BiH

Sud BiH potvrdio: Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Fadil Novalić i drugi

banner

Sud Bosne i Hercegovine radi interesa javnosti nalazi sa shodnim izdati zvanično saopštenje u vezi predmeta koji se vodi protiv optuženih Fadila Novalića i drugih. Prije svega, napominjemo da je praksa ovog Suda da sa zvaničnim saopštenjima istupa tek nakon što stranke zaprime odluku. Međutim, u konkretnom slučaju, u medijima su se već pojavile određene informacije, što je i očekivano, s obzirom da je ovaj predmet već od samog početka medijski i od strane šire javnosti itekako popraćen. Stoga, cijeneći bitnost davanja tačnih informacija i sa aspekta transparentnosti rada Suda, a samim tim i održavanja povjerenja javnosti u rad pravosuđa, naročito u predmetima označenim kao “visoka korupcija”, potvrđujemo informaciju da je vijeće Apelacionog odjeljenja, dana 26.1.2024., otpremilo drugostepenu presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, a kojom je u cjelosti potvrđena prvostepena presuda od 5.4.2023.godine.

Podsjećamo, prvostepenom presudom ovog Suda, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravno lice „F.H. Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenicaoglašeni su krivim, odnosno pravno lice odgovornim, da su radnjama opisanim u izreci prvostepene presude počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZFBiH, u vezi sa članom 55. i 31. istog Zakona, a optuženi Fahrudin Solak i krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav  2., u vezi sa stavom 1. KZFBiH. Na osnovu navedenog prvostepeni sud je optuženima izrekao sljedeće kazne zatvora, i to:

  • optuženom Fadilu Novaliću, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine;
  • optuženom Fahrudinu Solaku, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina;
  • optuženom Fikretu Hodžiću, kaznu zatvora u trajanju od 5 godina;
  • optuženom pravnom licu „F.H. Srebrena malina“, novčanu kaznu u iznosu od 200.000,00 KM.

Istom presudom, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravno lice „F.H. Srebrena malina“ su oslobođeni od optužbe da su, radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke prvostepene presude, počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 1. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZFBiH, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 3. u vezi stava 2. KZBiH, pranje novca  iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava  iz čl. 261. st. 2. KZFBiH, krivotvorenje službene isprave  iz člana 389. stav 2. u vezi stava 1. KZFBiH i povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje iz čl. 262. st. 2. KZRS.

Konačno, prvostepenom presudom optužena Jelka Milićevićoslobođena je od optužbe da je počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. (2) u vezi st. (1) KZ FBiH.

Protiv presude vijeća Apelacionog odjeljenja, žalba nije dozvoljena.

Izvor: Otpremljena drugostepena presuda u predmetu Fadil Novalić i drugi (sudbih.gov.ba)

Sud Bosne i Hercegovine objavio punu presudu u slučaju “Respiratori”: Poznati detalji

Apelaciono vijeće navodi da nije moglo zanemariti činjenicu da iz komunikacija koje su prethodile uopšte javljanju Hodžića Novaliću, proizilazi vrlo detaljno preispitivanje tržišta od strane Hodžića

Sud Bosne i Hercegovine je objavio punu presudu Apelacionog vijeća kojom se odbija žalba odbrane u aferi “Respiratori”, a kojom su pravosnažno osuđeni Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić, a Jelka Miličević oslobođena.

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine u sastavu Staniša Gluhajić kao predsjednik vijeća, Amela Huskić kao sudija izvjestilac i Radžib Begić kao član odbilo je sve zahtjeve odbrane i u potpunosti potvrdilo prvostepenu presudu Suda BiH.

– Naime, Apelaciono vijeće nalazi da je prvostepeni sud prilikom odmjeravanja kazne optuženim pravilno cijenilo sve okolnosti koje su kao takve od značaja za odmjeravanje kazne u smislu odredbi člana 48. stav 1. i 2. KZ BiH, a naročito granice kazne propisane zakonom, svrhu kažnjavanja, kao i sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća i to: stepen krivnje, pobude iz kojih je djelo izvršeno, okolnosti pod kojima je izvršeno, raniji život učinitelja, njegove lične prilike i držanje nakon počinjenog krivičnog djela, stoji u zaključku Apelacionog vijeća.

Zatim se navodi da Apelaciono vijeće nalazi da su kazne izrečene optuženim Novaliću, Solaku i Hodžiću, kao i optuženom pravnom licu u domenu njegove odgovornosti, adekvatne težini djela i stepenu krivično pravne odgovornosti, pobudama iz kojih je djelo učinjeno, jačini ugrožavanja zaštićenog dobra, svim okolnostima pod kojima je učinjeno i ličnostima optuženih kao učinitelja, i da će se upravo izrečenim krivično pravnim sankcijama u cjelosti ostvariti svrha kažnjavanja, zbog čega su žalbeni prijedlozi za izricanje blaže kazne, odnosno strožije po prijedlogu Tužilaštva, neosnovani.

– Dakle, kako to proizilazi iz prethodno navedenih dijelova pobijane presude na koje je ovo Vijeće uputilo kao od naročitog značaja, prvostepeni sud je ispitujući tačnost činjeničnih navoda metodološki posmatrano, ispravno se fokusirao na ključne činjenice ne gubeći pri tome niti jednog trenutka iz svog gledišta cjelinu same krivičnopravne stvari. Iz tog razloga, pobijana presuda je i mogla nakon pravilne i potpune ocjene relevantnih dokaza, izvesti logične i ispravne odgovore na sva otvorena pitanja, a koji odgovori su kao argumentovani i utemeljeni, prihvatljivi i za ovo Vijeće, navodi se u završnim razmatranjima u odnosu na osuđujući dio.

Dodaju i da se Apelaciono vijeće uvjerilo da kompletno djelovanje u slučaju implicira zaključak da je cilj da se sredstva stave na raspolaganje Fikretu Hodžiću i to bez pokrića da će ugovor kakav je zaključen 3. aprila biti realizovan.

– Stoga je Apelaciono vijeće i ranije uputilo da se prekoračenje u ovlastima u svojstvu premijera od strane I-optuženog Novalića, stupanjem u neposredan kontakt sa optuženim Fikretom Hodžićem u vezi javne nabavke respiratora, crpi iz niza međusobnih komunikacija, koje u svom sadejstvu čine nepobitan temelj da se radi o postupanju mimo normativnih pravila, odnosno inkriminisanim radnjama koje se mogu podvesti pod suštinu obilježja predmetnog krivičnog djela koje se optuženima stavlja na teret, piše u presudi.

Apelaciono vijeće navodi da nije moglo zanemariti činjenicu da iz komunikacija koje su prethodile uopšte javljanju Hodžića Novaliću, proizilazi vrlo detaljno preispitivanje tržišta od strane Hodžića.

– Takvo preispitivanje tržišta od strane optuženog Hodžića ne bi bilo sporno, da se već u takvim komunikacijama ne nazire njegova sigurnost da će dogovor sa Vladom biti uspješan, što već na takvom mjestu implicira i sigurnost u njegov odnos i neposredan kontakt sa tadašnjim premijerom, I-optuženim Fadilom Novalićem, piše u presudi.

Dalje se navodi da za Apelaciono vijeće nema sumnje da se u konkretnom slučaju radi o višestrukim nezakonitim radnjama optuženih Novalića, Hodžića i Solaka, koji nezakonito pregovarajući u vezi nabavke respiratora, te kasnijim nailaženjem i na probleme u isporuci, poduzimaju radnje u svrhu opstanka ugovora koji će pogodovati optuženom Hodžiću, odnosno omogućiti mu stavljanje na raspolaganje višemilionskog iznosa javnog novca.

Vijeće naglašava da ključna ishodišta žalbi odbrana ne nalaze potrebnu verifikaciju u cjelini dokazne građe kojom bi se poljuljali zaključci prvostepene presude u vezi dokazanosti navoda optužbe.

Punu presudu Apelacionog vijeća moguće je pričitati na stranici Suda BiH.

Izvor: Oslobođenje – Sud Bosne i Hercegovine objavio punu presudu u slučaju “Respiratori”: Poznati detalji (oslobodjenje.ba)

Related posts

Afera “Ikona”: Bit će saslušani članovi Predsjedništva BiH

BHD Info Desk Administrator

Protesti pred OHR-om se nastavljaju i sutra

BHD Info Desk Administrator

Transparency International: U Evropi samo Rusija i Ukrajina korumpiranije od Bosne i Hercegovine

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment