Moj stav Najčitanije Pogledi

Da li entitet RS treba biti ukinut?: Zbog toga važno je dobiti savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde

Savjetodavno mišljenje je opomena zaboravu da nije svemoćan, da se aktivno pamti, misli i djeluje. Ako je stigao dejtonski mir ne znaći da je država BiH postigla svoju svrhu. Bez istine i pravde koja prije svega podrazumjeva ukidanje entiteta Rs, BiH ne može postići imperativ svoje državne i društvene egzistencije. Samo postojanje entiteta Republike srpske, nakon niza Presuda za genocid tvorcima ovog zločinačkog projekta,  nagrada za izvršeni genocid.

Kontinuirano i sistematsko negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, kao dio smišljene politike rušenja države BiH, koju u dijaspori provode antibosanske diplomate plačene od države, a rade protiv nje, bitan je razlog za traženje savjetodavnog mišljenja od Međunarodnog suda pravde.

Zato je važno da se dobije savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde: da li entitet Rs treba biti ukinut nakon presuda za genocid od strane Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog krivičnog tribunala? Dobijanje navedenog savjetodavnog mišljenja je ispit i iskušenje ličnog i kolektivnog aktivizma u koje moraju biti uključene akademski, naučno-istraživački i materijalni kapaciteti bosanskohercegovačke dijaspore. Eliminacija zla, kakvo je entitet Rs, blagorodno je za sve narode i građane u BiH, posebno za bosanske Srbe. Dijaspora treba imati akreditaciju od države BiH da plemenitu ideju dobivanja savjetodavnog mišljenja konkretizuje kako bi svi građani BiH na cijeloj njenoj teritoriji bili istinski slobodni, te otvorili novu priliku za zajedničko kreiranje bolje države BiH. Savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde je zato univerzalna ideja i praksa čija realizacija treba ponuditi univerzalnu poruku da se genocid ne isplati, da tvorevina odgovorna za genocid ne može opstati.

Emir Ramić

Institut za istraživanje genocida Kanada

Related posts

Zahvaljujući velečasnoj Britanki počelo je izučavanje genocida u Srebrenici u srednjim školama Škotske

Urednik BiH Info Desk

Brisel: Dan OS BiH obilježen u sjedištu NATO-a

IGK od Facebooka traži da zabrani negiranje genocida u Srebrenici

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment