BiH dijaspora

Izašla iz štampe knjiga “Pamćenja i opomene”, autora Dr. Emira Ramića

banner

Institut za istraživanje genocida Kanada {IGK} informiše javnost da je 
povodom 20 godina rada dr. Emira Ramića, direktora IGK, 26. godišnjice 
od genocida u Srebrenici i 29. godine od početka genocida u Prijedoru 
izašla iz štampe knjiga “Pamćenja i opomene”, autora Emira Ramića u 
izdanju IGK.

Emir Ramić više od 20 godina radi na planu istraživanja genocida, 
ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti, borbe za ljudska prava i 
slobode i borbe za istinu, pravdu i kulturu sjećanja. Radi se o 
udžbeniku historijskog sjećanja u sedam poglavlja sa preko 200 tema iz 
oblasti kulture sjećanja i ljudskih prava i sloboda. Svojevrsna 
hronika borbe za istinu i pravdu sa jedinstvenom mapom genocida nad 
Bošnjacima. Sedam poglavlja knjige su: Naučna istraživanja, “Smrtopisi 
genocida nad Bošnjacima”, Izbor iz intervjua, “Besjede”, Slovo o 
knjigama, Hronika borbe za istinu i pravdu, Eseji, pisma, poruke, pouke.

Predgovor je napisao akademik Abdulah Sidran.
Abdulah Sidran je napisao: “Nalazimo se pred djelom jednog od 
najvažnijih bošnjačkih intelektualaca s pocetka 20. stoljeća. U našim 
naučnim i publicističkim edicijama nismo imali ovakvu knjigu, da je na 
tako malom prostoru kazano tako puno. Djelo Emira Ramića je uistinu 
šire od svih institucionalnih adresa na kojima je davao svoj nesebični 
doprinos, u profiliranju kulture sjećanja, u borbi za istinu i pravdu 
o genocidnoj agresiji, u organiziranju i stasavanju 
bosanskohercegovačke dijaspore, u borbi za bosanski jezik i obrazovne 
programe, u kulturnom pregalaštvu i didaktičkoj produkciji, a nadasve 
u svjedočenju jednog vanserijskog, bezmalo hroničarskog aktivizma, u 
praćenju i tumačenju aktuelnih događaja. Pred nama je djelo jednog 
naučnika, jednog publiciste, jednog aktiviste, jednog menadžera i 
lobiste… Sve u jednom jedinstvenom Bošnjaku, koji je u posljednjih 
dvadeset i više godina ostavio nekoliko hiljada pisanih i 
aktivističkih tragova, a taj rad bi, u objektivnim okolnostima, 
zavređivao jednu naučnu konferenciju, sa nekoliko tematskih cjelina. 
…Možda baš u onim tematskim okvirima kako su data poglavlja u ovoj 
knjizi, uz doprinose koje je Emir Ramić imao u okviru institucija koje 
je graditeljski podizao”.

Akademik prof. dr  Suad Kurtćehajić je napisao Uvod u poglavlja.
Suad Kurtćehajić je napisao: “ Emir Ramić je napisao svojevrsnu 
genocidografiju, mapu ili kartu genocida sa osnovnim podacima. To su 
elementarne lekcije bez kojih više nema ni patriotske kulture ni 
antifašiastičke higijene u bošnjačkom narodu i općenito u 
bosanskohercegovačkom društvu, ali i šire. U proteklih dvadeset godina 
Emir Ramić je pod agendom Naučnih istraživanja objavio preko 700 
naslova, od ozbiljnih naučnih radova, do historiografskog tretmana 
godišnjica zločina i važnih događaja, ali i pravovremenih reakcija na 
aktuelne događaje koji su zadirali u pitanje ratnih zločina i tretmana 
pravosudne i povijesne istine. Emir Ramić je napravio most između 
naučnog tretmana tema iz oblasti kulture sjećanja i potreba savremenog 
trenutka da se ova važna oblast ne prepusti trivijalizaciji i 
nepismenosti”.

Akademik prof. dr . Ferid Muhić je napisao recenziju.
Ferid Muhić je napisao: “ U svom djelu Emir Ramić na svim poznatim 
činjenicama rekonstruiše autentiču istinu o agresioji Srbije i Crne 
Gore s jedne strane i Hrvatske s druge strane na Bosnu i Hercegovinu. 
Na 221 stranici djelo Knjiga pamćenja i opomene, predstavlja jedan nov 
metodološki pristup koji rekonstruiše integralnu istorijsku istinu, 
spašavajući je od zaborava i posebno, od bezbrojnih faksifikata. 
Etički fundirana, ova knjiga sadrži i snažnu mobilizirajuću poruku 
koja kroz upozorenje Bošnjacima, opominje demokratsku i pravdoljubivu 
javnost cijelog svijeta na zločine koji su pod plaštom istine i pravde 
počinjeni u Bosni i Hercgovini, ali koji se, takođe, svakodnevno 
događaju i planiraju u budućnosti u mnogim dijelovima svijeta”.

Related posts

Šesti po redu “Dani dijaspore” u Živinicama održat će se u posljednjoj sedmici decembra 2021. godine

Urednik BiH Info Desk

Filmska ispovijest mlade Tuzlanke: Zašto sam napustila BiH i otišla u Njemačku

Editor

Bajram među Bošnjacima u dijaspori: Impresivni bajramski prizori u Stuttgartu

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment