Kultura

Balkanska pjesnička unija: KONKURS – POEZIJA GODINE 2020 (treći ciklus)

banner

Udruženje za kulturu-Nova svjetlost (KNS) pokreće inicijalni projekat za saradnju balkanskih pjesnikinja i pjesnika – „Balkanska pjesnička unija“, na inicijativu Žane Coven (Italija), Ivana Gaćine (Hrvatska) i Ibrahima Osmanbašića (BiH) – koji će činiti Organizacioni odbor Međunarodne književne manifestacije- „Poezija godine – 2020“. Konkurs će se odvijati u tri ciklusa: 1) 01.04. – 30.06; 2) 01.07–30.9; 3) 01.10.–1.12.2020.g., a dodjela priznanja bit će upriličena do kraja godine.

CILJEVI MANIFESTACIJE SU:

– afirmacija balkanskog poetskog stvaralaštva;

– promocija umjetničkih vrijednosti u poetsko-pjesničkom izražaju;

– regionalna književna saradnja na polju poezije;

– međunarodna pjesnička saradnja.

U skladu sa odlukom Organizacionog odbora (Broj: BPU-01-01-20, od 31.03.2020.god.) raspisuje se:

KONKURS

POEZIJA GODINE–2020.

za prijavu reprezentativnih autorskih radova za učešće u programu manifestacije

III ciklus: 01.10.–01.12.2020.god.

Uvjeti za prijavu:

I) OPĆI UVJETI:

A) Autorski rad/radovi (pjesme)

1. da je rad /pjesma reprezentativna

2. rad može biti objavljivan– u štampanoj ili virtuelnoj formi; kao i nagrađen i pohvaljen;

3. da tekst ne sadrži vulgarizme; po bilo kojoj osnovi;

4. da tekst nije uvrijedljivog sadržaja;

5. da rad zadovoljava temeljne estetske i umjetničke norme.

B) Broj i obim radova:

a) maksimalno dvije pjesme;

b) obim – maksimalno do 60 stihova.

c) očekuje se misaona i ljubavna poezija

C) Podaci o autoru:

1. ime i prezime

2. godina rođenja

3. grad i država stanovanja

4. kontakt telefon

6. email

6. kraća biografija

7. prigodna fotografija

II) KATEGORIJE

A) lokalitet – bez ograničenja

B) starosna dob – sve osobe starije od 18 godina.

C) jezik:

1. da je tekst napisan na jednom od jezika: hrvatski, srpski, crnogorski i bosanski;

2. u obzir dolaze i slovenački te makedonski jezik, kao i jezici nacionalnih manjina, kao što su romski, albanski, mađarski, talijanski i sl., ali tada uz original treba biti dostavljen i kvalitetan prepjev;

3. rad se šalje na latinici ili ćirilici, s time da će biti preslovljen i objavljen latiničnim pismom pošto je konkurs međunarodnog karaktera.

III) ROK ZA SLANJE RADOVA

– putem e-maila: balkanskapjesnickaunija@gmail.com

Konkurs je otvoren do 1.12.2020. godine. (III ciklus)

IV) SELEKCIJA RADOVA

– Izbor prispjelih radova za uvrštavanje u zajedničku zbirku izvršit će stručni žiri, koji će biti anoniman do objavljivenja rezultata, najkasnije do 20.12.2020.godine na portalu www.kns.ba

– Radovi autora koji ne zadovoljavaju uvjete javnog poziva neće biti razmotreni.

– Izabrani radovi se plasiraju u uži izbor za predviđene nagrade i priznanja.

– Izabrani radovi se uvrštavaju u zajedničku zbirku (u elektronskoj i/ili štampanoj formi), s time da će elektronska biti besplatna, dok će se štampana plaćati (samo tko želi štampani primjerak),

– Autorima izabranih radova u kvalifikacionim ciklusima bit će ponuđeno članstvo u „Balkanskoj pjesničkoj uniji“.

– Isti autori mogu aplicirati za svaki ciklusa sa po dvije reprezentatitvne pjesme.

– Autori kada obavljaj funkciju člana žirija ne mogu aplicirati radove u tom izbornom ciklusu.

V) DODJELA NAGRADA I PRIZNANJA

– Sve informacije u vezi završnog programa i dodjele nagrada i priznanja bit te naknadno javno objavljene, a učesnici će biti blagovremeno informisani.

VI) OPĆE NAPOMENE

– Šalju se lektorisani tekstovi (kucati dijakritičke znakove „č,ć,đ,,dž,š,ž“, rad ne smije biti pisan velikim štampanim slovima i sl.)

– Na stranici iza radova, uvrstiti gore navedene podatke o autoru.

– Tekstovi se šalju u Word formatu (u *.doc ili *.docx, ali preferiramo *.doc), a ne u tijelu e-maila.

– Svi tekstovi se šalju u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima radova).

– Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radovi na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.

– Pri slanju radova na konkurs, autori automatski daju suglasnost da se njihov rad objavi, uz uvjet da organizator nije dužan plaćati novčane naknade autorima.

– Učešćem na konkursu, svi učesnici pristaju na uslove konkursa.

– Organizator se ne obavezuje da će sve pristigle radove objaviti na svom portalu.

– Organizator usljed nepredviđenih okolnosti, bez dodatnih obrazloženja prema aplikantima, zadržava prava da izmjeni program ili odgodi održavanje manifestacije.

Ibrahim Osmanbašić

Predsjednik udruženja

Sarajevo, 01.10.2020.godine

Related posts

Norveško-bosanska privredna komora i Udruženje Mapa kulture zajedno idu u misiju mapiranja kulture

Editor

MONOGRAFIJA KUD ,,BIHOR” PETNJICA 1979-2019

Urednik BiH Info Desk

RUŽDIJA ADŽOVIĆ-TRAG U VREMENU

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment