BiH dijaspora

(Video) Ambasadorica Njemačke o novom zakonu: Prvo priznavanje kvalifikacije, potom viza

Ambasadorica Njemačke u BiH Margret Uebber poslala je video poruku u vezi sa 1. martom i kada je stupio novi njemački zakon o useljavanju stručnjaka.

“Danas Vam želim predstaviti nekoliko novina i osnovnih crta ovog zakona. Zakon o useljavanju stručnjaka dopunjava i proširuje postojeće odredbe o useljavanju u
Njemačku. Ovim zakonom se konkretno uspostavlja temelj za uređeno i održivo doseljavanje stručnog kadra.

Primjenjivat će se u svim stručnim oblastima.

Posebno se traži stručni kadar u tzv. MINT-zanimanjima, to su zanimanja iz oblasti matematike, informatike, prirodnih nauka i tehnike, ali i za zanate postoje mnogobrojne
mogućnosti. Ovaj novi zakon se odnosi na državljane svih zemalja širom svijeta, nije ograničen na određeni regionalni prostor ili grupu zemalja. Namijenjen je kvalifikovanim radnicima.

To su osobe koje imaju visoku školsku spremu ili stručnu kvalifikaciju. O stručnoj kvalifikaciji govorimo onda kada se za odgovarajuće referentno zanimanje u Njemačkoj zahtijeva stručno školovanje koje traje minimalno dvije godine. Dakle, onaj ko ima visokoškolsko obrazovanje ili stručnu kvalifikaciju, koja je priznata od zvanične njemačke službe i pri tome može dokazati da ima garanciju poslodavca za radno mjesto, može u Njemačkoj ambasadi podnijeti zahtjev za vizu za rad u Njemačkoj.

Dakle: prvo priznavanje kvalifikacije, potom viza. To takođe znači: Za zapošljavanje u Njemačkoj i ubuduće će trebati viza. Primalac zahtjeva za vizu je dakle nadležna njemačka ambasada, u slučaju Bosne i Hercegovine to je Njemačka ambasada u Sarajevu.

One osobe koje nisu obuhvaćene zakonom o useljavanju stručnjaka, mogu i ubuduće svoj zahtjev za vizu podnositi prema pravilu za zemlje zapadnog Balkana. Ovo pravilo će zasad ostati na snazi, prema sadašnjim saznanjima do kraja 2020. godine. Povrh toga, Savezna vlada će o tome donijeti odluku u toku ove godine. Ovim kratkim pregledom Vam naravno ne mogu razjasniti sve pojedinosti novog zakona.

Želim, međutim, ukazati na to da je Ambasada na svojoj web stranici objavila detaljne informacije o zakonu o useljavanju stručnjaka. Dakle, mogu Vam samo savjetovati da se tu informišete i ukoliko i tamo ne nađete odgovore na Vaša pitanja, možete se obratiti e-mailom ili putem telefona viznom odjelu Njemačke ambasade.

Na kraju želim da kažem da je Savezna vlada Njemačke svjesna svoje odgovornosti o etičkom i održivom useljavanju i poštuje principe koji se mogu primijeniti u tom pogledu. To znači da ćemo posebno doprinijeti i tome da se u zemlji domaćina stvore preduslovi za ostanak mladih i da ćemo se pobrinuti o njihovim perspektivama u domovini.

U okviru razvojnopolitičke saradnje Savezna Republika Njemačka se ovdje u Bosni i Hercegovini između ostalog angažuje posebno u području izgradnje kapaciteta u javnoj
upravi, u području unapređenja privatnog sektora uključujući i stručno obrazovanje kao i u oblasti energije. Naročito mi je stalo do oblasti stručnog obrazovanja, jer Njemačka u tom pogledu posjeduje posebno dosta stručnog znanja.

U okviru naših projekata pokušavamo, dakle, da ovdje uspostavimo strukture putem kojih mladi ljudi u Bosni i Hercegovini mogu steći obrazovanje i time se kvalifikovati za domaće tržište rada i imati i perspektivu.

Video poruka

Related posts

Veliki uspjeh mladog bh. fudbalera u Americi: Amer Šašivarević postao član fudbalske ekipe FC Dallasa iz Texasa

(IGK): Kuda i gdje ide Evropa koja nagradama podržava veličanje zločina i zločinaca

Editor

Savez bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj formiran 7. juna 1992. u Örebru

Editor

Leave a Comment