Moj stav

TRUMPOVA PORESKA REFORMA

banner

Poreski sistem ima veliki uticaj na profitabilnost kompanija, stanje finansijskih tržišta i imovinsko stanje građana. Reformom poreskog sistema, najvećom u zadnjih 30 godina, Predsjednik Trump je ostvario prvu veliku pobjedu u prvoj godini mandata. Za neke je to najveća novčana dogradnja u historiji SAD.  Reformom se drastično smanjuju porezi koje plaćaju velike i male korporacije, što treba dati potsticaj za ekonomski rast, donijeti nova radna mjesta i ubrzati opšti napredak. Republikanci u reformi vide put da Amerika opet bude velika“, a Demokrate je smatraju daljim bestidnim siromašenjem siromašnih, a  enromnim bogaćenjem bogatih.

Predstavnički dom američkog Kongresa, a potom i  američki Senat, usvojili su reformu poreskog sistema SAD, najvažniji projekat 45. Američkog predsjednika Donalda  Trumpa najavljen u predizbornoj kampanji. Svi poslanici Republikanci glasali su za reformu, a sve Demokrate protiv, ali obzirom da Republikanci imaju većinu u Kongresu (od 435 mjesta drže 239)  i Senatu ( od 100 mjesta drže 51, Demokrate 47), reforma je prošla i samo je čekala na potpis predsjednika Trumpa. Time je Trumpu omogućeno da ostvari  svoju prvu veliku zakonodavnu pobjedu u prvoj godini mandata, pa je  22. Decembra, pred odlazak na Božićni odmor na Floridu, potpisao Zakon o poreskom režimu, za koji ekonomisti kažu da je “najopsežnija poreska reforma koje su SAD izvršile od 1986. godine“.

Za novi  poreski sistem Trump je rekao “da će svi biti na dobitku“ i opisao ga kao račun koji ima za svakog nešto, riječima: “Sve ovo, sve ovdje,  stvarno je ogromno za posao, za ljude, za srednju klasu, za radnike”. On je ovo nazvao “ Nevjerovatan Božićni dar američkim  srednjoškolcima  s niskim prihodima  i srednjoj klasi“, uprkos brojnim analizama koje predviđaju da  će nova poreska  rješenja u konačnici značajno povećati poreze srednjoj klasi. Uvjerenje je mnogih, posebno demokrata, da će od novog poreskog plana znatno više koristi imati bogati nego siromašni.

Glavni ciljevi  poreske reforme

Glavni cilj je da Amerika opet bude velika! Da zemlja i građani budu sigurni. Da se stvore bolji  uslovi za rast ekonomije do rekordnih stopa i omogući upošljavanje novih radnika kod kuće, uz početak više puta najavljivanog smanjivanja državnog duga, umjesto  povećanja.

 1. Prvi cilj reforme je pružanje poreskih olakšica. Poreska stopa za privatna lica smanjiće se sa 39,6% na 35%. Četiri porezna razreda: 0%, 10%, 20% , 25%. Samac koji zarađuje manje od $25.000 ili bračni par sa zaradom ispod $50.000 neće plaćati nikakav porez na dohodak.
 2. Porez za američke kompanije smanjuje se sa 35% na 21%, što znači da  preduzeća bilo koje veličine neće plaćati porez na dohodak iznad 21% , ako je ostvaren poslovanjem.

Po riječima Ministra finansija S. Mnuchina “drastično smanjenje poreza, koje plaćaju velike i male korporacije, daće potsticaj za ekonomski rast, donijeti nova radna mjesta i napredak. Ovo smanjenje ima veliki značaj za mala preduzeća, koja daju preko 60% radnih mjesta.

 1. Značajan cilj reforme je vraćanje u zemlju novčane imovine korporacija koju drže u inostranstvu, po sopi 10%. Ovaj se novac nije vraćao u SAD jer su porezi bili previsoki.

Američke kompanije drže u inostranstvu 2,5 biliona dolara, a ne donose ga u zemlju,  jer tamo plaćaju porez po daleko nižoj stopi. Kada bi se ovaj novac vratio u zemlju, značajno bi se poboljšali uslovi za rast američke ekonomije, došlo bi do rasta investicija, širenja kompanija  i otvaranja novih radnih mjesta.

 1. Reformom se želi omogućti porodicama da zadrže ono što su zaradili za života, eliminacijom poreza na nasljedstvo.
 2. Odbitci dobrotvornih priloga se neće mijenjati, kao ni odbitci po osnovu kamata na stambene kredite, jer su se pokazali uspješnim da omoguće američkim građanima da dođu do svoje kuće.
 3. Plan smanjuje i porez na investicije u nekretnine, ali je upitno koliku će “rupu“ to smanjenje stvoriti u državnom budžetu
 4. Cilj plana je i umanjivanje rasipanja sredstava (štednjom)

Po riječima predsjednika Trumpa, raniji Savezni poreski zakonik imao je 74.608 stranica i bio je svima teško razmljiv. Uzimao je previše novca od onih kojima je najpotrebniji, a pomagao drugima (bogatijim)  da umanje svoje poreze.

Finansiranje poreske reforme

Reforma poreskog sistema finansiraće se  eliminacijom “rupa“ koje omogućuju ostvarivanje posebnog intersa, ukidanjem većine odbitaka i otklanjanjem rupa u zakonskim rješenjima koji su bogatim  omogućavali da plaćaju manje poreza i korporacijama da pod povoljnijim uslovima  drže imovinu van zemlje, te uvođenjemn razumnije stope odbitaka na otplatu kamata na kredite poslovnih subjekata.

Trumpov poreski plan   

Trump je poreski plan kao detaljan okvir objavio 27.9. 2017-te, sa porukom da će znatno promijeniti i unaprijediti američki poreski sistem.

Dijelovi plana u sferi Poslovnih poreza:

 • Visoka korporativna stopa na dobit kompanija 35% smanjuje se na 21%, tako će kompanijama ostajati znatno više novca za investiranje.
 • Djelimično se ograničava odbitak kamata kod C korporacija, ali se ograničenja pojedinačno ne navode
 • Omogućuje se troškove u najmanje 5 godina koristiti za nova ulaganja u amortizacionu imovinu, osim sredstava nabavljenih poslije 27.9. ove godine
 • Uklanja se korporacijski alternativni minimum poreza (AMT)
 • Zadržavaju se krediti za istraživanje i stambeni krediti sa niskim prihodima
 • Uklanja se odbitak poreza na nacionalnu proizvodnju (odjeljak 199) i , uklanjaju ili ograničavaju mnoga isključenja i odbitci za pojedine djelatnosti
 • Ograničenja na rashode od kamata dovode se u ovisnost od učinkovitosti poreske stope veće od 20% za tvrtke sa značajnim dugom. Mali preduzetnici , S – korporacije ili društva sa ograničenom odgovornošću moći će odbiti 20% prihoda prije primjene stope poreza na dohodak, do određene kvalifikacione granice dohotka.

Prolazni entitetski dohodak

Ostvaruju ga subjekti: partnerstva , LLC, S korporacije i pojedinačni vlasnici maksimalno 25%. Ovaj prihod trenuto se oporezuje po stopi poreza za osobni dohodak. Bračni drugovi (cuples) imaju nižu stopu na prolaznim prihodima. Ostaje da se vidi da li će svi prolaznici imati pravo na nižu stopu ili će stopa biti ograničena na male tvrtke.

Posebnu pogodnost bogatim pruža povoljan tretman tzv.” prolaznog poslovnog dohotka”,  ograničavanje odbitaka kamata na zajmove, kao i porez na imovinu, koji udvostručuje  iznos koji je isključen iz poreza, oko 5,5 miliona za pojedince,  a 11 milona za parove.

Poebnu pogodnost daje i Porez na kapitalne dobitke koji se plaća kada se imovina proda po cijeni većoj od troška, investitori mogu odgoditi i prenijeti u drugu stavku , a ako obveznik umre, poreska obaveza se briše.

Međunarodni porezi

Usvaja se teritorijalna metoda međunarodnog oporezivanja, davanjem izuzeća od dividendi od inozemnih podružnica, čime se stvaraju pogodnosti  za razvoj  multinacionalnih kompanija  sa sjedištem u SAD.

Ukoliko američki roditelj (subsidiaries) posjeduje najmanje 10% inozemne podružnice, pruža pretpostavljenu reparaciju određene inozemne dobiti, akumulirane prije poreske reforme.

Akumulirana inozemna zarada, koja se drži u nelikvidnoj imovini, podliježe nižoj poreskoj stopi od inozemne zarade koja se drži u novcu ili novčanom ekvivalentu.

Plan pruža globalni minimalni porez na inozemne dobiti američkih multinacionalnih korporacija.

Predloženo teritorijalno oporezivanje repatriiranog inozemnog profita značajno odstupa od tradicionalnog oporezivanja američkih multinacionalnih korporacija.

Prelaz na teritorijalni sistem zahtjeva od poreskih obveznika  da preispitaju svoje politike transfernih cijena.

Individualni porezi na dohodak

U 2018.g. dolazi do promjene u većini poreznih razreda. Stvaraju se porezni razredi: 12%, 25%, 35%, 39,6% ( Verzija po House) ,odnosno 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% i 38,5% (Verzija po Senatu), koje će biti usklađene, uz otvorenu mogućnost za veće stope.

Ustanovljen je poseban kalkulator koji omogućuje da sami procjenite svoje poreske obaveze u 2018.g. i usporedite ih sa obavezama u 2017.g..

Porezne grupe (Taks Bracket Change) za 2018

10%           0    –     9.525 Individual            0      –    19.050    Bračni par

12%    9.526   –    38.700                        18.501       77.400

22%   38.701  –    70.000                        77.401  –  140.000

24%   70.001  –  160.000                     140.001  –   320.000

32% 160.001 –   200.000                     320.001  –   400.000

35% 200.001 –   500.000                     400.001  -1.000.000

37%  preko  500.000                                preko 1.000.000

 

Porezi se smanjuju za skoro svih 7 poreskih razreda, što znači da će se promjeniti trenutno važeće poreske stope od 10% za najnižu razinu do 39,6% za najvišu zaradu.  Vjeruje se da će samo oko 5% građana plaćati veće poreze nego do sada. Smanjivanjem poreskih stopa na plate , prosječna porodica će godišnje plaćat manje poreza.

Standardni odbitci (standard deduction), koji su ove godine bili za pojedinca $ 6.350 biće : $12.000 za pojedince i $24.000 za bračne parove , uz state ograničenja na $10.000.

Dječiji porezni kredit (children tax credit) povećava se sa $ 1.000 na $2.000 po djetetu mlađem od 17 godina, sa oko $1.400 na $2.000 potencijalnog povrata poreza. Za izdržavane osobe koje ispune uslov za porez na djecu moći će tražiti $500 za ovisnu osobu.

Procjenjuje se da će  domaćinstvima srednje klase  porez biti umanjen u prosjeku $2.000 godišnje, dok će za 1% najbogatijih umanjenje iznositi $51.000 godišnje.

Proširuje se odbitak medicinskih troškova  za podnositelje koji ispune prag 10% AGI do 7,5% AGI. Umanjuju se poreske olakšice i pomoći pri plaćanju zdravstvenog osiguranja i ukida pojedinačno pravo za kupovinu prava na zdravstvenu zaštitu, ustanovljeno sa “Obamacare”, koji Trump nije uspio sasvim ukinuti, čime 13 miliona Amerikanaca opet ostaje van sistema zdravstvene zaštite, što je i bio cilj Republikanaca.

Eliminira se arbitraža za državne i lokalne poreze, uključujući i porez na imovinu.

U planu poreske reforme nema odredbi o povoljnijem tretmanu kapitalnih dobitaka i dividendi, što znači da ostaje povoljan tretman.

Pojedinci trebaju razmotriti plaćanje isplata u posljednjem kvartalu 2017-te  i ubrzati plaćanja ostalih stavki s detaljnim odbitkom, koji bi se mogli ukloniti (acelerating payments of other itemized deduction). Većina pojedinaca će imati koristi od ubrzavanja detaljnih odbitaka do kraja 2017- , dok osobe koje podliježu AMT mogu imati koristi od odgađanja dobrotvornih odbitaka do 2018.g.

Različita očekivanja od poreske reforme

Očekuje se da će usvajanje Zakona o poreskoj reformi dovesti do usporavanja slabljenja dolara u odnosu na Euro (u toku 2017. oslabio za 11%), povećati interes za kupovinu dolara ( iako je po nekima dolar precijenjen) i  omogućiti dalji rast vrijednosti akcija američkih kompanija. Neki vjeruju da će tržište dionica dostići neslućene i visine i američko gospodarstvo dovesti do “pregrijavanja“.

Republikanci tvrde da će novi paket poreskih mjera ojačati ekonomiju i podići privredni rast, dok Demokrate tvrde da će produbiti jaz između bogatih i siromašnih, jer će nacionalni dug koji sada  iznosi 20 triliona, u narednih 10 godina biti povećan za 1,5 trilion.

Po studiji Centra za poresku politiku, 2.027. godine, zadnje godine poreske reforme, 1% najbogatijih će zaraditi 82% ušteđenih poreza.

Postoji opravdana bojazan da će se poreskom reformom u narednih 10 godina budžetski deficit za preko 10 biliona povećati (a ne smanjiti), što će prisiliti da se   kompenzacija traži kroz drastično smanjenje izdataka, prije svega na teret siromašnih i starijih.

Iz najvećih ekonomija EU stiglo je upozorenje da bi ova reforma mogla imati negativan uticaj na međunarodnu trgovinu i  biti u suprotnosti  sa međunarodnim obavezama SAD.

U svakom slučaju ova najsveobuhvatnija  reforma poreskog sistema SAD imaće veliki uticaj na ekonomska i društvena ktretanja, kako u SAD, tako i širom svijeta.

 

Burlington, 25. Decembra 2017

Zijad Bećirević

Related posts

(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO FEDERALNI DELEGAT EDIM FEJZIĆ KUPUJE IZBORE: Evo ti 100 maraka za šest glasova!

Editor

Advokat Duško Tomić tvrdi: David Dragičević je ubijen zbog hakerskog ulaska u jedan račun gdje je ogroman novac?!

Urednik BiH Info Desk

Čiča Draža za 90 sekundi u Sarajevu spojio partizane i mladomuslimane, eurokomuniste i FGR klub SDA, a nije vic!

Copo Sejo

Leave a Comment