Danska: ”Most-bro” donirao dva šlepera opreme za škole u BiH

Humanitarna organizacija Bošnjaka Danske “Most-bro” sa sjedištem u Vejleu, uputila je 12. i 13. augusta dva šlepera opreme za škole u Novom Travniku, Drežnici (kod Mostara), Stranjanima (Zenica) i Oborcima (Donji Vakuf).

Pošiljke su sadržavale velik broj klupa, stolica, projektora, laptopa, stacionar kompjutera, smart tabli, običnih tabli, skenera i još dosta drugih nastavnih pomagala.

Humanitarna organizacija Bošnjaka iz Danskoj ”Most-bro” koordinira sve humanitarne aktivnosti u Danskoj sa ciljem pomaganja građanima i institucijama u Bosni i Hercegovini. I u ovim teškim vremenima, Most-bro organizuje sakupljanje i dijeljenje humanitarne pomoći i donacije u Bosni i Hercegovini koje usmjeravaju na one najugroženije pojedince i grupe koji su u teškoj materijalnoj ili zdravstvenoj situaciji, a nemaju nikakve druge pomoći.

BHDINFODESK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visit us on Facebook