BiH dijaspora

Mostar: Još šest dana za prijavu za glasanje poštom

banner
Mostarci koji žive u dijaspori, mogu se prijaviti za glasanje izvan BiH do ponoći 6. oktobra


Za glasanje izvan BiH može se prijaviti osoba koja privremeno živi u inostranstvu i izbjegla osoba iz BiH, a ispunjava sljedeće uslove – da je državljanin BiH, da je navršila 18 godina, odnosno da će do dana održavanja izbora (20. decembra) navršiti 18 godina, i da ima prijavljeno prebivalište u BiH.
Za glasanje izvan BiH može se prijaviti i osoba koja se prvi put prijavljuje za glasanje izvan BiH, a privremeno boravi izvan BiH, treba dostaviti obrazac prijave PRP-1 – popunjen i potpisan kao na identifikacionom dokumentu te kopiju jednog važećeg identifikacionog dokumenta radi dokazivanja identiteta/kopija jednog od tri važeća dokumenta, izdata u okviru CIPS-a/IDDEEA-e/ i to lična karta, vozačka dozvola ili pasoš BiH, navodi se u saopštenju.

Izbjegla osoba iz BiH, odnosno osoba koja nikad nije dobila dokument izdat u okviru CIPS-a, treba dostaviti sljedeće dokumente: obrazac prijave PRP-1 – popunjen i potpisan, identifikacioni dokument /pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije, dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH /uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH/ i dokaz o prebivalištu u BiH.

Prijava na linku: https://www.izbori.ba/Default.aspx?CategoryID=1038&Lang=3

BHDINFODESK

Related posts

Sarajka Naida Hodžić dio istraživačkog tima Univerziteta Gustav Ajfel u Parizu

Urednik BiH Info Desk

Finska: Grad Turku obilježio 25. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici

Editor

Australija: Prigodnim programom proslavili Dan državnosti Bosne i Hercegovine

Editor

Leave a Comment