Moj stav

JAHAČI APOKALIPSE OPET JAŠU /ČETIRI JAHAČA APOKALIPSE OPET JAŠU DA POHARAJU I POKORE BOSNU NAŠU

banner

Zahtjev BiH Haškom sudu  za reviziju presude protv Srbije i C. Gore za agresiju i genocid digao je na noge sve one koji u Srbiji i Rs nose, podržavaju,  servisiraju i potstiču nasljeđeni i duboko ukorjenjeni fašistički režim Slobodana Miloševića,  ugrađen u ključne  poluge vlasti. Pod udarom sve izvjesnije pravde i istine, pozvane da potsjeti svijet na zbivanja u BiH devedsetih godina prošlog vijeka i novim dokazima i činjenicama  ukaže na izvršioce agresije na BIH i počinioce genocida nad Bošnijacima, na tankom Haškom ledu našao se lažni imidž  i nametnuti ego Srbije i entitetska karikatura genocidne Rs sa vladajućim garniturama koje 20 i kusur postejtonskih godina ruše BiH državu,  prave razdor i šire mržnju među narodima  BiH. Prije svega BiHse pokušava uskratiti pravo na reviziju Haške presude i osporava  se legitimitet pravnom  zastupniku BiH  Sakibu Softiću. To je nakon više različitih pokušaja danas ponovno pokušao Predsjedavajući Predsjedništva  Ivanić sazvajući vanrednu sjednicu Predsjedništva, koja je prekinuta, ustvari nije ni održana.  Sastao se i PIK sa ambasadorima zemalja koje čine sastavni dio vijeća i oglasio sa saopštenjem kojim sve strane  poziva na saradnju i kompromis. Uzdrmani izvšioci zločina, njihovi sponzori i potsrekači, osjetili su da im se trese i izmiče do sada sigurno tlo pod nogama, koje su  im aktivno servisirali mešetari međunarodne zajkednice . Uznemireni  i zaplašeni,  u zločinačkom zanosu i objesti,  jahači apokalipse su spremni da opet jašu, ruše istinoljublje i pravdu, razore multietničko biće BiH  i Balkan zaviju crno. Jučer  u Beogradu smo imali priliku  opet  vidjeti četiri obijesna  jahača apokalipse spremna da ponovno jašu na Bosnu našu.

 

Opet se kreće iz Beograda

Prema  informacijama koje stižu iz Haga, Ekspertni tim BiH koji čine pravnik Sakib Softić , američki profesor  prava David Scheffer i holandski advokat Phona van den Biesena danas su Haškom sudu u ime države Bih i žtrtava srpskog genocida  predali zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid. Presudom donesenom 26.2. 2007. prada je ostala uskraćena  i žrtve nezadovoljne.

Revizija presude protiv Srbije i C.Gore za agresiju i genocid, bez obzira na njen ishod,  je jedini put do pune istine i  posljednja linija odbrane nezavisne  i suverene države BiH. Ako srpski i hrvatski agresori, koji i dalje nastupaju dva protiv jednoga, probiju i tu barijeru, podjela BiH mogla bi ostati samo pitanje vremena.  A ukoliko  se to dogodi, onda je sve što se na ovom svijetu smatra svetim i neprikosnovenim do kraja upitno.  Pri tom ne smijemo  zaboraviti da je u Rs uz podršku Srbije agresija nastavljena mirnodopskim sredstvima i da traje do današnjih dana, da  u proteklih dvadeset godina od vremena agresije agresori nisu ničim pokazali da se kaju i traže oproštaj, već su nasuprot tome nastavili  vrijeđati žrtve agresije i genocida,  negirati zločine, počinioce najtežih zločina proglašavati nacionalnim herojima, nagrađivati ih i odlikovati i sa najodgovornijim od njih usko  sarađivati.

 

Već  par stoljeća Bosnom i Hercegovinom jašu i pobjednički barjak nose jahači apokalipse. Donose bol, razaranja i smrt. Tresu Balkan i prijete miru u Evropi. Dolaze nam iz najbližeg susjedstva ili se rađaju kao ljuta  guja u našim njedrima  i odgajaju na našem  tlu. Do jučer smo ih gledali u Miloševiću,  Tuđmanu, Karadžiću, Mladiću… Neko ih danas vidi u Izetbegoviću, Dodiku,Ivaniću, Ćoviću ,Ljubiću… neko u Šešelju, Nikoliću , Vučiću, Dačiću… Sa njima i među njima bilo je i evropskih državnika, lidera EU, a ovih dana pridružio im se i američki diplomata Jonathan Moor.  U posljednjoj beogradskoj verziji  predstavio nam se  kvartet  Nikolić, Vučić, Ivanić, Dodik,  ohrabren sponzorstvom Rusije i perfidno podržan od ljigavih  hrvatskih separatista  Čovića, Ljubića. I dok  oni odmaraju ili odu umjesto njih  nastupaju njihovi rezervni  jahači  ili neki  novi…u tenkovima ,migovima, sa  topovima, u streljačkim strojevima. Devedesetih godina prošlog vijeka Bogovima MZ i EU prinijeli su kao žrtvu  Prijedor,  Srebrenicu …, a ovih mjeseci i dana na lomači apokalipse su država BiH, njena istina i pravda,  njen suverenitet  i  teritorijalni integritet  i protagonisti  istine i pravde  -žrtve i porodice žrtava,  bosanske patriote, rodoljubi  i branitelji  njene  slobode i nezavisnosti.

Na Bosnu našu četiri jahača apokalipse opet  spremo jašu.  Nekad sami, nekad po dvojica, katkad trojica a sada sva četvorica…zajedno jašu na Bosnu našu. Donose bol, razaranmja i smrt. Da sve razore što u Bosni  život i dobrobit daje, da  smaknu, odnesu, sebi  namaknu.  Dvojac  Čović – Dodik  u kvartetu sa Vućićem i Nikolićem s jedne i  Lubićem i Tuđmanovim potomcima s druge starne granica, zidova i obala…

Srbi imaju pravo na genocid ?!

Smije li se i može li se ovo dogoditi igdje osim u BiH, srcu Evrope, na Balkanu,  u 21. stoljeću – da Srbija i Srbi, svi koji su u vlasti, na bilo kojim funkcijama, u bilo kojoj partiji,  malte ne bez izuzetka,  opravdavaju i brane  pravo na agresiju, pravo na  zatvaranje u logore, silovanje, ubijanje i istrebljenje nedužnih, pravo na  genocid nad Bošnjacima? Da li u ime morala koji se  sramno kao guba lijepi na obraz ovih i budućih generacija koje odrastaju u Srbiji i Rs ?!  Smije li se i može li se dogoditi da  pred očima cijelog svijeta, u srcu Evrope  punih 20 Dejtonskih godina  rastu i cvjetaju srpski fašizam i apartheid Rs? Smije li se i ovaj put dogoditi  kao prije 20 i kusur godina da svjetska pravda i Hag zažmire na jedno ili oba oka, opet  ostanu slijepi i nagluhi na vapaje umirućih, da smaknu  leševe nevinih Bošnjaka u bezdane savjesti, kao počinioci genocida u (ne) otkrivene  masovne grobnice  Bajine bašte, Tomašice … širom BiH ?!

Lično mislim, a  vjerujem da misle i mnogi od vas, da –  od kada je najavljeno podnošenje zahtjeva za  reviziju presude protiv Srbije za agresiju i genocid – organizovaniji i silovitiji napad na Bosnu i Bošnjake, kakav se događa ovih dana i intenzivira iz „kuće Mira“ u Beogradu, nije bio ni u vrijeme ratnih dejstava  u periodu 92-95. g prošlog vijeka. Sa  kojim argumentima i kakvim moralnim pravom  se može  pravdati najveći zločin počinjen u Evropi na kraju XX stoljeća?  Može samo u ime novog  genocida!!!

Čuvaj se Evropo!  Svojiim ćutanjerm i pasivnim odnosom dozvolila si i pomogla srpskom agresoru  da pobije što je pobio, siluje desetine hiljada  Bošnjakinja, protjera u svijet sa njihovih ognjišta  1,300.000 Bošnjaka, izvrši etničko čišćenje na pola bh teritorija, uspostavi i ojača genocidom stvorenu i na genocidu zasnovanu genocidnu Rs i sada izvršiocima genocida  omogućujete da  završe istrebljenje Bošnjaka i ohrabrujete ih za novi genocid.  Osvijesti se i vrati Evropo na pravi put. Pogledaj istini u oči. Prestani  podržavati srpske agresorske fašističke vlasti  Srbije i geniocidni režim Rs. Uskratite im svaku vrstu podrške i pomoći dok se ne odreknu osvajačkih pretenzija.  Ne tražite od žrtve kompromis sa zločincom. Ukinute Rs  i Srbiju vratite u njene prirodne granice. Primite BiH u EU bez uslovljavanja i dodatnih zahtjeva. Ne dozvolite rađanje i odgajanje novih izroda tipa Miloševića, Dodika,  Nikolića, Vučića, Dačića… Zaustavite i onemogućite  jahače apokalipse da Bosnom siju strah i smrt!

Genocidni pohodi jahača apokalipse

U posljednjih par stoljeća muslimani Balkana, posebno Bosne i Hercegovine i C. Gore, dijelom i Sandžaka padali su kao snoplje pod naletom jahača apokalipse, koji su dolazili sa Istoka i Zapada, sa ciljem da unište muslimane –  Bošnjake i zaposjednu njihov teritorij. Svi genocidi su vršeni po strategiji katoličke i  doktrini srpske pravoslavne crkve. Srpsko- Crnogorski osvajači od početka 17. stoljeća do danas kontinuirano vrše fizičko, duhovno istrebljenje i uništenje Bošnjaka po doktrini srpske pravoslavne crkve . U tom peridu nad Bošnjacima je počinjeno 10 genocida. U svakom od tih genocida desetine i stotine hjiljada Bošnjaka je ubijeno ili protjerano. Iz Beograda, Šapca, Užica, Sokola, Niša, Pirota, Vranja… su protjerani muslimani, koji su u njima bili većinsko stanovništvo. U njima su uništene sve džamije, bezistani, hanovi, tekije, turbeta, medrese, biblioteke…

  1. Prvi genocid se dogodio poslije Velikog Bečkog rata 1693- 1699.g. koji se vodio između Austro-Ugarske i Turske, u kojem su Turci izgubili  posjede Slavonije, Like, Krbave, Dalmacije, Boke- Kotorske, iz kojih su muslimani silom pokršteni ili protjerani, a njihovi vjerski i kulturni objekti uništeni.
  2. Na Badnje verče 1711. na prostorima C. Gore po Njegoševom geslu „Ožariće na ravnom, Cetinju- zaudara zemlja Muhamedom!“ provedena je „Istraga poturica“  u kojoj je ubijeno 1.000 muslimana. Njegoševe stihove u “Gorskom vijencu“  o ovom genocidnom „herojstvu“ nad Bošnjacima su sve generacije Titove Jugoslavije morale učiti napamet.
  3. Treći genocid nad Bošnjacima dogodio se 1804 – 1820. pod motom „Generalno trebljenje Turaka- muslimana”, u kojem su Karađorđevi ustanici samo u Sjenici ubili 5.000 staraca, žena i djece.
  4. Godine 1833.g. Srbija je dobila status vazalne autonomne kneževine unutar Otomanskog carstva. Tada su Bošnjaci iz Beograda, Užica, Sokola, Šapca… protjerani u Bosnu –  Bosanski Šamac, Orašje…
  5. Kada je Berlinskim kongresom 1878. Srbija dobila nezavisnost i proširila teritorij na Niški, Toplički, Vranjski okug, nastavila je s progonom muslimana Niša, Pirota, Vranja, Beograda, Šapca, Užica.. Npr. u Nikšiću su muslimani činili 98% stanovništva a tri godine kasnije su svi protjerani u Sandžak, Tursku (Anadoliju), Albaniju, Kosovo. Za 16 godina od 1862 do 1878.  u Beogradu, Nišu, Prokuplju, Pirotu, Kuršumliji… uništeno je na stotine džamija, sahat-kula, hanova, bezistana…
  6. Nakon Austro-ugarske okupacije BiH bošnjačka populacija je smanjena za 7% progonom Bošnjaka u Sanžak, Kosovo, Makedoniju…
  7. Sedmi genocid je počinjen nad bošnjacima Sandžaka i C.Gore. Počeo je prekrštanjem muslimana Plava i Gusinja, a svi koji su odbili primiti kršćanstvo pobijeni su. Za 10 dana prekršteno je 12.500 muslimana. Grupa od 850 je u bukagijama odvedena u Andrijevicu i streljana.
  8. Osmi genocid se dogodio osnivanjem Kraljevine SHS, a trajao je od 1919 do 1941.godine. Stradali su Bošnjaci Sandžaka i Hercegovine, a u Plavsko-Gusinjskom kraju nakon nasilnog prekštavanja ubijena je grupa od 450 odabranih. U Bijelom polju i Šehovićima je 7.11.1924. ubijeno 2.500 muslimana, a tokom 1925. u Tursku je iseljeno 50.000.
  9. Deveti genocid nad Bošnjacima dogodio se tokom II Svjetskog rata od 1941 do 1945.g. Stradali su Bošnjaci: Foče, Ćajnića,Goražda, Višegrada, Vlasenice, Srebrenice, Rogatice, u kojima je ubijeno više desetina hiljada Bošnjaka, a preživjeli su prebjegli u Sarajevo, Visoko, Mostar, B.Luku, Bos.Gradišku, Tuzlu, Brčko, Gradačac. Početkom 1943. stradali su Bošnjaci Ljubinja, Autovca, Bileće, Kulen Vakufa, Koraja, Višegrada, Rogatice, Goražda,  Ćajnića, Vlasenice, Srebrenice, Nevesinja , Foče, Prozora, Jablanice, Pljevlja, Ustikoline. Ubijeno je 103.000 Bošnjaka.
  10. Agresijom Srbije i C.Gore a potom i Hrvatske na BiH od 1992 -1995 ubijeno je 220.000 a protjerano preko 1, 3 miliona Bošnjaka, u cilju stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske. Bošnjaci su se prvi put vojno-organizovano suprostavili agresiji, ali su spriječeni da poraze agresore. Nepravednim Dejtonskim ugovorom državi BiH je oduzet status Republike, ukinut zakoniti ustav RBiH a nametnutim Dejtonskim ugovorom država podjeljena na dva entiteta, od kojih je jedan genocidna Rs. I nakon ovog genocida počinioci  genocida su nagrađeni instalranjem genocidne Rs na 49% bh teritorija.

Osvajačka srpska strategija za stvaranje Velike Srbije do Karlobaga i Virovitice sadržana je u nizu strateških dokumenata, počev od Kosovskog mita, preko Garašaninovog Načertanija, do četničke ideologije i Memoranduma SANU  koji su osvajačkoj genocidnoj ideologiju dali ideološku i duhovnu osnovu, koja im je i danas glavna pokretačka snaga.

Međunarodna zajednica na popravnom ispitu

Revizijom presude donesene 26.2.  2007. godine, kojom je Srbija proglašena odgovornom što nije spriječila genocid a ne zato što ga je počinila nad Bošnjacima  u BiH, Međunarodna zajednica oličena kroz Haški sud, našla se na popravnom ispitu- dobila priliku da okaje teški  grijeh prema žrtvama genocida i popravi  svoju veliku posljedičnu grešku. Gorka i teška  istina koja svjetsko javno mjenje proganja svih ovih posljednjih 10 godina,  ponovno udara na svijest, savjest i odgovornost najviše sudske instance u svijetu. Odgovornost na Haškom sudu je ogromna i veoma posljedična.

Pri  reviziji presude BiH protiv Srbije i C. Gore za agresiju i genocid prva stvar koju bi Haški sud morao da vidi, a koju prije 20 godina nije htio ili nije smio vidjeti, pred kojom je žmirio na jedno ili oba oka, je da su Srbija i C. Gora izvršile agresiju na BiH i na njenom širem području počinile genocid nad Bošnjacima, posebno bolno i  jezivio  u Prijedoru,  Podrinju, Srebrenici i, radi čega  moraju biti osuđen i kažnjeni. Svi u BiH, svi u Srbiji i Hrvatskoj, skoro svi na Balkanu, a mnogi  u Evropi i svijetu pouzdano znaju, a znali su i prije dva desetljeća , da je agresiju i genocide u BiH počinila Srbija sa Srbima u BiH. Počinile su ih regularne snage Srbije, pripadnici bivše JNA, Škorpioni… U mom gradu pripadnik JNA  u uniformi JNA je iz čista mira, pred svjedocima,  bez ikakva povoda  pucao u glavu svom sugrađaninju, samo za to što je bio musliman.  To je istina čista i nepobitna  ko sunce, koju su  uz hiljade izjava svjedoka, na hiljade  pisanih dokumenata, na hiljade otkrivenih masovnih grobnica, potvrdili brojni pojedinačni sudski procesi protiv individualnih zločinaca i zločinaca udruženog zločinačkog poduhvata,  počev od procesa Miloševiću, do ovih koji se tretiraju kao posljednji Karadžiću i Mladiću.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva iz rada Haškog suda Bošnjačka strana nema puno osnovanih razloga  vjerovati u potpuno pravedan pristup, jer je više puta bila iznevjerena presudama koje su bile više političke nego pravne prirode, pa se ni u ovom slučaju i u ovim okoklnostima ne može očekivati previše.

Kao odgovor na zahtjeve Bošnjaka da se dođe do istine i pravde,  bez koje se ne ide naprijed, srpski  fašisti  i hrvatski separatisti na sve načine pokušavaju Bošnjake podrediti  svojim isključivim interesima  podmeću  im kukavičije jaje,  optužuju ih za izazivanje krize  i  upućuju prijetnje koje nas vraćaju u devedesete godine prošlog vijeka. Bošnjaci nikad  nisu tvrdili da je BiH samo bošnjačka zemlja, niti su svojatali bilo koji dio bh teritorija kao samo svoj, već su uvijek poštovali svoje susjede i  težili unaprediti komšijski život, dok su Srbi i Hrvati vođeni  bolesnim ambicijama svojih vođa i ranije činili a pokušavaju  i danas da odvoje dijelove BiH kao samo  svoj terorij sa svojim neprikosnovenim pravom.  Za razliku od njih najveći broj Bošnjaka  uvijek  je bio i danas je za jedinstvenu, zajedničku multietničku BiH, kao zajednicu svih njenih naroda i građana, u kojoj bi  svi imali  jedanke dužnost i  jednaka prava.

Mnogi  odgovorni političari, iz različitih partija i naroda, pokušavaju reći da je za agresiju i genocide nad Bošnjacima kriva  samo ona Srbija iz 90-tih godina prošlog vijeka, što nije tačno. Kriva je i ova Srbija danas, jer  podržava genocidnu Rs, stoji  iza svega  i podržava sve što je počinila Srbija iz Miloševićeva doba, pa pravi i korake dalje, usko  sarađuje sa ratnim zločincima, nagrađuje ih i učestvuje u obilježavanju krvavih jubileja, koji su odnijeli na hiljade nevinih bošnjačkih života.

Ovaj put se Međunarodna  zajednica  svojom voljom ili silom prilika našla na popravnom ispitu, možda najvažnijem u histioriji postojanja pravde i međunarodnog  pravosuđa. Na Međunarodnoj zajednici  u BiH  predstavljenoj  sa OHR, Vijećom za implementaciju mira  i g.  Inskom  i  na MZ  zastupljenoj Međunarodnim sudom pravde u Hagu  je da pročuju , progledaju  i poprave ono što su 21 godinu nosili i nose na svojoj  nečistoj savjesti.  Da osude Srbiju za agresiju i genocide počinjene  92-95.  nad Bošnjacima  širom BiH, posebno  nemilosrdno i drastično u Podrinju i Srebrenici, i izreknu joj sankcije koje zaslužuje. Na MZ  je  isto tako , da bez odlaganje i čekanja, u četvorki  koja je krenula iz “kuće mira“ u Beogradu, prepozna četvoricu jahača apokalipse  i zaustavi ih u pokušaju da počine novi  12-ti genociud nad Bošnjacima.

Ako zahtjev BiH za reviziju Haške presude bude uredno prihvaćen i  procesiran stvoriće se pretpostavke da se sazna  puna istina o najvećem zločinu koji se dogodio u BiH, srcu Evrope, na pragu 21. stoljeća, a ako zahtjev BiH za reviziju presude bude zaustavljen  i odbijen  vratiće se kao bumerang,  i to prije svega onima koji su ga odbili. Kad- tad stići će ih izgovorene i neizgovorene kletve iz hiljada bosanskih mezara u kojima leže nevine žrtve srpskog genocida i suze Srebreničkih, Prijedorskih…  i drugih majki koje i danas u iskopinama masovnih grobnica posijanih širom Bosne traže svoje najmilije da ih dostojno isprate na onaj bolji svijet.

U Burlingtonu, 23. Februara 2017

Zijad Bećirević

Related posts

U Hrvatsku bi se zbog pandemije moglo vratiti čak 50.000 iseljenih

Editor

Dodik dobio po prstima iz EU, zato je malo “podvio rep”

Editor

Rezultati studije: BiH postaje zemlja staraca

Editor

Leave a Comment