do napretka i dobrobiti naše domovine, želimo biti aktivno uključeni u izradu rješenja koja se odnose na nas, a ne pasivni primatelji bilo čijih, naročito diskriminirajućih, rješenja“, poručuju građani BiH koji žive van države.

Inicijativa građana BiH van granica BiH uputila je i pismo ministrici za ljudska prava i izbjeglice BiH Semihi Borovac o aktivnostima ovog ministarstva u vezi bh. dijaspore.
”Sa velikom zabrinutošću pratimo iz medija Vaše aktivnosti i aktivnosti Ministarstva u ime građana BiH, koji privremeno i stalno žive i stvaraju van granica BiH, a za koje je zakonodavac izabrao pomalo čudan naziv – dijaspora. Moramo da napomenemo da se isti koristi inflacionarno i sve više u negativnom kontekstu i ima za cilj ‘žigosanja’ građana BiH van BiH i njegovo daljnje segmentiranje. Samovolja Parlamenta i Vlade BiH po ovome pitanju je više nego skandalozna. Smatramo mapiranje stanovništva BiH i otvaranje reprezentativnih predstavništava Saveznoj Republici Njemačkoj sa ogromnom administracijom i birokratijom po nacionalnom ključu potpuno bespotrebno, kontra produktivno i provokativno”, navedeno je između ostalog u ovom pismu.

”Dijelimo. mišljenje da smo više nego dovoljno zastupljeni i organizovani, kako u državnom tako i u civilnom sektoru. Predlažemo da se u nove aktivnosti uvrste u djelatnosti ambasada BiH u cijelom svijetu kao i kod konzularnih predstavnika, i da na taj način najzad opravdate diplomatske troškove i da građane van BiH počnete tretirati kao ravnopravne državljane BiH, koji iz različitih razloga centar svog života imaju danas (trajno ili privremeno) van granica domovine. Nedopustivo je da se stvaraju izolovana ostrva van struktura državnih predstavništava pod kontrolom stranih država i organizacija, koje se bave humanitarnim ili razvojnim djelatnostima i kako je Vama dobro poznato bez velikih uspjeha i rezultata”, navedeno je.

”Naročito podvlačimo da građani BiH van granica BiH su u period od 1996. do 2017. godine direkno ili indirektno investirali u svoju domovinu BiH preko 20 milijardi eura, i da su na taj način više nego i jedna druga država pomogle opstanak države BiH i socijalnog mira. Taj učinak ne može biti ignoriran od sadašnje ni od budućih vlasti. Smatramo da su gore navedene aktivnosti potpuno nerelevantne i nepotrebne, te stvaraju državnom budžetu BiH samo dodatno opterećenje. U svim opštinama u BiH postoje uredi za tzv. dijasporu koji imaju svrhu da budu asistent mogućim investitorima, neovisno o motivaciji ili porijeklu.

Sa ciljem relevantnog trošenja sredstava i kvalitetnompristupu građanima van granica BiH predlažemo niz mjera (vidi Annex), koje će imati cilj maksimiranja učinka investicija i stabiliziranja odnosa na relaciji BiH i njeni građani van BiH. Molimo Vas da kao nadležna ministrica dostavite zahtjeve inicijative svim relevantnim državnim institucijama, prije svega Predsjedništvu države BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara.

Pozivamo sve bosanskohercegovačke Asocijacije, Udruženja građana koji podržavaju ovu inicijativu da se jave na sljedeću adresu: inicijativagradjanabih@gmail.com i tako iskažu svoju podršku zahtjevima. Ujedno pozivamo sva udruženja građana Bosne i Hercegovine u iseljeništvu na saradnju u interesu Domovine’.

 

Related posts

Važna informacija za skandinavske državljane: Let za Stockholm iz Sarajeva 5. aprila

BHD Info Desk Administrator

Bosanskohercegovačka dijaspora gdje god da živi i radi primjer je dobro integrisane zajednice

Urednik BiH Info Desk

UJEDINJENA BOSNA I HERCEGOVINA- Br. 174.

Editor

2 comments

Federacija BiH: Dijaspora dobila još jednu beskorisnu strategiju razvoja – BHDINFODESK 23/12/2019 at 23:53

[…] Po ko zna koji put građani u dijaspori traže od bh. vlasti da konačno ispune zahtjeve bosanskoher… […]

Reply

Leave a Comment