BiH dijaspora

Turku: Konzularni dan u Finskoj

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu održat će u subotu, 17. aprila 2021. godine u periodu od 10 do 16 sati, konzularne dane u mjestu Turku, Finska, u prostorijama Bosanskog kulturnog Centra u Finskoj. Centar se nalazi u ulici Nisse Kavon katu 3.

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade BiH u Stockholmu će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

– akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH,

– prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,

– vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjave, i dr.), kao i vršenje drugih konzularnih radnji.

IZRADA NOVIH PUTNIH ISPRAVA

Da biste podnijeli zahtjev za izradu novih putnih isprava, potrebno je poslati na e-mail Ambasade BiH u Stockholmu: akarahodza@mvp.gov.ba (skenirane) ili putem pošte na našu adresu Embassy of Bosnia and Herzegovina, BOX 7102, 103 87 Stockholm (kopirane, najkasnije do 14. aprila 2021. godine) sljedeće dokumente:

– kopiju pasoša/putovnice Bosne i Hercegovine koji se mijenja; ukoliko je putna isprava istekla, potrebno je poslati kopiju važeće bh. lične karte. Ukoliko lice ne posjeduje bh. važeću ličnu kartu, potrebno je dostaviti rodni list i uvjerenje u državljanstvu BiH ne starije od 12 mjeseci,

– kopiju o regulisanom boravku u Finskoj (važeća boravišna dozvola),

– rodni list i uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (za maloljetna lica),

– broj telefona,

– kopiju dokaza o uplati konzularne takse (u cijenu je uključena poštarina od 15 EUR za dostavu nove putne isprave BiH):

  • 144 EUR za punoljetna lica (putna isprava/pasoš)
  • 93 EUR za maloljetna lica od 3-18 godina ili (putna isprava/pasoš)
  • 88 EUR za maloljetna lica do 3 godine (putna isprava/pasoš).

Uplate se vrše na račun Ambasade BiH u Stockholmu:

Bankgiro kod Handelsbanken broj 6137-811-625788 Swift: HANDSESS

IBAN: SE 136 0000000000 811625788

Svu navedenu dokumentaciju, koja je poslana putem e-maila ili pošte, obavezni ste donijeti u originalu na uvid prilikom dolaska na konzularne dane!

OVJERE DOKUMENATA (PUNOMOĆ, IZJAVA, NASLJEDNIČKA IZJAVA, SAGLASNOST RODITELJA I SL.)

Za ovjeru potpisa na ispravi (punomoć, izjava, nasljednička izjava, saglasnost roditelja i sl.) u prostorije Udruženja potrebno je donijeti:

– ispravu na kojoj treba ovjeriti potpis. Treba da bude čitko napisana ili u štampanoj formi (obrasce možete naći na web stranici Ambasade)

– važeću putnu ispravu BiH ili CIPS-ovu ličnu kartu BiH

– dokaz o uplati konzularne takse. Konzularna taksa za ovjere dokumenata iznosi:

  • Izjave, potvrde, povrde o životu i sl. – 26 EUR
  • Punomoć – 11 EUR
  • Ovjere kopija – 6 EUR (prva strana, svaka sljedeća 3 EUR)
  • Ovjera saglasnosti roditelja – 16 EUR

Uplate se vrše na račun Ambasade BiH u Stockholmu:

Bankgiro kod Handelsbanken broj 6137-811-625788 Swift: HANDSESS

IBAN: SE 136 0000000000 811625788

Za sve dodatne informacije, pitanja i provjere prethodno kontaktirajte Ambasadu BiH u Stockholmu, svakim radnim danom 10 do 12 sati, putem telefona +46 (0)8 440 05 40 (pritisnuti opciju 1, administrativne usluge) ili putem e-maila: akarahodza@mvp.gov.ba.

MVP BiH

Related posts

Od 03. juna kreće direktna aviolinija Sarajevo – Berlin

BHD Info Desk Administrator

Njemačka: Adis Ahmetović postao jedan od najbližih saradnika pokrajinskog premijera Stephana Weila

BHD Info Desk Administrator

Florida: Slobodan Janjuš čestitao Sarajevu osvajanje Kupa BiH

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment