BiH dijaspora

PIO RS: Penzioneri iz dijaspore do kraja godine moraju dostaviti potvrdu o životu

banner

Penzioneri kojima se isplata vrši van Republike Srpske trebaju do kraja godine da dostave potvrdu o životu da bi se isplata penzije u 2021. godini mogla vršiti redovno i bez prestanka, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osigranje (PIO) RS.

Dostavljanje potvrde o životu ne odnosi se na 27.356 korisnika sa prebivalištem u Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Federaciji BiH, jer se taj podatak obezbjeđuje putem elektronske razmjene podataka između nosilaca osiguranja.

Dostavljanje potvrde o životu za korisnika sa prebivalištem van RS, njih 23.936, vrši se u skladu sa članom 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a potvrda se dostavlja u nadležnu filijalu Fonda PIO koja je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

Korisniku penzije koji potvrdu o životu ne dostavi blagovremeno, isplata penzije se obustavlja.

O obavezi dostavljanja potvrde o životu za korisnike van Republike Fond će korisnike obavijestiti i putem pisane poruke na čeku ili nalogu za isplatu penzije za oktobar, novembar i decembar 2020. godine.

Novi korisnici prava sa prebivalištem van Republike Srpske potvrdu o životu dostavljaju nadležnoj filijali, nakon okončanja postupka rješavanja o pravu.

Potvrda o životu je validna ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, opštinskog organa, notara, suda i diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Obrazac Potvrde o životu može se preuzeti na internet stranici Fonda PIO RS.

BHDINFODESK

Related posts

Državljani BiH plaćat će 7 eura za ulazak u Schengen, za Hrvate iz BiH se još čeka odluka

Copo Sejo

Kantona Sarajevo namjerava osnovati Ured za dijasporu

Editor

Maribor: Inicijativa o osnivanju Bosanskog Akademskog Društva u Sloveniji

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment