Bosnia Appeal

U Ministarstvu sigurnosti BiH otvoren namjenski podračun za uplatu finansijske pomoći u borbi protiv virusa COVID-19

banner

Na osnovu zahtjeva Ministarstva sigurnosti BiH od 20.03.2020. godine, danas je Ministarstvo finansija i trezora BiH otvorilo namjenske podračune u okviru Jedinstvenog računa trezora BiH, za budžetska sredstava za borbu protiv koronavirusa COVID-19.

Na slijedećem linku Ministarstva finansija i trezora BiH nalazi se ista instrukcija sa detaljnim uputama za uplate: Uplata donacija za pomoć u borbi protiv virusa COVID-19.

VAŽNA NAPOMENA: Na osnovu Odluke Vijeće ministara BiH od 1.4.2020.godine, raspodjela pristiglih novčanih sredstava vršit će se isključivo na osnovu odluka Vijeća ministara BiH.  Također, Ministarstvo sigurnosti BiH će osigurati da pristup, odnosno uvid u pristigla sredstva, u svakom trenutku mogu imati i građani, donatori i mediji.

Nakon odluka Vijeća ministara BiH o načinu utroška sredstava, iste odluke će biti objavljene i dostupne domaćoj i inostranoj javnosti.

Preuzeto: Ministarstvo sigurnosti BiH

Uplata

Related posts

Austrija: Bivši Jugosloveni pokazali da mogu zajedno raditi velike stvari

MFS-EMMAUS nastavlja humanitarna akcija “BiH za Siriju”

Editor

Kanadsko-hrvatsko društvo iz Ontarija doniralo Livanjsku srednju školu

Editor

Leave a Comment