Kultura

DRUGI SASTANAK INICIJATIVNOG ODBORA ZA OSNIVANJE BOSANSKOG KULTURNOG CENTRA U PRIJEDORU

 Obavještavamo javnost u Bosni i Hercegovini i dijaspori da je pokrenuta inicijativa za osnivanje Bosanskog kulturnog centra u Prijedoru.

Incijativu su pokrenuli predstavnici 21 organizacije iz Bosne i Hercegovine i dijaspore i to: 15 kulturno-umjetničkih društava i organizacija čija je djelatnost i promocija kulture, koje djeluju u 7 opština i gradova šire regije slivova rijeka Sane i Une – Ključa, Sanskog Mosta, Prijedora, Bosanskog Novog / Novog Grada, Bosanske Kostajnice / Kostajnice, Bosanske Dubice / Kozarske Dubice i Bosanske Krupe, kao i 6 organizacija koje se bave promocijom kulture u dijaspori – Hrvatska, Švicarska, Velika Britanija, Turska i Finska. Procjenjujemo da ove organizacije imaju preko 2.000 registrovanih i aktivnih članova.

Na sastanku inicijativnog odbora koji će se održati u subotu 2.marta 2019. u Hotelu ”Prijedor” u Prijedoru sa početkom u 12 sati, biće razmotrene i usvojene odluke o pokretanju inicijative za osnivanje Bosanskog kulturnog centra u Prijedoru, uključujući i odluku o utvrđivanju datuma osnivačke skupštine, odluku o budžetu projekta, odluku o usvajanju prijedloga logotipa organizacije, kao i odluku o javnom predstavljanju projekta inicijative za osnivanje BKC u Prijedoru.

 

Izjave za medije su planirane u vremenu od 11:45 do 12:00 časova u Hotelu ”Prijedor” u Prijedoru.

 

ALMA SEMANIĆ

Sekretar Kulturno-umjetničko društvo

“Osman Džafić” iz Prijedora

BHDINFODESK

 

Related posts

Podsjećanje na 2. april Međunarodni dan dječje knjige

Sarajevo Film Festival je fabrika koja donosi 50 miliona KM za osam dana

Magazin Stav

Editor

Leave a Comment

Visit us on Facebook