BiH dijaspora

Bosanskohercegovačka dijaspora čuva socijalni mir u BiH/ U 2016. doznake bh. dijaspore premašile 3,57 milijardi KM

banner

Građani BiH koji žive u inozemstvu, a procjenjuje se da ih ima preko dva miliona, i većinom su iz domovine izbjegli tokom agresije, svojim porodicama i prijateljima u BiH od 1998. do prošle godine poslali su skoro 40 milijarde KM!

 

Iz inos­tran­stva je la­ni u BiH sti­glo 3,57 mi­li­jar­di ma­ra­ka, što je najveći iznos tokom posljednjih deset godina, ne računajući 2014. godinu kada je zbog katastrofalnih poplava dijaspora poslala 3,85 milijardi KM.

Bosanskohercegovačka dijaspora je jedna od najbrojnijih u svijetu, mjereno prema ukupnom broju stanovnika u domovini. Svaka treća osoba rođena u BiH živi izvan domovine, najviše u SAD, Njemačkoj, Švedskoj, Danskoj, Francuskoj, itd. Osim po brojnosti, bh dijaspora poznata je i po privrženosti svojoj matičnoj državi, svojoj rodbini i prijateljima kojima pomaže na svaki način, a samo jedan od njih je slanje novčanih doznaka koje su iz godine u godinu sve veće, uprkos drukčijim prognozama nekih ovdašnjih analitičara. Općenito je rasprostranjeno uvjerenje da će doznake dijaspore opadati u godinama nakon rata i poratne obnove države, no trend je upravo suprotan!

Prema podacima  Cen­tral­ne ban­ke BiH u protekloj, 2016. godini, bh dijaspora je bila izdašnija nego ikad nakon rata, ne računajući dramatičnu 2014. godinu kada je BiH bila pogođena katastrofalnim poplavama. U protekloj godini ukupne doznake bh. dijspore premašile su iznos od 3,57 milijardi KM, što je skoro 22 miliona KM više nego godinu ranije.

U posljednjih de­setak go­di­na do­zna­ke iz inostran­stva va­ri­ra­le su od 3,25 mi­li­jar­di iz 2009. do 3,85 mi­li­jar­di KM u 2014, te 3,57 milijardi KM u 2016. godini.

Po­da­ci Cen­tral­ne ban­ke po­ka­zu­ju da od uku­pnih 3,57 mi­li­jar­di, ko­li­ko je u BiH sti­glo u pro­šloj go­di­ni, na nov­ča­ne do­zna­ke otpa­da­ju 2,43 mi­li­jar­de, a na os­ta­le te­ku­će tran­sfe­re, me­đu ko­ji­ma su i pen­zi­je iz inostran­stva, 1,13 mi­li­jar­di KM.

Građani BiH koji žive u inozemstvu, a procjenjuje se da ih ima preko dva miliona, i većinom su iz domovine izbjegli tokom agresije, svojim porodicama i prijateljima u BiH od 1998. do prošle godine poslali su skoro 40 milijarde KM!

To je neuporedivo više od zbira svih inostranih investicija u BiH od rata do danas!

Slobodna Bosna/BHDINFODESK

Related posts

Mostarac Hari Slipičević: Poduzetnik humanog srca

Urednik BiH Info Desk

Sead Graf Kozličić iz Njemačke: Svijet je stavljen pred veliku kušnju

BHD Info Desk Administrator

Murska Sobota: Prvi put obilježen Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Editor

Leave a Comment