BiH dijaspora

Općina Orašje uspostavila interaktivnu platformu za lakšu komunikaciju sa dijasporom

banner

Općina Orašje uspostavila je interaktivnu platformu e-Dijaspora u sklopu koje su e-matičar i e-registar dijaspore. E-Dijaspora pruža učinkovit i kvalitetan servis za izdavanje izvoda iz matičnog ureda Orašje s mogućnošću dostavljanja na kućnu adresu u cijelom svijetu.

Osobe koje borave u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu, a čije se matične knjige vode na području Federacije BiH, izvode i uvjerenja iz matičnih knjiga mogu naručiti putem elektronskog obrasca „e-Matičar Općine Orašje.“ Izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih, uvjerenje o državljanstvu ili uvjerenje o slobodnom bračnom stanju mogu se dobiti putem elektronskog obrasca.

Traženi dokumenti bit će dostavljeni putem pošte, a pošiljke će se slati preporučeno s dostavnicom na adresu naznačenu zahtjevu. Uputstvo za popunjavanje elektronskog obrasca, te načina plaćanja se nalaze na web stranici e-matičara. Aktivnost e-Dijaspora podržana je kroz projekt Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.

Uspostavljanjem on-line interaktivne platforme e-Dijaspora Općina Orašje nastoji omogućiti što bolju suradnju i komunikaciju, te jačati veze prema dijaspori. Cilj  e-Dijaspore je izrada baze podataka pravnih subjekata porijeklom iz općine Orašje kako bi bila napravljena poveznica u području očuvanja tradicije, kulture i običaja, ali i pokrenuta gospodarska suradnja poduzeća iz cijeloga svijeta s lokalnim partnerima.

Izvor: www.orasje.ba

Related posts

IGK: Milanović i Plenković učestvuje u razbijanju BiH

Urednik BiH Info Desk

Kako su Bosanci koji žive u Berlinu ispratili Vedada Ibiševića?

Urednik BiH Info Desk

Koronavirus otkazao manifestaciju promocije književnog stvaralaštva pisaca iz dijaspore

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment