Pogledi

U BIHAĆU OBILJEŽENA 26. GODIŠNJICA 5. KORPUSA ARBiH

banner

Peti korpus Armije RBiH osnovan je 21.10.1992. godine u Bihaću. Bio je djelo krajiških patriota i do kiraja rata ostao multietnički. Oslobodio je 6 bh gradova. U vrijeme formiranja imao je 10.152 borca, a do kraja rata porastao na blizu 20.000 boraca. Borio se protiv tri neprijatelja – vojske srpske Krajine, vojske Rs i secesionista Fikreta Abdića. Sjedište korpusa grad Bihać bio je u neprijateljskom obruču 1.201 dan, duže nego Staljingrad.

Jučer je u Bihaću obilježena 26. godišnjica Petog korpusa, kojoj su prisustvovali i na kojoj su govorili njegovi borci, ugledni i uticajni građani Unsko sanskog kantona. Godišnjici nije prisustvovao njegov slavni komandant brigadni general Atif Dudaković, koji je ponovno prisiljen da se na sudu brani od tempiranih optužbi.

26-ta godišnjica 5. korpusa ARBiH

U Bihaću je jučer obilježene 26. godišnjica od osnivanja slavnog 5. Korpusa ARBiH. Godišnjici su prisustvovali, a mnogi i govorili, pripadnici  5. korpusa, njegovi komandanti i politički lideri Unsko sanskog kantona. Svi oni su govorili o ulozi i značaju Petog korpusa u herojskoj borbi protiv agresora na BiH i doprinosu u oslobađanju zemlje, posebno  Bihaćkog okruga, koji je bio u okruženju srpskih snaga od početka rata 1992. godine. Posebno je istaknuto da 5. korpus ARBiH nije nastao voljom jednog čovjeka, već je  djelo Krajiških patriota. Peti korpus je nepune  4 godine bio  stub odbrane Krajine i Bosne i Hercegovine. Od prvog dana bio je i ostao multietnički, što mu daje poseban značaj.

U bihaćkom Domu kulture povodom 26. godišnjice Petog korpusa ARBiH održana je svećana akademija na kojoj je nastupio Gradski ženski hor sa nekoliko horskih pjesama,  od kojih je posebno pozdravljena “Bosno moja”. Istim povodom je upriličen svečani prijem kod premijera USK-a.

Formiranje Petog korpusa         

Peti korpus bio je jadan od sedam korpusa ARBiH. Formiran je 21.10.1992. godine u Bihaću. U vrijeme formiranja Peti korpus je imao 10.152 borca, a do kraja rata porastao je na blizu 20.000 boraca. U njegov sastav ušle su: 1. Bihaćka pješadijska brigada, 2. Bihaćka muslimansko-hrvatska pješadijska brigada, 1. Cazinska pješadijska brigada, 105. Bužimska pješadijska brigada, 101. Muslimanska brigada, 111. Bosanska pješadijska brigada, 1. Velikokladuška pješadijska brigada, 5. Bataljon vojne policije, 5. Mješovita artiljerijska brigada, 5. Inžinjerijska četa, 5.Tenkovska četa, 5. Mješovita lahka brigada, Odred za specijalna dejstva, 5. Logistika baze.

A prva brigada u sastavu V korpusa bila je 101. Samostalna muslimanska krajiška brigada, koja je formirana 9.4.1992. u selu Kovačevići – opština Cazin. Od postojećih odreda TO u Bihaću su 19.7.1992.g. nastale 1. i 2. Bihaćka pješadijska brigada. Avgusta 92. u Cazinu je osnovana 1. Cazinska, a 15.8.1992. g. 105. Bužimska krajiška pješadijska brigada, kasnije poznata kao 505 Viteška brdska brigada, koja je bila okosnica i elitna brigada ne samo V korpusa već i Armije RBiH. Ova brigada je formirana 19.2.1992, a njen prvi komandant bio je tada major Atif Dudaković. Aktivno učešće ove brigade ostalo je prepoznato u akcijama “Plamen 93“, „Gorica 03“, „Tigar- Sloboda 94“, „Sana 95“…

U vrijeme formiranja V korpus ARBiH od naoružanja je posjedovao: 1 tenk T-55, 2 topa 76 mm, 1 BOV, 3 minobacača, 1094 automatske  puške, 479 poluautomatskih pušaka (PAP),  152 puškomitraljeza, 120 mitraljeza, 48 snajperskih pušaka…

Zona odgovornosti Petog korpusa obuhvatala je cijelu Krajinu, gradove Bihać, Bos. Krupu, Cazin, Veliku Kladušu… Komandanti V korpusa ARBiH bili su: major Hajrudin Osmanagić (samo u vrijeme formiranja), general-major Ramiz Dreković i divizijski genal Atif Dudaković. Načelnik štaba bio je Mirsad Selmanović.  V korpus je vodio borbu sa vojskom srpske Krajine, vojskom Rs, secesionistima AP Zapadna Bosna Fikreta Abdića, koji su izdajnički sarađivali sa srpskim i hrvatskim vojno-političkim rukovodstvima. Posljedice Abdićeve izdaje i saradnje ni do danas nisu sasvim prevaziđene.

U toku dejstava Peti korpus je imao je 618 oficira, 829 podoficira, 8705 vojnika, što je činilo 10.152 borca.

Najznačajnije operacije Petog korpusa

Najznačajnije bitke V korpusa ARBiH su: “Munja 93”, “Grabež 94”, “Breza 94”, te operacije “Tigar- Sloboda 94” , “Pauk”,  “Pećigrad”, “Sana 95”…

U ofanzivi “Munja 93” 11.1. 1993. godine (kojoj je prethodila akcija “Oganj 92” izvedena oktobra 92, sa kojom je zauzeta kota Ćorkovaća), slabo naoružani, puzeći po snijegu, Bužimski vitezovi 105 Viteške brigade predvođeni Izetom Nanićem prodrli su na prostor Banjana u predjelu Cazinske krajine i zauzeli strateški važan položaj u trouglu  između Bužima, Bosanske otoke i državne granice. Operacija “Munja 92” bila je jedna od najznačajnijih pobjeda za BiH, a mozak  operacije bio je Izet Nanić, koji je januara 1996. posmrtno unapređen u čin brigadnog generala ARBiH.

Operaciju “Grabež 94” izvele su 25.10.1994.g.  jedinice V korpusa ARBiH. U operaciji je potpuno je razbijen Drugi krajiški korpus vojske Rs i oslobođen plato sa kasarnom Grabež, a kasnije oslobođena i sela u Ljutočkoj dolini.  Plato Grabež i kasarna više nisu nikad pale u ruke  neprijateljskih snaga. Operacija je značajno podigla moral boraca i naroda, a u njoj je zarobljeno mnogo oružja i opreme. U kasnijim operacijama su oslobođeni Ripač, Orašac i Kulen Vakuf.

Operaciju ” Breza 94”  vodio je 1. Krajiški korpus VRS predvođen Ratkom Mladićem protiv 5. korpusa ARBiH  – posebno  505. Bužimske brigade. Imala je za cilj slamanje Petog korpusa, a trajala je od 4.9. do 12.9. 1994.g. Okončana je pobjedom Petog korpusa, u kojoj se svojom hrabrošću posebno istakao Komandant 505. Bužimske brigade Izet Nanić.  U operaciji je zarobljen 1 tenk i velika količina naoružanja.

Jedinice Petog korpusa ARBiH su 4.8.1994. oslobodile Pećigrad, do tada najveće agresorsko uporište.

Poseban značaj imala je Operacija “Sana 95”. To je bila posljednja vojna operacija ARBiH. Odvijala se tokom septembra i oktobra 1995.g. Vođena je u sadejstvu sa Hrvatskom vojskom, koja je do tada uspješno okončala operaciju “Oluja”. Već sredinom 1995.  srpske snage Rs udružene sa snagama Republike srpske krajine i secesionističkim snagama Autonomne pokrajine Zapadna Bosna pod zapovjedništvom Fikreta Abdića pokrenule su veliku ofanzivu na Bihaćki okrug.  Operacij je počela 10.10.1995.g. Udruženim snagama agresora suprostavili su se 5. i 7. korpus ARBiH pomognuti jedinicama ARBiH “Crni labudovi” i Kakanjskom brigadom. U operaciji “Sana 95” oslobođeni su gradovi: Bosanski Petrovac, Ključ, Ličko Petrovo selo, gdje su se jedinice Petog korpusa spojile sa vojskom R Hrvatske.  U toku ove operacije Bihaćki okrug je deblokiran nakon blokade koja je trajala 1.201 dan, a oslobodilačke snage su stigle pred Sanski Most i osolobodile ga 12.10.1995.g.

Već 13.oktobra u Daytonu (Ohio) povedeni su mirovni pregovori između zaraćenih strana, kojima je prekinuta agresija na BiH, ali je na domak Prijedora i Banja Luke zaustavljeno i naporedovanje ARBiH.

Prošlosti se moramo sjećati, ali ne u njoj živjeti

Prošlosti se moramo sjećati, baštiniti je, ali ne u njoj živjeti. To je i poruka boraca Petog korpusa.  Moramo se sjetiti svakog borca.  Ni jedan učesnik V korpusa ne smije biti zaboravljen. Ne smijemo ni u jednoj mjesnoj zajednici sretati gladne borce i nezaposlenu djecu šehida. Našu djecu odgajati u ljubavi prema BiH, prema drugom i drugačijem, a ne prema bilo kojoj vrsti mržnje. Krajina je najživotvorniji dio BiH i ona će to uvijek biti. Samo nam treba više sabura i mudrosti, da smanjimo inat, pa će naša Krajina opet procvjetati.

Na svečanoj akademiji povodom 26. godišnjice Petog korpusa prisutnima je prikazan desetminutni film o Petom korpusu ARBiH, u kome je predstavljen ratni put korpusa. Tom prigodom izraženo je žaljenje i upućena poruka slavnom komandantu V korpusa brigadnom generalu Atifu Dudakoviću i njegovim saborcima, koji se nalaze u pritvoru na osnovu nove optužnice za zločine koji im se pripisuju, da će im se pružiti puna moralna i materijalna pomoć i izraženo uvjerenje da će se njihova nevinost dokazati. Pri tome je istaknuto da se vjeruje u institucije vlasti, ali im se mora i ukazati na nedosljednost, greške i promnašaje  koje čine.

Kao posebna težnja i  dužnost sviju u USK-u predstavljena je ideja da se u Bihaću izgrade centralno Spomen obilježje i Muzej Petog korpusa ARBiH. Idejno rješenje za spomen obilježje u liku “Pegaza“ u prirodnoj veličini prisutni su mogli vidjeti izloženo u holu. Izražena je i potreba da pored Monografije Petog korpusa, koja je promovisana 17.4. 2018.godine, svoje monografije urade i sve brigade Petog korpusa. Monografija odslikava ratni put Petog korpusa i daje odgovore na mnoga pitanja iz ratnog perioda. Potsjećamo da je Monografiju Petog korpusa izradiio tim na čelu sa Fadilom Hasanagićem, načelnikom Ratnog štaba Petog korpusa.

Kako bihaćki mediji obavještavaju, pripadnici boračkih organizacija u svakom gradu kantona položili su cvijeće na šehidska spomen obilježja i na prikladan način, svečano i dostojanstveno obilježili ovaj veliki krajiški i b-h jubilej. Bilo je to za mnoge i bolno sjećanje na najbolje sinove Krajine, koji su za odbranu Domovine Bosne i Hercegovine položili svoj živoz.

U isto vrijeme dok se odvijaju ovi događaji  grad Bihać i njegove građane potresa  teška migrantska kriza, koju zemlje EU neodgovorno prenose i prevaljuju na nepripremljeno stanovništvo i institucije Unsko sanskog kantona, koji  nema ni prikladne smještajne kapacitete ni sredstva da podmiruje potrebe sve većeg broja migranata koji dolaze na ovo područje.

Odbranom Krajine i BiH u Petom korpusu A RBiH rođeni su brojni heroji novog vremena, kojih će se uvijek sjećati,  a o njima i njihovom herojstvu pričati  ne samo Krajišnici. Samo neki od njih su  Izet Nanić, Hamdija Abdić zvani „Tigar“ …

Peti korpus Armije RBiH s pravom zovu “Sila nebeska“. O njemu će se širom Krajine, ali i diljem Bosne i Hercegovine, pričati priče,  pisati knjige, obilježavati i slaviti njegove velike pobjede i jubileji.

Burlington, Oktobra 22.2018                                                   Zijad Bećirević

Related posts

IFIMES: Dodik i Đukanović destabilizirajući faktor na Balkanu i Evropi?

BHD Info Desk Administrator

(Video) Zašto ljudi odlaze iz BiH? – Izbor između sigurnosti i mitomanije

BHD Info Desk Administrator

Analiza: Zbog autokrata na vlasti dolazi li nam balkansko proljeće?

Leave a Comment