Pogledi

Milora Dodik: Odbacujem sve zaključke komunikea PIC-a, oni ne postoje

banner

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom, specijalnim izaslanikom SAD-a kazao je da sastanak nije donio posebne rezultate.

„Ali imali smo priliku da razjasnimo neka pitanja. Hoću da kažem da mediji pišu da se održava neka sjednica PIC-a, postavlja se pitanje ko je ovlastio te zemlje, a znamo da Rusija ne sudjeluje. Njihov dolazak je iskorišten za različite sastanke na različitim nivoima. 

Mi moramo uporno ponavljati da Savjet sigurnosti nije imenovao ni jedno lice za visokog predstavnika, pa onda ne postoji ni OHR. Bilo je ocjena na tim sastancima da su oni svjesni da postoji kriza, ali da je osnovna krivica u bh. političarima, a drugi da su krivi medijatori. 

Osnovno pitanje ostaje i dalje funkcioniranje organa u BiH. I dalje ostaje na snazi odluka iz RS-a sve dok se ne povuče nametnuta odluka. Nemoguće je da bilo ko optuži narod i čitavu jednu republiku kao genocidnu i to ne može ostati u javnosti, a da se proganjaju oni koji tvrde da nije to tako.

Vi jednu temu pravite tabuom, jer je neki stranac tako poželio. Mi u BiH možemo eventualno sjesti i govoriti o toj temi, i donijeti neka rješenja“, kazao je Dodik, napominjući da odbacuje sve navode komunikea PIC-a.

Dodao je i da se već duže vremena postavlja pitanje o raketama ‘Luna’, koje se moraju uništiti.

„Ja sam smatrao da se pristupi uništavanju tih sredstava, jer bi moglo doći do štete po građane. Tako da ne bi bilo nikakvih špekulacija vodio sam se koristima RS-a. Ja ne odlučujem o Skupštini RS-a, ali to se u javnosti tako predstavlja. Ovo su političke, a ne ratne inicijative o prijenosu nadležnosti. Pa i ako bi neko napao RS mi ćemo se politički braniti. Imamo način da se branimo, a žao mi je što u RS-u imamo one koji se jače od ovih iz Federacije bore. RS ima pravo na vojsku, sud i tužilaštvo, ima pravo da ima nadležnost nad fiskalnim sistemom. I sve je to funkcioniralo do 2006., a zahvaljujući visokom predstavniku to je sve ukinuto. To nije izraz volje onih koji su donosili te odluke“, kazao je Dodik.

Dodao je da oni koji najavljuju sankcije, samo neka idu svojim putem, ali da im takva priča više ne pije vode.

Komunike PIC-a: Nema povlačenja iz sporazuma o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu

Politički direktori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) sastali su se 7. i 8. decembra 2021. godine kako bi razmotrili stanje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir, koji i dalje predstavlja temelj za stabilnu, sigurnu i prosperitetnu Bosnu i Hercegovinu (BiH). Upravni odbor PIC-a podsjetio je sve strane na njihovu obavezu da u potpunosti poštuju Opći okvirni sporazum za mir, sve njegove anekse i odluke visokog predstavnika. Upravni odbor još jednom je potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu BiH kao jedinstvene i suverene države, koja se sastoji od dva entiteta.

Upravni odbor je ponovio da entiteti nemaju pravo na otcjepljenje od BiH i da oni pravno postoje samo na osnovu Ustava BiH. Upravni odbor je podsjetio vlasti u BiH da je Ustav BiH sastavni dio Općeg okvirnog sporazuma za mir i da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i  obavezujuće i moraju se provoditi. Upravni odbor je još jednom potvrdio svoju punu podršku visokom predstavniku u osiguranju punog poštivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH i provođenju njegovog mandata u skladu sa Aneksom 10 i odgovarajućim rezolucijama Vijeća
sigurnosti UN-a, što ostaje nepromijenjeno.

Upravni odbor je podvukao da međunarodna zajednica i dalje zadržava potrebne instrumente za osiguranje provedbe Općeg okvirnog sporazuma za mir. Naglasio je potrebu za punom implementacijom programa 5+2, što je i dalje uvjet za zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Upravni odbor PIC-a osuđuje radnje koje je poduzela vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, a koje ozbiljno podrivaju daytonski okvir i narušavaju stabilnost u BiH i regiji. Vlasti u Republici Srpskoj najavile su i mjere koje bi – ukoliko bi se provele – značile poništavanje 26 godina reformi u provedbi mira, koje su važne i za proces priključivanja EU. Upravni odbor PIC-a
upozorava da usvajanje Zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika o donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavlja kršenje kako Aneksa 4 tako i Aneksa 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir. Nadalje, usvajanjem Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ne samo da se krši Aneks 4,
onemogućava efikasan odgovor na pandemiju covida-19 nego se također BiH još više udaljava od usklađenosti sa standardima EU, među kojima je i postojanje jedinstvenog ekonomskog
prostora. 

U vezi sa najavom mjera jednostranog povlačenja Republike Srpske iz sporazuma o prenosu nadležnosti na državu, između ostalog u oblastima odbrane, indirektnog oporezivanja i pravosuđa, Upravni odbor PIC-a naglašava da ne može biti jednostranog povlačenja iz sporazuma o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu. Upravni odbor PIC-a dijeli zabrinutost koju su izrazili MMF i Svjetska banka o ozbiljnim posljedicama koje takvi potezi imaju po budžete organa vlasti, pristup sredstvima, te međunarodne projekte pomoći. Potezi koje poduzima bilo koja strana, a kojima se ugrožava Opći okvirni sporazum za mir, imat će posljedice.

U svjetlu tih dešavanja, Upravni odbor PIC-a ponovio je svoju punu podršku i opredijeljenost za blisku saradnju sa visokim predstavnikom u vršenju njegovog značajnog mandata kao i za
njegove izvršne ovlasti, te pozdravio njegov angažman sa političkim liderima Bosne i Hercegovine na ispunjavanju programa 5+2, uključujući i formiranje radne grupe za državnu i vojnu imovinu.
Upravni odbor PIC-a ponovio je da svako ugrožavanje državnih institucija, ili pak pokušaji narušavanja funkcionalnosti tih institucija, utiču na stabilnost BiH, kao i njenih entiteta i Distrikta Brčko.

Upravni odbor PIC-a poziva sve lidere da grade atmosferu međusobnog povjerenja te da se uključe u dijalog, između ostalog i tako što će odmah prestati sa retorikom podjela i eskalacija te destabilizirajućim političkim aktivnostima ili odlukama, što izaziva uznemirenost među građanima i podriva mir i stabilnost u zemlji i u cijeloj regiji. Upravni odbor PIC-a dalje je pozvao sve izabrane i imenovane predstavnike iz Republike Srpske da se vrate u institucije na državnom nivou bez daljeg odlaganja i angažiraju na reformama koje su neophodne za napredak Bosne i Hercegovine, između ostalog i na njenom evroatlantskom putu. 

Upravni odbor PIC-a također je pozvao sve političke lidere da iskorijene korupciju koja ozbiljno ugrožava institucije, sprječava razvoj i podstiče odlazak ljudi iz BiH, posebno mladih. Ne smije se dopustiti da još jedan izborni ciklus prođe bez jačanja integriteta i poštenijeg izbornog procesa, te bez davanja jednakih prilika svim građanima da se kandidiraju za najviše funkcije u
ovoj zemlji. Upravni odbor PIC-a je izrazio svoju punu podršku naporima koji se odvijaju u vezi s ustavnom i izbornom reformom. Nadalje, Upravni odbor PIC-a pozvao je stranke iz Federacije BiH da vrate povjerenje, otklone nefunkcionalnosti i u potpunosti provedu rezultate izbora iz 2018. godine.

Upravni odbor PIC-a održat će svoj sljedeći redovni sastanak 7. i 8. juna 2022. godine.

(Predstavnici Ruske Federacije nisu sudjelovali na sastanku političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održanom 7. i 8. decembra 2021. godine, te se stoga nisu pridružili ovom Komunikeu)

Patria

Related posts

Božidar Proročić sa Cetinja: Negiranje genocida u Srebrenici, nastavak politike fašizma

Editor

POGLED IZ AMERIKE: MJESEC DANA SMRTNE AGONIJE PALESTINE

Copo Sejo

POTVRĐENO IZ CIK-A Postoji sumnja da je određeni broj birača neko lažno prijavio da će glasati van BiH

Leave a Comment