BiH dijaspora

BOSANSKA NACIONALNA MANJINA U AUSTRIJI

banner

„Pojam nacionalna manjina odnosi se na grupu koja je brojčano manja od ostalog dijela stanovništva jedne drzave, koja se ne nalazi u dominantnoj poziciji, čiji članovi – kao državljani te države- posjeduju etničke, religijske ili jezičke posebnosti, koje se razlikuju od ostalog dijela stanovništva i koja pokazuje smisao za solidarnost za održavanje kulture, tradicije, religije i jezika.“ 1

Sa strane Bosanskog akademskog Društva u Austriji, čekali smo više od dvije decenije da pokrenemo inicijativu o priznavanju naše nacionalne manjine u Austriji. Naime, prvi put ovo pitanje postavio sam 1993. godine austrijskim vlastima, nakon priznanja šeste manjine u Austriji – Roma i Sinti. Tada mi je bilo rečeno da dođemo za 20 do 30 godina, kada se steknu bolji  uslovi.

Sada uočavamo da je sazrelo vrijeme i da većina ljudi i bosanskih organizacija u Austriji podržava ovu inicijativu.

Bit će dug i trnovit put, ali preuzeli smo obavezu da ga utabamo.

Poželjna bi bila i podrška državnih institucija države Bosne i Hercegovine, medjutim znajući kompleksnost političke situacije u kojoj se nalazi naša matična država , radovat će nas svaka podrška.

Zašto ovaj naš put:

Historijski razlog

Bosanci su jedina grupa iz bivše Monarhije kojoj status manjine jos uvijek nije priznat. Bosanci su sa 4 regimente u austrijskoj vojsci bili značajan faktor. Druga bošnjačka regimenta je bila regimenta sa najviše odlikovanja u kuk armiji. Vojno groblje u Lebringu u blizini Graca, u kojem lezi 805 Bosanaca svih vjeroispovijesti, svjedoči o tome da su Bosanci već duže od stoljeće krvno vezani za austrijsko tlo.  Kako reče bivši predsjednik Republike Austrije Dr. Adolf Schärf, koji je služio u II bošnjačkoj regimenti:

“ Mi Austrijanci imamo dobar razlog da budemo trajno zahvalni sinovima Bosne i Hercegovine”

Demografski razlog

Broj Bosanaca u Austriji već se bliži broju koju predstavlja ukupan zbir gradjana svih priznatih manjina u Austriji.

Mladi Bosanci predstavljanju (poslije Nijemaca, drugu) najbrojniju skupinu stranaca na univerzitetima Austrije

 

Privredni razlog

Priznanje statusa manjine pomaže obje države i Austriju i BiH . U Austriji utice na stabilan razvoj države, Bosni i Hercegovini da opstane kao multikulturna zajednica. 

Status manjine štiti privredno i kulturno dijasporu, otvara nova radna mjesta u Austriji te institucionalno jača veze sa maticom.

Priznanje statusa manjine otvara perspektivu mladima kako u zemlji tako i u državi prijema, čuva dijasporu od otudjenja te ih štiti i promoviše i kulturno i socijalno.

 

Biti priznat kao nacionalna manjina, znači prije svega dobiti potvrdu za vanredan doprinos razvoju historijskog, kulturnog i političkog života zemlje i društva. Austrijanci bosanskog porijekla, žele da se i dalje sigurno osjećaju i da ne budu izloženi bilo kojoj stigmatizaciji.  

Razdvojiti sjeme od kukolja znači i distancirati se od svih vrsta radikalizma, dali dolazio od vjerskog ili nacionalnog. Također je poštovanje zakona u zemlji u kojoj živimo pretpostavka zdravog odnosa sa okruženjem.

Bosanci su jedna od najvećih nacionalnih zajednica u Austriji i jedna od najbolje integrisanih zajednica u austrijsko društvo.

Ne smijemo dozvoliti da se ponovi «šaptom pade Bosna» na način da nam se naš kulturni trag, naša kulturna šarolikost, zametne – to nam unuci neće oprostiti.

Za to nam treba  zajednica, priznata nacionalna manjina, koja će njegovati naš jezik, kulturu, i koja će se brinuti o očuvanju bosanskog identiteta.

 

Do našeg uspjeha

Siradj Duhan

Related posts

Hanau: Nekoliko hiljada ljudi na dženazi Kurtoviću i Hashemiju

Editor

MLADEN PIKULIĆ, FOTOGRAF: Ja pripadam Bosni i Sarajevu i više nikome, a po određenju sam fotograf

POSLJEDNJI POZDRAV – ELHAD KARADŽIĆ (1963 – 2023): OTIŠAO JE NAŠ DOBRI I VRIJEDNI ELHAD

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment