Dopunske škole

Njemačka: Sačuvati škole i dopunsku nastavu na bosanskom jeziku

banner

Rad dopunskih škola Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj u doba pandemije zbog korona virusa i aktivnosti do kraja ove školske godine bili su glavna tema sastanka rukovodstva Saveza dopunskih škola Bosne i Hercegovine koji je održan u utorak, 16. februara 2021. godine.

Zbog mjera predostrožnosti i zabrane okupljanja većeg broja građana sastanak je održan online, a kako su istakli njegovi učesnici, pandemija zbog korona virusa zaključala je ili umanjila većinu aktivnosti klubova, udruženja i drugih asocijacija građana Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj. U najgorem položaju su kulturno-umjetnička društva čije su aktivnosti, zbog mjera ograničenja i nemogućnosti sastajana i vježbanja praktično „na ledu“, nema tradicionalnih manifestacija i okupljanja, a pandemija je uveliko otežala i rad bosanskih dopunskih škola. Zbog mjera zabrane održavanja nastave u školskim učionicama, u većini odjeljenja pristupilo se online nastavi, dok ona odjeljenja u kojima to nije izvodljivo čekaju školsko zvono i bolje dane – otvaranje škola koje se uskoro najavljuje, u većini njemačkih pokrajina.

Na sastanku je iskazana zahvalnost i pohvale svima onima koji se angažuju na radu sa djecom i na očuvanju maternjeg jezika među djecom i mladima u Njemačkoj i širom bh. dijaspore, posebno nastavnicima/nastavnicama, koordinatorima/koordinatoricama u dopunskim školama BiH i roditeljima djece koji shvataju značaj očuvanja maternjeg jezika, a upućen je i apel svim aktivistima Saveza i bosanskih dopunskih škola za dodatno angažovanje kako bi se u postojećoj situaciji sačuvala odjeljenja u kojima se izvodi dopunska nastava na bosanskom jeziku i interes roditelja i djece za istom.

Članovi rukovodstva Saveza usvojili su i plan rada do kraja ove školske godine. Između ostalog, Savez će u martu 2021. godine, sa Udruženjem Otkrij bosanski iz Beča organizovati seminar: Stručno usavršavanje nastavnika maternjeg jezika (bosanskog jezika) u SR Njemačkoj, uskoro će raspisati tradicionalni godišnji konkurs za najbolje literarne i likovne radove učenika, a ukoliko to prilike budu dozvoljavale organizovat će i tradicionalne susrete dopunskih škola Bosne i Hercegovine.

-Nama je najvažnije zdravlje djece i građana i zbog toga ćemo i dalje poštovati sve propisane mjere zaštite protiv korona virusa koje donose vlasti ove zemlje, zemlje koja nam daje mogućnost i pomaže u našim aktivnostima. A da bi opstali kao narodi i sačuvali veze sa domovinom – Bosnom i Hercegovinom, ma gdje u svijetu živjeli, naša moralna obaveza je da sačuvamo svoj maternji bosanski jezik, običaje i kulturu. Jedan od načina za to su i dopunske škole BiH u svijetu na maternjem jeziku i kulturne djelatnosti bh. asocijacija koje ćemo, u okviru svojih mogućnosti, nastaviti podržavati – zaključak je sa jučerašnjeg sastanka rukovodstva Saveza dopunskih škola Bosne i Hercegovine.

Haris Halilović

Related posts

Kerim Hadžić: Studirao u Kini, naučio kineski, sada u BiH želi doprinijeti razvoju autoindustrije

Editor

Škola bosanskog jezika u Viktoriji svečano obilježila matursko veče 17. generacije maturanata VCE Bosnian

Urednik BiH Info Desk

HISTORIJSKI PROJEKAT: Novi pravopis bosanskog jezika

BHD Info Desk Administrator

Leave a Comment