BiH dijaspora

Australija uvrstila ‘Dan državnosti BiH’ na multikulturni kalendar Ministarstva za obrazovanje Novog Južnog Velsa

Vlada Novog Južnog Velsa (New South Wales) je najstarija država Australije, koja okuplja veliki broju kulturnih i vjerskih zajednica. Australija ima 3 nivoa vlasti: I. federalna vlada (najviši nivo vlasti), II. vlade 6 državna i 2 teritorije; III. te localnu (općinsku) administraciju.

Bosanska zajednica u Australiji se proteže kroz veće metropole: Sydney, Melbourne, Adelaid, Perth i Brisbane, a znatno manja zajednica nalazi se u Canberri, Gold Coastu, Newcastle te Wollongongu.

Australija je također bila među prvima koje su 1992. godine priznala nezavisnu i suverenu Republiku Bosnu i Hercegovinu, a uskoro zatim i bosanski jezik. Uzelo je godina da se je bosanski jezik znatnije uvrsti u same institucije vlade i administracije Australije.

Za BHDINFODESK iz Birminghama, Ernest Kulauzović, sa Charles Sturt univerziteta, nam objašnjava kako je Australija pored uvrštenog izbornog predmeta za učenike srednjih škola, bosanski jezik takodjer uvrstila u zdravstveni sistem, bolnice, socijalne i civilne agencije za zajednice, biro za zopošljavanje, kazneno-popravne institucije, pastoralno-duhovnu podršku, sudske i prevodilačke službe, te nacionalni automatizirani prevodilački sistem ATIS National. Naime, bosanski jezik je bio među nekolicine jezika, koji su već 2017. u testnoj fazi ATIS National sistema bili uvršteni na listu jezika bitnih državnim i civilnim agencijama za zajednice.

Da li ATIS National koriste državne agencije ili samo naši ljudi?

“Poznato mi je da ATIS National koriste i državne obavještajne službe, federalna i državna policija, konzularno-diplomatska predstavništva Australije, medicinski centri, bolnice, kako i druge brojne državne i civilne agencije. To ukazuje na bitnost bosanskog jezika za sami državni aparat Australije”, kazao nam je Kulauzović.

Kako je šire društvo upoznato sa Bosnom i bosanskom kulturom?

“Sve bi moglo biti još bolje. Mi smo pojedinačni ambasadori svoga identiteta. Imam zadovoljstvo napomenuti da je Ministarstvo obrazovanja na multikulturalni kalendar Australije dodalo i Dan državnosti BiH, a 2017. sam od Ministarstvu obrazovanja predao listu državnih praznika BiH od kojih su odabrali samo 25. novembar – Dan državnosti. Ovo je bitan kalendar, jer se plasira svim agencijama, visokim funkcionarima, administraciji. Jednostavno printa se na stotinjak hiljada primjeraka i distriburia diljem nacije. Radimo na tome da se i Srebrenica uvrsti na kalendar za zajednice kao sto je to slučaj sa Holokaustom. ”, dodao je Kulauzović.

Kalendar

Napomena: Ernest Kulauzović, Charles Sturt University, je redovni komentator na temu politike Balkana, odnosi BiH, EU i susjednih država, kako i na temu bh dijaspore i njene organizacije. Redovni je komentor putem radio stanica u dijaspori, BiH, Sloveniji i Hrvatskoj i Australiji te aktivista bh zajednice i uposlenik u Vladi Novog Južnog Velsa u Australiji.

BHDINFODESK

Related posts

AFP: Evropska unija otvara granice za potpuno vakcinisane osobe

Editor

London: Suvenir iz Sarajeva

Editor

“KLUB 100-PLUS” pokrenuo peticiju: Kojom traži od Valentina Inzka da nametne zakon o zabrani negiranja genocida u BiH

Urednik BiH Info Desk

Leave a Comment