Pogledi

Korupcija u FBiH ima obrise organiziranog kriminala

banner

Korupcija s kojom se susreću poslovni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine je učestala pojava i kao takva predstavlja veliku prepreku poslovanju i ekonomskom razvoju, poručeno je danas na konferenciji za medije Udruženje poslodavaca Federacije BiH o predstavljanju dosadašnjih rezultata projekta “Poslovanje bez korupcije”.

Projekat “Poslovanje bez korupcije” realizira se u okviru krovnog projekta “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, a koji provode Centri civilnih inicijativa (CCI), kao glavni implementator te Transparency International BiH (TIBiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao partneri na projektu. Projekat je podržala Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Koordinator projekta Husein Al-Baldawi predstavio je dosadašnje projektne aktivnosti odnosno, analizu rezultata ankete o percepciji, učestalosti i oblicima korupcije u realnom sektoru FBiH.

“Cilj projekta je doprinijeti smanjenju prostora za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti, ali i izloženosti samih poslodavaca korupciji. Projekte aktivnosti koje su do sada realizovane, a koje su planirane za narednih godinu dana odnose sa na izmjenu postojeće legislative koja na neki način podstiče korupciju, potom uspostavu javnih registara, uspostavu web platforme za prijavu korupcije, besplatnu pravnu pomoć našim članicama, pružanje neophodnih informacija o korupciji i edukaciju našeg članstva”, kazao je Al-Baldawi.

Istakao je da je Udruženje poslodavaca Federacije BiH provelo prvu anketu od planirane tri o korupciji u realnom sektoru FBiH.

“Na uzorku od 102 poslovna subjekta iz deset sektora iz cijele Federacije BiH došli smo do realne slike o korupciji koja se najčešće javlja u interakciji javnog i privatnog sektora. Na pitanje o korupciji kao prepreci u poslovanju, čak 89 posto ispitanika je odgovorilo da je ona vrlo važan problem, a osam posto da je važan problem, samo dva posto je indentifikovalo korupciju kao manje važan problem. Ovakvi podaci jasno ukazuju na duboku ukorijenjenost korupcije u realnom sektoru, što se u konačnici odražava i na samo poslovanje”, rekao je Al-Baldawi.

Napomenuo je kako rezultati ankete jasno pokazuju da korupcija predstavlja veoma veliku prepreku u poslovanju u FBiH.

“Na pitanje da li ste imali slučaj traženja mita od strane uposlenika u javnom sektoru u posljednjih 12 mjeseci, čak 70 posto ispitanika je odgovorilo sa ‘da’, a 30 posto sa ‘ne’”, kazao je Al-Baldawi, te dodao:

“Što se tiče načina davanja, odnosno traženja mita, samo jedan posto ispitanika je odgovorilo da su sami ponudili mito uposleniku u javnom sektoru, šest posto da je državni službenik eksplicitno tražio mito, a ono što je zabrinjavajuće je da je u 30 posto slučajeva državni službenik na neki način dao do znanja da očekuje mito, a u 33 posto slučajeva državni službenik je putem treće osobe uputio zahtjev za mito. Ovaj podatak da je državni službenik posredstvom treće osobe tražio mito jasno ukazuje na obrise organiziranog kriminala”, rekao je koordinator projekta.

Napomenuo je kako je analiza pokazala da postoji nekoliko razloga davanja mita.

“U ispitanom uzorku, od 12 posto kompanija mito je tražen kako bi se ubrzao određeni postupak koji se vodi pred javnim institucijama, a sedam posto za okončanje postupka, šest posto za smanjenje troškova vezno za postupak, pet posto za dobivanje informacija o postupku, 31 posto za osiguranje boljeg tretmana kompanije, a devet posto su ostali razlozi”, kazao je Al-Baldawi.

Naveo je da mito traže zvaničnici sa svih nivoa vlasti.

“Što se tiče uposlenika u javnom sektoru koji su tražili mito, 33 posto ispitanika je odgovorilo da je mito tražio opštinski, gradski, kantonalni, odnosno federalni službenik, dva posto članovi vlade kantonalne ili entitetske, 12 posto inspekcijski službenik, sedam posto carinski službenik, tri posto policijski službenik i 13 posto državni službenik”, rekao je Al-Baldawi.

Naglasio je da je jedan od zaključaka njihove analize da je korupcija s kojom se susreću poslovni subjekti u Federaciji BiH učestala pojava i da predstavlja veliku prepreku poslovanju i ekonomskom razvoju.

“Korupcija je prisutna u svim porama društva, pa tako i u ekonomskoj sferi i njeno prijavljivanje je na nedopustivo niskom nivou. Analiza oblika i načina sprovođenja koruptivnih radnji jasno ukazuje da korupcija u FBiH ima obrise organiziranog kriminala koji uključuje i posrednike van javnog sektora. Najkorumpiraniji uposlenici u javnom sektoru identifikovani su kao opštinski, kantonalni, odnosno federalni službenici, inspektori i carinski službenici. Također nije zanemariva ni korupcija među samim privrednim subjektima” kazao je Al-Baldawi.

Istakao je stoga da je potrebno suštinski mijenjati zakonski okviru kako bi se spriječile koruptivne radnje te kako bi se smanjio prostor da državni službenici budu izloženi korupciji, dodajući da bi zakoni trebali biti usklađeni sa evropskim zakonima i najboljim praksama.

U okviru projekta planirano je da krajem ovog mjeseca u probni rad bude puštena web platforma “Poslovanjebezkorupcije.ba” na kojoj će postojati mogućnost anonimne prijave korupcije, besplatno pružanje pravne pomoći članicama u vezi borbe protiv korupcije te pregled svih propisa i zakonskih akata koji se odnose na korupciju.

A.A.

Related posts

Javno pismo Bosanke iz kampa u Siriji vlastima u BiH: Ruke naše djece ne drže oružje, mi smo u logoru

Copo Sejo

Analiza: Dodik juri u direktan sukob sa NATO-om!

POGLED IZ AMERIKE: ZAKAŠNJELA SCHMIDTOVA NOVOGODIŠNJA ČESTITKA

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment